ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

สธ.จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวง ทำฟันเทียมผู้สูงอายุ-ผู้พิการไร้ฟัน ถึงกันยาฯ 56
Font Size  

วันที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13:25 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14757946 คน
เมื่อ 5 ธ.ค. นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษาในปี 2555 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 2 โครงการ ซึ่งให้บริการกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ไม่มีฟันเคี้ยวอาหาร ได้แก่ 1.โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุสำนักทันตกรรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2555 - เดือนกันยายน ปี 2556ซึ่งจะให้บริการใส่ฟันเทียมให้แก่ผู้สูงอายุ 40,000 ราย โดยใช้ระบบบริการของภาครัฐจำนวน 30,000 ราย คลินิกเอกชนร่วมให้บริการ 8,500 ราย และจัดบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นกรณีพิเศษ 1,500 ราย 

โครงการที่ 2. คือโครงการใส่รากฟันเทียม ดำเนินการร่วมระหว่าง สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมชั้นสูง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะให้บริการฝังรากฟันเทียม 2 ตัว เพื่อช่วยยึดฟันเทียมล่างที่หลวม สำหรับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส และผู้พิการที่ไม่มีฟันเหลืออยู่ โดยไม่จำกัดอายุ ซึ่งจะทยอยให้บริการประชาชนตั้งแต่ปี 2555 - 2557 โดยในปี 2555 นี้ให้บริการจำนวน 2,000 ราย ปี 2556 จำนวน 2,800 ราย และในปี 2557 ให้บริการอีก 3,600 ราย รวมทั้งหมด 8,400 ราย ตามโครงการนี้มีหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมให้บริการทั้งหมด 178 หน่วยบริการ