ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ - ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพระบรมมหาราชวัง
Font Size  

วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 20:36 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 15049665 คน
 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง

 เวลา 10.30 น. เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวาราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปพระเคราะห์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ พระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกัณฑ์ 1 จบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมเครื่องบูชากัณฑ์เทศน์ 

 จากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลับ เจ้าพนักงานตั้งบายศรี แก้ว ทอง เงิน เวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพ