ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

พระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2555
Font Size  

วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 23:00 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14802892 คน
 วันที่ 3 ธ.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2555 ประกาศระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธ.ค. 2555 รวมทั้งสิ้น 13,951 ราย ดังรายพระนามและรายนามท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 3 ธ.ค.2555 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2555 ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก อาทิ พล.ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ม.จ.ฑิฆัมพร ยุคล ร.ท.ม.จ.ภูริพันธ์ ยุคล พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง

 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย นายสุทธิพล ทวีชัยการ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง นายเชาวนะ ไตรมาศ นายนิธิ เอียวศรีวงศ์ นางเบญจา หลุยเจริญ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค นางวัชรี วิมุกตายน นางพนิดา เทพกาญจนา นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช

 ชั้นมหาวชิรมงกุฎ อาทิ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก อาทิ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล นายประดิษฐ สินธวณรงค์ นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ เป็นต้น