ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ระยองตื่นพบสารตะกั่วปนเลือดเด็กนักเรียน
Font Size  

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 20:07 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 13168232 คน
 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระยอง และแพทย์ร.พ.บ้านฉาง เดินทางไปยังโรงเรียนห้วยมะหาด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนักเรียน ผลการตรวจสอบพบว่ามีสารตะกั่วปนเปื้อนในเลือดของเด็กนักเรียนเกินมาตรฐาน โดยนายสุเมธา วิเชียรเพชร ผอ.ส่วนปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตรายของคพ. ได้นำเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ตรวจสอบเครื่องเด็กเล่น ภาชนะเครื่องใช้ภายในโรงเรียน รวมไปถึงดิน อากาศ หลังจากใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1 ช.ม.ทราบผลได้ทันทีว่ามีสารตะกั่วเกินค่าเฝ้าระวังที่อนุญาตให้มีค่ามาตรฐานไม่เกิน 600 พีพีเอ็ม (ส่วนในล้านส่วน) แต่ตรวจพบถึง 2,000-3,000 พีพีเอ็ม หรือมีตะกั่วสูงกว่ามาตรฐานป้องกันถึง 4 เท่า 

 นางพรเพ็ญ จงอนุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร.พ.บ้านฉาง กล่าวว่า จากการตรวจเลือดนักเรียนเมื่อครั้งที่ผ่านมาประมาณ 80 รายจากที่สุ่มตรวจจาก 907 ราย หรือร้อยละ 9 มีปัญหาสารตะกั่วในเลือดสูงเกินระดับเฝ้าระวัง 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร โดยมีเพียง 2-3 รายที่มีตะกั่วสูงเกิน 20 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร แต่จากการตรวจในรอบที่ 2 พบว่าค่าตะกั่วลดลงจนเหลือแค่ 5-6 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรแล้ว แต่วันนี้พบว่ายังมีเด็ก 3 รายคือ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 9 ขวบ ป.3 ด.ญ.บี (นามสมมติ) อายุ 11 ขวบ ป.5 และด.ญ.ซี (นามสมมติ) อายุ 12 ขวบ ป.6 มีผลตะกั่วในเลือดระดับ 20 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร 

 ด้านนายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่า ตรวจสอบโลหะหนักหลายชนิดในดินบริเวณพื้นที่โรงเรียน และสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนพบสารตะกั่วในเครื่องเล่นเด็กคือ สีทาเครื่องเล่นเด็ก และสีทารั้วโรงเรียน และโต๊ะอาหารที่ทาสีใหม่ มีสารตะกั่วเกิน 2 พันส่วนในล้านส่วน และเครื่องเล่นเด็ก 3 พันส่วนในล้านส่วน ถือว่าเกินมาตรฐาน 3-4 เท่าตัว การแก้ปัญหาเบื้องต้นต้องเปลี่ยนภาชนะใส่อาหารที่ไม่ใช้สี รวมถึงวัสดุอื่นด้วย และเตรียมแจ้งไปยังโรงเรียนทุกแห่งให้งดใช้เครื่องเล่นเด็กที่มีการใช้สีทาเคลือบที่ไม่มีคุณภาพ