มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
     
 
จำนวนคนอ่านล่าสุด 609 คน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:15 น.  ข่าวสดออนไลน์กมธ.ทหารฯสัมมนาความมั่นคงกรณีเปิดด่านบ้านพุน้ำร้อนรับทวายโปรเจ็กต์

 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดด่านผ่านแดนถาวรที่ บ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ดังนั้นจึงมีหน่วยงานตค่างๆให้ความสนใจในเรื่องนี้ โดยเวลา 09.30 น. วันที่ 23 พ.ค. พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยเกี่ยวกับการจัดการสัมมนา ของกมธ.การทหารฯในพื้นที่ชายแดนด้านกาญจนบุรีว่า กมธ.การทหาร สภาฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมในกรณีการเข้าสู่การเป็น ประชาคมอาเซียน ที่เป็นรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เกี่ยวกับบทบาทในด้านการเมืองและความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย-พม่า ในพื้นที่เตรียมจัดตั้งด่านการค้าผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ค. ตั้งแต่ 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนาโรงแรมริเวอร์แคววิลล่า ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 พล.อ.สมชาย กล่าวต่อว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทหาร ผู้นำชุมชน ผู้นำสาธารณสุข และประชาชนเกี่ยวกับบทบาทในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมืองและความมั่นคง และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ภาพลักษณ์ และทัศนคติของทหาร ผู้นำชุมชน ผู้นำสาธารณสุข ในมุมมองของประชาชนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งความร่วมมืออันดี ระหว่างหน่วยปฏิบัติการและประชาชนในพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย กมธ.การทหาร สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ในส่วนของพื้นที่ประกอบด้วย ทหาร ผู้นำชุมชน ผู้นำสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง 
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.