ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

"ชายหมู" ติดป้ายคำขวัญใหม่กทม.-กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง ฯลฯ
Font Size  

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14:47 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14794486 คน
 วันที่ 11 ต.ค. ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานพิธีเปิดป้ายคำขวัญกทม. โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี โดย กทม.จะทำการประชาสัมพันธ์คำขวัญที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการโหวตด้วยคะแนนสูงสุดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ชาวกทม.เกิดความภาคภูมิใจ รวมทั้งจะใช้ในการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสที่กทม.ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสารทราเวล แอนด์ เลชเชอร์ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก (The World’s Best Award 2012) สามปีติดต่อกัน และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 230 ปี การก่อตั้งเมืองหลวงของประเทศไทย นอกจากนี้จะติดตั้งป้ายคำขวัญประชาสัมพันธ์ทั่วทุกพื้นที่ทั้ง 50 เขต รวมทั้งพื้นที่เชื่อมต่อกับจังหวัดปริมณฑล อาทิ จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสงคราม จำนวนกว่า 800 ป้าย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คำขวัญของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ และชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ได้รับทราบอย่างเป็นทางการ

 อย่างไรก็ตาม ได้จัดโครงการประกวดคำขวัญ เพื่อให้กทม.มีคำขวัญประจำจังหวัดที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะที่พิเศษ โดดเด่น สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวกรุงเทพมหานคร และประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ โดยคำขวัญที่ได้รับการคัดเลือก และได้รับการโหวตให้เป็นคำขวัญด้วยคะแนนสูงสุด คือ “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง  วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย” โดยกทม.จะได้นำคำขวัญดังกล่าวไปใช้เป็นคำขวัญของกทม.ในโอกาสและพิธีสำคัญต่างๆ และเพื่อการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการท่องเที่ยวต่อไป