ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

นครปฐมประกาศผล "ข้าราชการ" ดีเด่น
Font Size  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 21:28 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14838386 คน

เมื่อ 20 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดนครปฐมได้แจ้งให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาเสนอข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำในสังกัดเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2554 ขณะนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 10 ก.พ.


ผลการพิจารณาคัดเลือกได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ นายอำเภอกำแพงแสน 2.นางเพชรา ปรีชาสนองกิจ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาไหล ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน 3.นางนันทนัช เข็มสม ครูโรงเรียนบ้างบางเลน (บางเลนวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๒, 4.นายอนวัช นกดารา ครูโรงเรียนวัดลำเหย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1