ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ตรวจรายชื่อ กรมอุทยานฯ ย้าย "ซี 9" รวม19ตำแหน่ง
Font Size  

วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 19:52 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14862480 คน
วันที่ 9 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)ได้ลงนามแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับ 9 ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทส. ดังนี้ 

1.นายไพศาล ธนะเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ผอ.ทสจ.) นครศรีธรรมราช เป็น ผอ.ทสจ.ตราด 

2.นายไพรัช นาคทรัพย์ ผอ.ทสจ.นครพนม เป็นผอ.ทสจ.สุโขทัย 

3.นายชุติวัฒน์ ศรทอง ผอ.ทสจ.พัทลุง เป็น ผอ.ทสจ.ลพบุรี 

4.นายอำนาจ เจิมแหล่ ผอ.ทสจ.สุโขทัย เป็น ผอ.ทสจ.สกลนคร 

5.นายพิชิต สมบัติมาก ผอ.ทสจ.ยโสธร เป็น ผอ.ทสจ.หนองคาย 

6.นายอดิศร นุชดำรงค์ ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ 

7.นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์(ผอ.สบอ.)ที่ 14 (ตาก) เป็น ผอ.สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

8.นายอนิวัตติ์ อร่ามมทิราลัย ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ เป็น ผอ.สบอ.8(ขอนแก่น) 

9.นายวิรัช จตุพนาพร ผอ.สบอ.11 (พิษณุโลก) เป็น ผอ.สบอ.12(นครสวรรค์) 

10.นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.12(สนครสวรรค์) เป็น ผอ.สบอ.13(ลำปาง) 

11.นายวิจิตร แสงรัตน์ ผอ.สบอ.2(ศรีราชา) เป็น ผอ.ทสจ.ฉะเชิงเทรา 

12.นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผอ.สบอ.8 เป็น ผอ.ทสจ.มุกดาหาร 

13.นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ ผอ.ทสจ.ลพบุรี เป็น ผอ.สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ 

14.นายมนู อานันทสฤษฎ์ ผอ.ทสจ.ระนอง เป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ 

15.นายสมัคร ดอนนาปี ผอ.ทสจ.มุกดาหาร เป็น ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ 

16.นายอยู่ เสนาธรรม ผอ.ทสจ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ.สบอ.2(ศรีราชา) 

17.นายกมลไชย คชชา ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ เป็น ผอ.สบอ.11(พิษณุโลก) 

18.นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ผอ.ทสจ.หนองบัวลำภู เป็นผอ.สบอ.14(ตาก) 

19.นายจุมพล ศิริสวัสดิ์ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 14(สุราษฎร์ธานี) เป็น ผู้อำนวยการสนันักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8