ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

พระยายเขียด วัดยางแดง "พระอาจารย์ทิม"ปลุกเสก
Font Size  

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 00:01 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14867138 คน
จังหวัดปัตตานีมีพระพุทธรูปที่พบในน้ำ 2 องค์ด้วยกัน คือ "หลวงพ่อทุ่งคา" วัดบูรพาราม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และ "พระยายเขียด" วัดนิคมสถิตย์ (วัดยางแดง) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีการสร้างพระเครื่องของหลวงพ่อทั้ง 2 องค์ขึ้นหลายครั้ง 

พระเครื่องในยุคแรกได้รับการอธิษฐานจิตโดย "พระอาจารย์ทิม" อดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี

ผู้สร้างหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปี 2497 โด่งดังอยู่ในปัจจุบัน 

"วัดนิคมสถิตย์" หรือที่ชาวบ้านละแวกนั้นเรียกกันว่า "วัดยางแดง" แต่มักคุ้นกับวัดแห่งนี้ในชื่อ "วัดยายเขียด" ซึ่งมีชื่อมาจาก "พระยายเขียด" และ "วัตถุมงคลพระยายเขียด" ที่วัดจัดสร้างขึ้นโดยมีพระเกจิสำคัญเป็นผู้ปลุกเสก นั่นคือ "พระครูวิสัยโสภณ" หรือ "พระอาจารย์ทิม" อดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้ในยุคนั้น และ "พระอาจารย์นอง" แห่งวัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี

ในอดีตพื้นที่นี้มีชาวบ้านทั้งพุทธและมุสลิมจำนวนมากอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะวัดแห่งนี้เดิมเป็นโรงแปรรูปไม้ ก่อนจะกลายสภาพมาเป็นที่พักสงฆ์เล็กๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในละแวกใกล้เคียงได้ถวายสังฆทานในวันพระเป็นประจำ กระทั่งได้กลายเป็นสำนักสงฆ์ และเป็นวัดโดยสมบูรณ์เมื่อปีพ.ศ.2419 

ทั้งในช่วงที่มีการแบ่งเขตตำบลเปลี่ยนแปลงชื่อวัดยางแดง มาเป็นชื่อวัดนิคมสถิตย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับหมู่ 4 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ดั่งที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ 

พระพุทธรูปองค์เล็กประดิษ ฐานอยู่ในอุโบสถวัดนิคมสถิตย์ ซึ่งประชาชนต่างเรียกว่า "พระ พุทธรูปยายเขียด" นี้ เดิมทีมีสตรีสูงวัยชื่อ "ยายเขียด" ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ออกหาปลาโดยใช้ "ชะนาง" (เครื่องมือหาปลาชนิดหนึ่ง) โดยพยายามตระเวนจับปลาทั้งวันแต่ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียว ขณะเดียวกันกลับได้พระพุทธรูปองค์หนึ่งขึ้นมาจากแอ่งน้ำ จึงได้อัญเชิญกลับบ้าน ก่อนจะนำไปถวายพระภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งขณะนั้นจำวัด ณ วัดท่าเรือ โดยอยู่ใกล้ๆ กับบ้านของยายเขียด

กระทั่งพระรูปดังกล่าวเดินทางมาจำพรรษาที่วัดในพื้นที่ยางแดง ภายหลังจากวัดท่าเรือกลายเป็นวัดร้างเนื่องจากไม่มีพระภิกษุจำพรรษา กระทั่งวัดยางแดงได้กลายเป็นวัดนิคมสถิตย์ และพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวก็ถูกเรียกขานกันว่า "พระยายเขียด" ตั้งแต่อดีตมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี 

"พระพุทธรูปยายเขียด" มีอภินิหารทางสัจจะเป็นที่ยำเกรงของพวกทุจริตชนเป็นอันมาก กล่าวคือ เมื่อผู้ใดกระทำผิดกับบุคคลอื่น เช่น ลักขโมย ฉ้อโกง หรือยักยอกทรัพย์สินผู้อื่น เมื่อเจ้าของทรัพย์นำตัวมาสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปยายเขียดองค์นี้แล้ว ส่วนมากผู้กระทำผิดมักจะมีอันเป็นไปตามคำสาบานนั้น ถ้าบุคคลใดไม่มีความผิดก็มักจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ช่วงที่มีเหตุการณ์ใต้ที่เผาโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ วัดยางแดงนี้ถูกหมายตาไว้แล้วว่าจะมาเผา ช่วงกลางวันผู้ก่อเหตุได้มาดูวัดนี้เพื่อเตรียมการจะเผา พอตกกลางคืนหาทางเข้าวัดไม่เจอ มา 3 คืนติดกันแต่ก็ยังไม่เจอ