ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ทูตอังกฤษ หารือ รมต.ประชาฯ ยกเลิกโทษประหาร
Font Size  

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 17:14 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14965164 คน
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่กระทรวงยุติธรรม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายมาร์ค เค้นท์ เอกอัครราชทูต สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เข้าพบ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเสนอความร่วมมือทางการทูตและขอรับทราบความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรมไทย โดยเฉพาะประเด็นการยกเลิกโทษประหารชีวิตและการขับเคลื่อนการปรองดองในประเทศไทย ซึ่งทางเอกอัครราชทูตระบุว่าพร้อมมอบโมเดล ซึ่งประเทศอังกฤษเคยประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้ในประเทศไทย

พล.ต.อ.ประชา กล่าวชี้แจงต่อเอกอัคราชทูตถึงความคืบหน้าในการศึกษาเรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ว่า ขณะนี้กระทรวงยุติธรรมได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้รับผิดชอบ โดยกรมฯได้ว่าจ้างให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ศึกษาด้วยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 4 ภาคว่ามีความคิดเห็นอย่างไร หากมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต ซึ่งผลการศึกษาจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี 2556

น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า หากเปรียบเทียบคดีประหารชีวิตของไทยและต่างประเทศพบว่ากฎหมายโทษประหารชีวิตยังเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับต่างประเทศ เนื่องจากการตัดสินโทษประหารชีวิตของไทยจะเน้นลงโทษผู้ต้องหาคดีอุกฉกรรจ์และคดียาเสพติดเป็นหลัก ส่วนต่างประเทศให้ความสำคัญเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์เท่านั้น ซึ่งตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2 ระบุไว้ว่า บุคคลควรมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ แม้ว่าจะมีการทำความผิดแต่ก็ไม่ควรตัดสินให้เขาตาย แต่ควรจะลงโทษหนักด้วยโทษจำคุกตลอดชีวิต ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคดีแพะ หรือจับผิดตัวหรือประหารผิดตัวในภายหลัง

รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ยังระบุอีกว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้ น.ส.ยิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีกำหนดจะเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ ซึ่งพล.ต.อ.ประชา ได้สั่งให้กรมคุ้มครองสิทธิฯเตรียมข้อมูลเรื่องสิทธิมนุษยชน การปรองดองและเรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิตให้นายกฯด้วย ทั้งมีข้อมูลระบุว่า ในจำนวน 192 ประเทศทั่วโลกขณะนี้มี 140 ประเทศได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว โดยในเอเชียที่ยกเลิกกฎหมายโทษประหารชีวิต ประกอบด้วย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเนปาล ส่วนประเทศที่ยังคงกฎหมายโทษประหารชีวิต มี ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ อินเดียและไทย