ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

อย่าเสียค่าโง่อีก
Font Size  

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 00:01 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14936360 คน
ทวี มีเงิน


เรียบร้อย โรงเรียนปลอดประสพ สำหรับ จัดระบบน้ำ ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ที่ประกาศรายชื่อบริษัทผู้รับเหมาที่ผ่านการคัดเลือก 7 กลุ่ม ทั้งบริหารจัดการน้ำและแก้น้ำท่วมทั้งระบบในวงเงิน 3.2 แสนล้านบาท 

แบ่งเป็นแพ็กเกจเอ ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยสร้างอ่างเก็บน้ำ การจัดผังการใช้พื้นที่เกษตรชลประทาน ปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลัก สร้างฟลัดเวย์ ทำคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และระบบเตือนภัย ส่วนแพ็กเกจบี ได้แก่ ลุ่มน้ำอื่น คือ การสร้างอ่างเก็บน้ำ การจัดผังการใช้พื้นที่ การปรับปรุงสภาพน้ำสายหลัก ทำคลังข้อมูลระบบพยากรณ์ และระบบเตือนภัย 

ติดใจตรงที่ กบอ.บอกว่าได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของ ผู้เสนอกรอบแนวคิด เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำ ทำไมกรอบแนวคิดการบริหารจัดการระบบน้ำจึงโยนให้เป็นภาระของผู้รับเหมาแทนที่จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในฐานะเจ้าภาพ

ยังมีข้อสังเกตอีกว่าบริษัทที่ผ่านการประมูลนั้นล้วนเป็นบริษัทในเอเชีย ทั้งจีน เกาหลี และญี่ปุ่น ไม่มีบริษัทจากยุโรปแม้แต่รายเดียว ไม่รู้ว่าการพิจารณาเกี่ยวโยงกับแผนการกู้เงิน 3.5 แสนล้านบาทด้วยหรือไม่ 

บริษัททั้ง 7 กลุ่มบริษัทที่ผ่านการพิจารณามีมาตรฐานมีประสบการณ์แค่ไหน 

โครงการลงทุนระบบน้ำเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เม็ดเงินลงทุน 3.5 แสนล้าน แต่ดูๆ กระบวนการทำงานของ กบอ.แปลกๆ ยังไงชอบกล เพราะเงียบไปตั้งนานจู่ๆ ก็ประกาศชื่อผู้เข้าประมูล 34 บริษัท และไม่กี่วันก็ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 7 กลุ่มบริษัท ไวชนิดตั้งหลักไม่ทัน

กระบวนการพิจารณา รอบคอบและชอบธรรม แค่ไหน

อย่างที่บอกว่างานนี้เป็นเงินกู้ นั่นหมายความว่าประชาชนทุกคนต้องรับภาระหนี้ไปคนละเท่าๆ กัน แต่ดูเหมือนว่า กระบวนการตัดสินใจ จะถูกผูกขาดรวบอำนาจแค่คณะกรรมการ กบอ.ไม่กี่คน

ทั้งๆ ที่มาตรฐานสากลจะต้องดู ความคุ้มค่า และ ประสิทธิภาพ ของโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ พื้นที่เกษตร ป่าไม้ ทางสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ผลกระทบต่างๆ เหล่านี้ต้องดูกันหลายๆ ด้าน คนที่เกี่ยวข้องหลายๆ กลุ่มช่วยกันดู เฉพาะอย่างยิ่งคนในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ ที่เป็นตัวจริงเสียงจริงยิ่งกว่ากรรมการที่นั่งสลอนในกบอ.

กระบวนการเหล่านี้เป็นมาตรฐานที่เน้นความโปร่งใส ไม่ใช่รวบอำนาจตัดสินใจจากคนข้างบนแต่มีผลกระทบคนข้างล่าง

ไหนๆ ก็ตัดสินใจไปแล้วก็ได้แต่หวังว่ายังไงก็อย่าให้เสียค่าโง่ก็แล้วกัน