ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

คำให้การคดีพระวิหาร ว่าด้วย"แผนที่" ของ"อลินา มิรง"
Font Size  

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 15:54 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14729316 คน
(รายงาน/มติชนรายวัน 20 เมษายน 2556)

"แผนที่" กลายเป็นหัวใจสำคัญในการให้การด้วยวาจา ในคดีว่าด้วยการตีความคำพิพากษาศาลโลก 15 มิถุนายน 2505 ระหว่างกัมพูชา ผู้ยื่นคำร้อง กับไทย ผู้คัดค้านและแก้คำร้อง ในศาลโลกที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา

นอกจากจะกลายเป็นการกล่าวหาซึ่งกันและกัน เริ่มจากการที่ฝ่ายไทยระบุว่ากัมพูชา "ปลอมแปลง" (อาร์ติฟิเคชั่น) แผนที่ "แอล7017" อัตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ที่จัดทำโดยกรมแผนที่ทหารมานำเสนอต่อศาล

อลินา มิรง ผู้เชี่ยวชาญแผนที่ของฝ่ายไทย ยังนำเสนอแผนที่ในภาคผนวก 85ดี ขึ้นมาในระหว่างการพิจารณา เพื่อแสดงให้เห็นว่า การกำหนดเขตการถอนทหารของไทยในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2505 นั้่น ไม่ได้กำหนดเองอย่างเลื่อนลอย แต่กำหนดจากคำพิพากษาเมื่อปี 2505

จนเป็นที่มาของการที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่า ไทยไป "ลบเส้น" บนแผนที่ ในภาคผนวก 85ดี เพื่อนำเสนอต่อศาล

แผนที่ตามภาคผนวก 85ดี มีนัยสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องเพราะแผนที่นี้เป็นส่วนขยายของแผนที่อัตราส่วน 1 ต่อ 200,000 ที่กัมพูชาใช้และปรากฏอยู่ในภาคผนวก 1 เรียกกันว่าแผนที่ระวางดงรัก (แต่ตอนนี้ รู้จักกันทั้งในชื่อ แผนที่ 1 ต่อ 200,000, แผนที่ในภาคผนวก 1 รวมทั้งแผนที่ระวางดงรัก ซึ่งทั้ง 3 ชื่อคือแผนที่เดียวกัน) ที่ถูกยกขึ้นมาพิจารณากันในระหว่างการพิจารณาคดีฟ้องร้องเรื่องพระวิหารครั้งแรก

เป็นแผนที่ที่ศาลโลกจัดทำขึ้นเอง เพื่อขยายให้ดูพื้นที่พิพาทชัดเจนขึ้น จึงเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าไทยได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาแล้ว และข้อพิพาทในพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรนั้นเป็นเรื่อง "ใหม่"

เพื่อความกระจ่าง ควรดูภาพแผนที่พร้อมทำความเข้าประกอบกันไปตามลำดับดังนี้

1.แผนที่แนบท้าย 85d คือแผนที่ซึ่งแสดงเส้นสันปันน้ำตามที่ฝ่ายไทยและกัมพูชาอ้างในการต่อสู้คดีเมื่อปี 2505 แต่ความพิเศษของแผนที่ฉบับนี้คือเป็นส่วนขยายของพื้นที่พิพาทบริเวณปราสาทพระวิหารที่ศาลโลกจัดทำขึ้นเพื่อขยายพื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารให้ชัดเจนขึ้น โดยเส้นสีดำคือเส้นสันปันน้ำที่ไทยอ้าง ขณะที่เส้นสีแดงคือเส้นสันปันน้ำตามที่กัมพูชาอ้างถึง

2.แผนที่ 85d เปรียบเทียบกับเส้นตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2505 ของไทย

3.พื้นที่ 0.35 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ซึ่งไทยและกัมพูชาถกเถียงกันในการต่อสู้คดีในศาลโลกเมื่อปี 2505 ว่าเป็นบริเวณซึ่งครอบคลุมพื้นที่ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับเส้นสันปันน้ำในบริเวณดังกล่าว

4.พื้นที่ 0.28 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 2505 โดยจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ซึ่งสองฝ่ายมีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับเส้นสันปันน้ำในพื้นที่ดังกล่าว

5.พื้นที่ 0.07 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนที่แตกต่างระหว่างเส้นมติ ครม. 2505 ซึ่งไทยกำหนดขึ้น กับพื้นที่ 0.35 ตารางกิโลเมตรเดิมในบริเวณปราสาทพระวิหาร ซึ่งไทยและกัมพูชามีความเห็นเรื่องเส้นสันปันน้ำที่แตกต่างกัน

6.พื้นที่บริเวณพนมซับหรือภูมะเขือทางฝั่งซ้ายของปราสาทพระวิหารในแผนที่ ซึ่งนาย Dean Acheson หนึ่งในทีมทนายความฝ่ายกัมพูชา อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ได้พูดถึงในการสู้คดีเมื่อปี 2505 ว่าเป็นพื้นที่ซึ่ง "ไม่ได้มีความสำคัญใดๆ" แต่กลับเป็นพื้นที่ซึ่งกัมพูชาอ้างสิทธิในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร ตามแผนที่ภาคผนวก 1 ที่กัมพูชาอ้างว่าศาลโลกได้ให้การรับรองไปแล้ว

7.แผนที่ซึ่งเปรียบเทียบให้เห็นว่าเมื่อนำแผนที่ภาคผนวก 1 มาถ่ายทอดลงในพื้นที่จริงด้วยวิธีต่างๆ จะทำให้เกิดเส้นที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งไม่อาจกำหนดเป็นเส้นเขตแดนได้เพราะตามหลักการเส้นเขตแดนต้องมีความชัดเจน

ในเส้นต่างๆ ที่เห็น เส้นสีแดงคือเส้นสันปันน้ำตามที่กรมแผนที่ทหารของไทยจัดทำขึ้น ส่วนเส้นอื่นๆ คือเส้นที่นำมาถ่ายทอดตามแผนที่ภาคผนวก 1 ของกัมพูชาในวิธีที่ต่างกัน ซึ่งเห็นได้ว่าเกิดความไม่ชัดเจนและไม่สามารถถ่ายทอดค่าพิกัดได้

8.พื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร ที่กัมพูชาอ้างสิทธิในปัจจุบัน ซึ่งไทยระบุว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากที่กัมพูชาต้องการพื้นที่ดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก