ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ตำรวจกับการปฏิบัติธรรม
Font Size  

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 00:22 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 15022536 คน
จ่าบ้าน

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ เป็นวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งในรอบปี พุทธศาสนิก ชนทั้งหลายชอบที่จะตักบาตรเช้า ฟังธรรมช่วงสาย ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังธรรมยามบ่ายคล้อย

ตกเย็นย่ำค่ำลงพร้อมกันไปเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ รอบพระวิหาร รอบพระเจดีย์บรรจุพระธาตุ

เสร็จแล้ว อุบาสกอุบาสิกาที่ศรัทธาแกร่งกล้า หรือเคยปฏิบัติทุกครั้งในวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือการถืออุโบสถศีลที่วัด ซึ่งมีหลายแห่งโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร เช่นที่วัดสุทัศน์ วัดมหาธาตุฯ เป็นต้น

วันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา เป็นวันหยุดราชการ แม้ในหลายหน่วยราชการจะไม่มีวันหยุด เช่นที่โรงพยาบาล สถานีตำรวจ เพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ กับใคร

เช่นเดียวกับการเกิดอาชญากรรม บรรดามิจฉาชีพทั้งหลายมักจะใช้โอกาสทุกเมื่อเพื่อโจรกรรม ยิ่งเมื่อใดที่เจ้าทรัพย์ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเผลอ โอกาสนั้นย่อมจะเกิดขึ้นกับมิจฉาชีพเสมอ

ขณะเดียวกัน โอกาสอันเป็นมงคล เพื่อให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ถึงพร้อมซึ่งความไม่ประมาท และมีสติสัมปชัญญะทุกเมื่อ ควรที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของตำรวจจงร่วมกันนำทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมครอบครัวมีโอกาสบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในวาระสำคัญนี้

ประการแรก ให้มีการตักบาตรบริเวณหน้าโรงพัก และหากเป็นไปได้ นิมนต์พระเถรานุเถระมาเทศน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัว ตลอดจนผู้ต้องขัง และผู้ที่มีธุระบนโรงพักได้สดับพระธรรมเทศนาสักช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากนั้น ยามเย็นยามค่ำ ผู้บังคับบัญชาที่ไม่ได้ติดเวรยาม โปรดนำผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัวไปร่วมกันเวียนเทียนที่วัดใกล้กับโรงพัก (แม้จะเป็นโรงพักที่ยังสร้างไม่เสร็จก็ตาม)

แต่คงไม่ถึงกับให้ผู้ต้องขังออกไปเวียนเทียนก็ได้

การรำลึกถึงพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสอันควรนั้นเป็นมงคลชีวิตอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมง หากมีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบุญในวันสำคัญเช่นนี้ ย่อมจะทำให้จิตใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่อนโยนแต่สุขุมรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปด้วยดี - ขออนุโมทนา