ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ลือหึ่ง - เตรียมปลดผอ.องค์การเภสัชกรรม หลังโดนข่าว พาราฯ - โรงงานวัคซีน
Font Size  

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 18:31 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14994794 คน
จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ชี้มูลความผิดปกติให้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)  จากการที่องค์การเภสัชกรรม(อภ.) ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างยาพาราเซตามอล และพบการปนเปื้อน รวมทั้งดีเอสไอ ยังอยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องการก่อสร้างโรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้น และมีกระแสข่าว ว่าจะมีปลด นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการอภ. ออกจากตำแหน่งนั้น นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์  รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ยังไม่ทราบเรื่องนี้ เนื่องจาก บอร์ด อภ.มีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ผ่านมติบอร์ดฯ อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องผ่านรัฐมนตรี สธ. 

วันที่ 14 พ.ค. ผู้สื่อข่าว "ข่าวสด" รายงานว่า น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ยังไม่แน่ชัดว่า บอร์ด อภ.จะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไร แต่หวังว่าจะไม่เป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง บอร์ด อภ.ควรเป็นอิสระอย่างแท้จริง และมีเหตุผลอย่างถูกต้อง ซึ่งหากสุดท้ายมีการปลด นพ.วิทิต ก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอว่าเพราะอะไร  และทางภาคประชาชนจะเฝ้าติดตาม และหารือว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไป ทั้งนี้  จริงๆ ไม่ได้อยากยึดที่ตัวบุคคล แต่หากมองกลับกันจะพบว่า นพ.วิทิต ยังอยู่ในวาระ ซึ่งควรให้ทำงานจนครบวาระก่อนจะดีกว่าหรือไม่ เพราะหากปลดออกก็ต้องทำสัญญาว่าจ้างผู้อำนวยการ อภ.ใหม่อีก  ซึ่งเสียเวลา และอภ.จะเสียผลประโยชน์ ขณะเดียวกันก็จะสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศในเรื่องการเข้าถึงยา ซึ่งจากการทำหน้าที่ของ นพ.วิทิต ทำให้ผู้ป่วยหลายกลุ่มโรคโดยเฉพาะโรคร้ายแรงเข้าถึงยาได้มากขึ้น จากการมียาชื่อสามัญใช้ ซึ่งการดำเนินการใดๆ รมว.สาธารณสุขก็ต้องตอบคำถามให้ได้ชัดเจน

รายงานข่าวในองค์การเภสัชกรรม(อภ.) เผย "ข่าวสด" ว่า การพิจารณาโทษตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม(ผอ.อภ.) นั้น เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นการสรรหาในลักษณะสัญญาจ้างระหว่างประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม(บอร์ดอภ.)และผอ.อภ. จึงถือว่าตำแหน่งดังกล่าวไม่ใช่ข้าราชประจำจึงไม่สามารถพิจาณาความผิดทางวินัยได้แต่อย่างใด แต่การพิจารณาไม่ต่อสัญญาจ้าง จะมีรายละเอียดระบุไว้ชัดเจน เช่น บริหารงานอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร หรือ บริหารงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ตามพรบ.องค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509 มาตรา 25 ระบุว่าผู้อำนวยการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือคณะกรรมการให้ออกจากตำแหน่ง ดังนั้น เมื่อเกิดกรณีการชี้มูลความผิดจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ก็จะขึ้นอยู่กับอำนาจของ บอร์ดอภ.ในการพิจารณาเลิกสัญญาจ้างแล้วนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาต่อไป

อนึ่ง ในปี 2550 บอร์ดอภ.ขณะนั้นซึ่งมีนพ.วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธานบอร์ดได้มีมติให้ พล.ท.นพ.มงคล จิวะสันติการ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.)ในขณะนั้นออกจากตำแหน่ง ภายหลังพล.ท.นพ.มงคลเข้าทำงานได้ประมาณ 1 ปีกว่า ก่อนที่นพ.วิทิต จะเข้ารับตำแหน่งผอ.อภ.คนต่อมา