ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

สาส์นจากใจ กลุ่ม “พอกันที!” เพียงเทียนไขและหัวใจรักสันติ ร่วมเปล่งเสียงสัญญาณสันติภาพ
Font Size  

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:56 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14907068 คน
สาส์นจากใจ กลุ่ม “พอกันที!”
ต่อกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพ ครั้งที่ 3
ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ 
วันที่ 10 ม.ค. 2557 17.30-19.30 น.
เพียงเทียนไขและหัวใจรักสันติ ร่วมเปล่งเสียงสัญญาณสันติภาพ


เทียนแห่งสันติได้ถูกจุดต่อๆ กันไปทั่วผืนแผ่นดินไทย เปล่งเสียงสัญญาณแห่งสันติภาพกังวานก้อง เราจะยืนหยัดอยู่ร่วมกับความขัดแย้งอย่างอดทน แต่จะไม่เปิดโอกาสให้ความรุนแรงทางการเมืองเข้าทำลายสังคมของเราอีกต่อไปแล้ว

ถึงแม้จะถูกป้ายสี ใส่ความ บิดเบือนเพียงไร หัวใจของเรายังคงเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีต่อทุกคน บางครั้งเราอาจโกรธ ท้อแท้ และหวาดกลัว แต่เราก็จะตั้งสติ และเดินหน้าสร้างสันติภาพต่อไป

ในฐานะกลุ่มเล็กๆ ที่เชื้อเชิญทุกท่านมาแสดงตน ณ ที่นี้ เราขอโอกาสนำเสนอแนวทางและจุดยืนของกลุ่ม “พอกันที!” เพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณา

1. เปิดรับ ไม่ผลักไส
จุดเทียนเขียนสันติภาพ ณ หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมที่เปิดสำหรับทุกท่าน โดยมีจุดร่วมกันคือหัวใจรักสันติ และเคารพในหลักกติกาประชาธิปไตยที่ทุกคนเสมอภาคกันด้วยหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง โดยยืนยันการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

ท่านสามารถนัดกันใส่เสื้อสีใดก็ได้ตามการตัดสินใจของท่านและกลุ่มของท่านเอง กิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพยินดีต้อนรับ

อนึ่ง เรายินดีอย่างยิ่งถ้าท่านสามารถสร้างกิจกรรมของกลุ่มตนเองในพื้นที่ต่างๆ ได้ โดยมีจุดยืนและกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม ไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกันกับเราทั้งหมด เพียงมีหัวใจรักสันติภาพและยืนยันหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงร่วมกัน

2. หลากหลาย แต่อยู่ร่วมกันได้
ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพเมื่อ 2 ครั้งที่ผ่านมารวมทั้งครั้งนี้ ต่างมีความหลากหลายและเป็นตัวของตัวเอง เรารับผิดชอบต่อการแสดงความคิดเห็นของเรา เราเคารพในการแสดงความเห็นของผู้อื่นและยินดีรับฟัง เราอาจจะผิด คนอื่นอาจจะผิด เราเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง

เราแต่ละคนที่มาอาจจะมีความคิดบางอย่างไม่ตรงกัน แต่พวกเราก็พร้อมจะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ และพวกเราเลือกวิธีการจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง เราเห็นว่าการไปใช้สิทธิเลือกตั้งถือเป็นการจัดการความขัดแย้งที่ไม่ใช้ความรุนแรงวิธีหนึ่งในกรอบกติกาที่เรามีร่วมกัน

เรายินดีที่มีคนทุกสีและคนไร้สีมาร่วมจุดเทียนกับเรา และยินดีที่สามารถทำให้คนมีชื่อเสียงหลายท่านออกมาร่วมรณรงค์ไม่เอาความรุนแรงไปกับพวกเราได้ ในพื้นที่ที่เรามีข้อตกลงร่วมกันว่าทุกคนล้วนมีหนึ่งเสียงเท่ากัน ถึงแม้ว่าข่าวสารที่ปรากฏออกไปอาจจะทำให้คนเข้าใจสับสน แต่เราก็ยังคงเปิดรับทุกท่านเสมอ เพราะทุกคนที่มา ณ ที่นี้ล้วนไม่เอาความรุนแรงทุกรูปแบบ

3. มาไว ไปไว
เนื่องจากเงื่อนไขเรื่องสถานที่ กิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพวันศุกร์นี้จำเป็นต้องกระชับเวลาให้สั้นที่สุด 17.30-19.30 น. ขอความร่วมมือทุกท่าน เมื่อเสร็จสิ้นการจุดเทียนโซ่มนุษย์ (human banner) แล้ว ให้แยกย้ายกระจายตัวโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทีมงานจัดการเคลียร์พื้นที่

4. ขอเป็นดังกัลยาณมิตร
เรียนพี่น้องที่ร่วมชุมนุมกับ กปปส. และเครือข่าย เราขออภัยหากสารที่สื่อออกไปอาจจะสร้างความไม่พอใจแก่ท่าน ทำให้พวกท่านถูกเข้าใจผิด หรือผลักพวกท่านออกไป นั่นอาจเป็นเพราะการสื่อสารของเราไม่ดีพอ รวมทั้งสถานการณ์ข่าวสารที่สับสนอยู่ ณ เวลานี้

เราขอยืนยันว่าเราเคารพในหัวใจรักประเทศชาติของพวกท่าน แม้บางอย่างเราอาจเห็นไม่ตรงกัน เพียงแต่สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่หน้า ม. รามฯ สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น ถนนวิภาวดี ผลักเราออกมาเปล่งเสียง “พอกันที!”

ไม่ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นมาจากการเริ่มต้นของฝ่ายใด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความรุนแรงที่สร้างความสูญเสียอย่างปฏิเสธไม่ได้ และเราหวังว่าคำ “พอกันที!” จะดังไปถึงผู้ใช้ความรุนแรงทุกฝ่าย ดังไปถึงผู้หวังผลทางการเมืองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ความโกรธอาจจะเป็นอารมณ์ที่พุ่งขึ้นจากการถูกผลักไสให้เป็นอื่นเมื่อคิดต่างกัน แต่เราจะไม่ปล่อยให้มันพัฒนาไปเป็นความเกลียดชังที่ทำให้เราไม่สามารถสื่อสารอย่างสันติกันได้อีกต่อไป

เราหวังว่าเสียงของเราจะเป็นดั่งเสียงของกัลยาณมิตรร่วมสังคมเดียวกัน และเรายินดีน้อมรับคำติเตียนจากท่านเช่นกัน

5. สื่อสารเพื่อสันติภาพ
เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกสำนัก เราเชื่อในวิจารณญาณและเคารพเสรีภาพในการนำเสนอข่าวของท่าน เราคงทำได้เพียงบอกถึงความห่วงใยของเราถึงข่าวสารที่อาจกระพือความขัดแย้งจนนำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นในสังคมไทย


กลุ่มพอกันที!
9 มกราคม 2557