ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเผยอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไว้พุทธมณฑล
Font Size  

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 19:00 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14965174 คน
 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่พุทธมณฑลได้รับความไว้วางใจจากชาวพุทธทั่วโลกให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลภายในประเทศมารวมไว้ที่พุทธมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ไม่ต้องเดินทางไปไกล โดยจะเริ่มจากการนำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดต่างๆ มารวมไว้ที่พุทธมณฑล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 3-5 ธ.ค. ที่พุทธมณฑล ได้นำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งสำนักพุทธฯ ได้มีคำสั่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ อัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์จากสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศมารวมไว้ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จะมีการรวบรวมน้ำพระพุทธมนต์จากทั่วประเทศ

 ด้านนายวรเดช ช่างบุ ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า น้ำพระพุทธมนต์ที่จะอัญเชิญจากจังหวัดต่างๆ นั้น จะผ่านพิธีปลุกเสกมาแล้วจากคณะสงฆ์แต่ละจังหวัด จากนั้นจะนำมารวมกันแล้วมีพิธีปลุกเสกพร้อมกันอีกครั้งในวันที่ 5 ธ.ค. ที่พุทธมณฑล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งหากพุทธศาสนิกชนที่สนใจจะรับน้ำพระพุทธมนต์ดังกล่าวไปบูชา สำนักงานพุทธมนฑลจัดเตรียมบรรจุใส่ขวดให้พุทธศาสนิกชนสามารถมาขอรับได้ ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดต่างๆ ได้ทยอยอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เข้ามายังพุทธมณฑลแล้ว เหลือเพียงไม่กี่จังหวัดเท่านั้น

 สำหรับน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้อัญเชิญมายังพุทธมณฑลแล้ว อาทิ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม วัดอินทรวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม วัดสระเกศ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดไตรมิตร วัดอรุณราชวราราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม วัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี วัดธาตุ จ.ขอนแก่น วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา วัดเขาบางทราย จ.ชลบุรี วัดไพรีพินาศ จ.ชัยภูมิ วัดธรรมามูลวรวิหาร จ.ชัยนาท วัดลอยเคราะห์ วัดเชียงยืน วัดสวนดอก วัดเจ็ดยอด วัดบุพพาราม วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดเชียงมั่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง วัดพราหมณี (วัดหลวงพ่อปากแดง) จ.นครนายก วัดพระปฐมเจดีย์ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม เป็นต้น