ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

กระทรวงวัฒนธรรมสอบรื้อสถูปพระเจ้าอุทุมพร
Font Size  

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 17:44 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 15045913 คน
 วันที่ 11 ต.ค. นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า นายดำรง ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เดินทางมาหารือกับตนกรณีเมื่อเร็วๆ นี้มีข่าวว่ารัฐบาลพม่าเตรียมรื้อถอนพื้นที่บริเวณที่บอกเล่ามาว่าเป็นที่ตั้งของพระสถูปสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ซึ่งบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) พระมหากษัตริย์ในยุคเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ซึ่งพระองค์ถูกควบคุมไปยังพม่าและสิ้นพระชนม์ในเมืองมัณฑะเลย์ ทั้งนี้ รัฐบาลพม่าเตรียมปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าหลังจากนำเสนอข่าวดังกล่าวได้ประสานไปยังเทศบาลเมืองมัณฑะเลย์ โดยขณะนี้เทศบาลเมืองมัณฑะเลย์แจ้งกลับมาว่ายินดีชะลอเรื่องรื้อถอนพื้นที่ไว้ก่อน เพื่อให้ทางการไทยตรวจสอบ

 นายสมชายกล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศแจ้งอีกว่านำนักวิชาการและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรลงไปตรวจสอบสถูปสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร และเก็บข้อมูลจากการสอบถามและเอกสารที่ปรากฏเรื่องดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ของพม่าแล้ว รวมทั้งเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์และด้านวิชาการ จึงเสนอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ดังนั้น เห็นตรงกันว่าต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวขึ้นมา 1 ชุด โดยเชิญนักโบราณคดี นักวิชาการและผู้ที่มีข้อมูลมาแลกเปลี่ยนความรู้และเปิดกว้างในการเสนอความคิดเรื่องดังกล่าว เพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบันยังมีความเห็นเรื่องที่แตกต่างและไม่ชัดเจน ดังนั้น เรื่องนี้จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจน