ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

เปิด"โรดโชว์" นั่งรถไฟความเร็วสูงจำลอง
Font Size  

วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09:11 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14919306 คน
งาน โรดโชว์ 2 ล้านล้านที่ ′หนองคาย′คึกคัก จัดแสดงรถไฟความเร็วสูงจำลอง ให้ประชาชนทดลองนั่ง งานอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาความรู้ บันเทิง และการจำหน่ายสินค้าโอท็อปจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ปธ.หอการค้าหนองคายมั่นใจ เศรษฐกิจดีขึ้นแน่นอน เชื่อภาคขนส่งจะหันมาใช้บริการระบบรางมากขึ้น ปลัดมท.แถลงจัดงานโรดโชว์ในพื้นที่ 12 จว.ทั่วทุกภาคของประเทศไทยจาก กรณีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) กำหนดจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ ประเทศ ภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020" ระหว่างวันที่ 4 ต.ค.-1 ธ.ค. ในพื้นที่ 12 จังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจัดที่ จ.หนองคาย เป็นที่แรก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ขนส่งของประเทศ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นักธุรกิจ นักลงทุน สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ตามที่เสนอไปนั้นเมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานในพื้นที่ ได้ร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านสถานที่จัดงาน การรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเข้าร่วมงาน รวมทั้งให้จังหวัดรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชนที่เข้าร่วมงานในแต่ละพื้นที่จังหวัด เพื่อประมวลผลในภาพรวมเสนอต่อรัฐบาลต่อไปนายวิบูลย์กล่าว อีกว่า โครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ 12 จังหวัด โดยแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดที่ จ.หนองคาย ระหว่างวันที่ 4-6 ต.ค. ที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัด 2 ที่ คือ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 11-13 ต.ค. ที่ห้องประชุมอาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่วนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จัดที่ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 ต.ค. ที่เซ็นทรัลพัทยาบีชนายวิบูลย์กล่าวว่า นอกจากนั้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จัดขึ้นที่ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. ที่ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จัดที่ จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. ที่ห้องประชุมเทศบาลนครสวรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางจัดที่ จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศส่วนกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง จัดที่ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จัดที่ จ.นครศรี ธรรมราช ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดที่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-1 ธ.ค. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานโรดโชว์ "สร้างอนาคตไทย 2020" ว่า เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งมือจัดนิทรรศการโรดโชว์ "สร้างอนาคตไทย 2020" จนแล้วเสร็จเรียบร้อย ในส่วนของโซนบูธสินค้าโอท็อปจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ เริ่มมีการนำสินค้ามาวางเพื่อจัดเตรียมความพร้อมแล้วผู้ สื่อข่าวรายงานว่า ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับสูจิบัตรชมงาน ซึ่งภายในจะมี รายละเอียดโซนนิทรรศการต่างๆ ทั้งหมดภายในเล่ม และมีจุดประทับตราลงในสูจิบัตร เพื่อรับของที่ระลึกซึ่งกระจายอยู่ ตามโซนนิทรรศการที่สำคัญ ไฮไลต์ของงานคือการแสดงรถไฟความเร็วสูงจำลอง "ซิมูเลเตอร์" ที่จัดไว้บริเวณชั้นสองของหอประชุมประจักษ์ ในรูปแบบโชว์ขบวนรถไฟผ่าครึ่ง ซึ่งเป็นรถไฟต้นแบบในอนาคตที่มีความเพียบพร้อมในด้านความสะดวกสบายต่างๆ อาทิ บาร์น้ำทันสมัยบนรถไฟ โซนธุรกิจ โซนเด็ก เป็นต้นรถไฟ จำลองความเร็วสูง "ซิมูเลเตอร์" ดังกล่าวเป็นระบบซอฟต์แวร์ใหม่ ติดตั้งซอฟต์แวร์ "มูฟวี่ เธียเตอร์ เอ็กซ์พีเรียนส์" ทุกคนที่เข้าไปลองนั่งจะเสมือนได้นั่งบนรถไฟความเร็วสูงจริงๆ โดยรถไฟแบบใหม่นี้มีความเร็วสูงสุดที่ 200 ก.ม./ช.ม. ช่วยย่นระยะทางย่นเวลาได้มากยิ่งขึ้น ประชาชนสามารถทดลองนั่งได้รอบละ 5 นาที ครั้งละ 35-40 คน เปิดให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. วันที่ 4-6 ต.ค.นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคายกล่าวว่า สิ่งที่จังหวัดหนองคายจะได้นั้นมีหลายด้าน เช่น การขยายการค้าการลงทุน, การค้าชายแดน, การท่องเที่ยว, ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ก็จะบูมขึ้น รวมไปถึงต้นทุนสินค้าที่จะถูกลง จากการที่ผู้ประกอบการหันมาใช้การขนส่งทางระบบรางแทนการขนส่งทางรถยนต์ ที่ผ่านมาการ เดินทางโดยใช้รถไฟไม่ค่อยได้รับความนิยม โดยเฉพาะผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของความล่าช้า ไม่ตรงเวลา รวมไปถึงความสะดวกสบาย แต่หากมีโครงการ 2 ล้านล้านบาท ที่มีสัดส่วนในการลงทุนมากกว่า 80% ในเรื่องของระบบราง ทั้งรถไฟความเร็วสูง และรถไฟรางคู่ ก็จะทำให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้ โดยเฉพาะรถไฟรางคู่นั้นน่าจะดำเนินการเป็นอันดับแรกเพราะมีพื้นที่อยู่แล้ว ไม่ต้องสำรวจและเวนคืนใหม่ จึงสามารถดำเนินการได้เลยทันที ซึ่งตนคิดว่ามีความสำคัญที่จะทำให้ไทยสามารถขยายและแข่งขันการค้าแข่งกับ ประเทศอื่นๆ ในอาเซียนได้นางมนนิภากล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาในการประชุมหอการค้าจังหวัดต่างๆ ที่ประชุมก็ให้การสนับสนุนรถไฟรางคู่เป็นอันดับแรก เพราะทุกคนเห็นว่าการขนส่งในอนาคตนั้นหากยังใช้ทางรถยนต์ก็นับวันจะมีต้นทุน เพิ่มมากขึ้น จากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การใช้การขนส่งทางรถไฟนั้นจะทำให้ต้นทุนสินค้าต่ำลงจากเดิมมาก แม้ว่าจังหวัดตนเองจะไม่มีรถไฟผ่าน ก็จะใช้การขนส่งทางรถยนต์มาเชื่อมต่อ ซึ่งก็ยังทำให้ต้นทุนสินค้าต่ำลงเช่นกันค่ำวันเดียวกัน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "พรุ่งนี้ผมมีไปงานสัมมนาที่หนองคายเกี่ยวกับโครงการสร้างอนาคตไทย 2020 เลยชวน ผู้ว่าประภัสร์ นั่งรถไฟฟรีจากกรุงเทพ ไป หนองคาย (อาจจะแวะอุดรก่อนถ้ามีเวลาครับ) รถออกจากหัวลำโพง สองทุ่มสี่สิบห้า ตรงเวลาเป๊ะ (ส่วนใหญ่ออกตรงเวลา แต่ตอนถึงอีกเรื่องนะครับ) กำหนดถึงหนองคาย 9:45 ครับฝนตกปรอยๆ อากาศเย็นสบาย รถแน่นพอสมควรครับ รถสะอาดเรียบร้อยดี ถามลุงที่นั่งตรงข้ามและใช้รถไฟประจำ ท่านบอกว่ารถไฟสะอาดขึ้น ค่อยมีกำลังใจหน่อย คืนนี้ยังคงอีกยาวนาน ดีเหมือนกันครับ จะได้มีเวลาคุยกับท่านผู้ว่านานๆ อยู่ที่ทำงานคงไม่มีโอกาสได้หารือกันนานๆ อย่างนี้ครับ"