ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ครม.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการมหาดไทย 24 ตำแหน่ง
Font Size  

วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14:34 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14986209 คน
 วันที่ 2 ต.ค. ที่ประชุมครม.เห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงจำนวน 24 ตำแหน่งตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ นายประชา เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายจรินทร์ จักกะพาก ผู้ว่าฯสกลนคร เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ว่าฯสกลนคร นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เป็นผู้ว่าฯขอนแก่น

 นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าฯระยอง เป็นผู้ว่าฯอุดรธานี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าฯจันทบุรี เป็นผู้ว่าฯระยอง นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าฯลำพูน เป็นผู้ว่าฯจันทบุรี นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าฯบึงกาฬ เป็นผู้ว่าฯชัยภูมิ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าฯระนอง เป็นผู้ว่าฯชุมพร นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าฯเชียงราย เป็นผู้ว่าฯเชียงใหม่ นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าฯน่าน เป็นผู้ว่าฯเชียงราย

 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เป็นผู้ว่าฯนครปฐม นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ตรวจราชการ เป็นผู้ว่าฯร้อยเอ็ด นายวินัย บัวประดิษฐ ผู้ว่าฯเพชรบุรี เป็นผู้ว่าฯนครราชสีมา นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าฯนครสวรรค์ เป็นผู้ว่าฯพิษณุโลก นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าฯพิษณุโลก เป็นผู้ว่าฯนครสวรรค์

 นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ตรวจราชการ เป็นผู้ว่าฯปทุมธานี นายประมุข ลมุล ผู้ตรวจราชการ เป็นผู้ว่าฯปัตตานี นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าฯสุโขทัย เป็นผู้ว่าฯพิจิตร นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าฯพะเยา เป็นผู้ว่าฯภูเก็ต นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าฯสิงห์บุรี เป็นผู้ว่าฯลพบุรี นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ เป็นผู้ว่าฯสมุทรปราการ นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ตรวจราชการ เป็นผู้ว่าฯอุบลราชธานี นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ เป็นผู้ตรวจราชการ