ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

อึ้ง!จับยาเสพติดหมู่บ้านเดียว 136 ราย
Font Size  

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 21:07 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14729266 คน
นายคณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 10 ต.ค. มีการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรายงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งเขตพื้นที่ ที่มีการถูกจับกุมมากที่สุดได้แก่อำเภอหล่มสัก จำนวน 381 ราย รองลงมาคือ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 239 ราย อำเภอบึงสามพัน 146 ราย หล่มเก่า 124 ราย หนองไผ่ 154 ราย วิเชียรบุรี 196 ราย ศรีเทพ 109 ราย ชนแดน 93 ราย เขาค้อ 40 ราย อำเภอน้ำหนาว จำนวน 39 ราย วังโป่ง 9 ราย ตามลำดับ เทียบตามสัดส่วนประชากร หมู่บ้านชุมชนที่มียอดจับกุมมากที่สุด คือ บ้านทรัพย์เกษตร หมู่ 9 ต.บึงสามพัน 136 ราย บ้านเนินมะกอก หมู่ 6 ต.หนองไผ่ 71 ราย บ้านคลองกระจัง หมู่ 1 ต.คลองกระจัง 28 ราย บ้านพุเตย หมู่ 12 ต.พุเตย 25 ราย บ้านชนแดน หมู่ 4 และบ้านเขาค้อ หมู่ 1 แห่งละ 22 ราย
 
โดยสรุปการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะแพร่ระบาดในชุมชนเมือง ของกลางที่จับกุมมากที่สุด ได้แก่ ยาบ้า กัญชา พืชกระท่อม ยาไอซ์ ตามลำดับ การลำเลียงมักจะใช้รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยใช้เส้นทางสายรองระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานการณ์ในกลุ่มเสี่ยงนักเรียน เยาวชน เริ่มลดลงมาก จากเดือนสิงหาคม จำนวน 426 คน ในเดือนกันยายนลดเหลือ 190 คน ด้านการจัดระเบียบสังคม มีการออกตรวจสถานบริการ ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต พบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้บริการหลัง 22.00 น. ซึ่งได้ลงโทษตามกฎหมายและมีการตักเตือนไปแล้ว