ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

คลอดแล้วรายชื่อตั้งตำรวจ-สตม. คำสั่ง 58-59-60/2555
Font Size  

วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 00:03 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 12981943 คน
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2555 พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงนามในคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 58/2555/, 59/2555 และ 60/2555 ดังนี้

 คำสั่ง 58/2555 พ.ต.อ.ทิฆัมพร แก้วขาว รอง ผบก.ตม.2 เป็น รอง ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.อดิฐษร ศิริชัย รอง ผบก.อก.สตม. เป็น รอง ผบก.ตม.2 พ.ต.อ.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบก.ตม.5 เป็น รอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.ธำรงค์ แสงวัฒนกุล รอง ผบก.อก.สตม. เป็น รอง ผบก.ตม.4 พ.ต.อ.เจษฎา ใยสุ่น รอง ผบก.ตม.6 เป็น รอง ผบก.ตม.5 พ.ต.อ.ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 เป็น ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม. พ.ต.อ.วิศิษฐ ชำนาญไพร ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สตม. เป็น ผกก.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ ผกก.1 บก.ตม.1 เป็น ผกก.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

 พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล ผกก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 เป็น ผกก.ฝอ.บก.ตม.3 พ.ต.อ.ศิลปคมณ์ เอี่ยววงศ์ ผกก.2 บก.ตม.1 เป็น ผกก.ตม.จ.สมุทรสาคร บก.ตม.3 พ.ต.อ.ธีระยุทธ บุตรน้ำเพชร ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 เป็น ผกก.ตม.จ.กาญจนบุรี บก.ตม.3 พ.ต.อ.พิชิต อิทธิปาทชัย ผกก.ตม.จ.กาญจนบุรี บก.ตม.3 เป็น ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4

พ.ต.อ.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผกก.ตม.จ.เชียงราย บก.ตม.5 เป็น ผกก.ตม.จ.หนองคาย บก.ตม.4 พ.ต.อ.สงกรานต์ ศิริไพบูลย์ ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6 เป็น ผกก.ฝอ.บก.ตม.5 พ.ต.อ.ชลิสร์ สโรบล ผกก.ฝอ.ศทส.ตม. เป็น ผกก.ตม.จ.เชียงใหม่ บก.ตม.5  พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล ผกก.ตม.จ.หนองคาย บก.ตม.4 เป็น ผกก.ตม.จ.เชียงราย บก.ตม.5 พ.ต.อ.ชำนาญ ถนัดหนังสือ ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม. เป็น ผกก.ตม.จ.สตูล บก.ตม.6 พ.ต.อ.ชยวุฒิ จันทร์สมบูรณ์ ผกก.ตม.จ.สตูล บก.ตม.6 เป็น ผกก.1 บก.สส.สตม.

 พ.ต.ท.หญิง รัสรินทร์ พงศ์เพียรงาม รอง ผกก.ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. เป็น รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สตม. พ.ต.ท.ณรงค์ชัย วงศ์ชนะภัย รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.สตม. เป็น รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ท.บุญชัย โตวรรณสูตร รอง ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5 เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.3 พ.ต.ท.ชวาล แก้วมานพ รอง ผกก.ตม.จ.สตูล บก.ตม.6 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.หนองคาย บก.ตม.4  พ.ต.ท.อภิชาติ เขียวพุ่มพวง รอง ผกก.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง อ่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.เชียงใหม่ บก.ตม.5
 
 พ.ต.ท.สมชาย เดชแพ รอง ผกก.1 บก.สส.สตม. เป็น รอง ผกก.ตม.จ.ตาก บก.ตม.5 พ.ต.ท.ยิ่งยส เขินอำนวย รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม. เป็น รอง ผกก.ตม.จ.ภูเก็ต บก.ตม.6 พ.ต.ท.สมชาย จิตสงบ รอง ผกก.ตม.จ.เชียงราย บก.ตม.5 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.ระนอง บก.ตม.6 พ.ต.ท.บรรพต กิตติวีระ รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.สงขลา บก.ตม.6 พ.ต.ท.คธาธร คำเที่ยง รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 พ.ต.ท.ปรม พฤธิกุล รอง ผกก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 เป็น รอง ผกก.2 บก.สส.สตม.

 พ.ต.ต.พีระพงษ์ สมณะช้างเผือก สว.ฝอ.บก.ตม.4 เป็น สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม. พ.ต.ท.หญิง อารี หวังสู้ศึก สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม. พ.ต.ต.หญิง ธิดา ว่องวันดี สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น สว.กก.1 บก.ตม.1 พ.ต.ท.หญิง พรพิบูลย์ สว่างแผ้ว สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น สว.กก.1 บก.ตม.1 พ.ต.ท.หญิง ญาณิภัทร์ อุบลจินดา สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม. เป็น สว.กก.2 บก.ตม.1 พ.ต.ต.หญิง ธัญญรัตน์ บุณยรัตกลิน สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น สว.กก.3 บก.ตม.1 พ.ต.ท.หญิง ธนภรณ์ มีผล สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น สว.กก.3 บก.ตม.1 พ.ต.ท.สุรสิทธิ์ ดีลี สว.ฝอ.บก.ตม.4 เป็น สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

 พ.ต.ท.หญิง เดโชพร สังข์ทอง สว.ตม.จ.กาญจนบุรี บก.ตม.3 เป็น สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ต.หญิง ชาติญา นาจรุง สว.ฝอ.8 บก.อก.สตม. เป็น สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ท.หญิง ภัทราพร ภัทรพงสินธุ์ สว.ฝอ.2 บก.อก.สตม. เป็น สว.ฝอ.บก.ตม.3 พ.ต.ท.ณภัทรพงศ สุภาพร สว.ตม.จ.มุกดาหาร บก.ตม.4 เป็น สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 พ.ต.ต.นคร เส็งทอง สว.ฝอ.บก.ตม.5 เป็น สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 พ.ต.ท.สมพล กาญจนา สว.ตม.จ.สงขลา บก.ตม.6 เป็น สว.ตม.จ.กาญจนบุรี บก.ตม.3

 พ.ต.ท.หญิง เพ็ญทิพย์ กรุณามงคล สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. เป็น สว.ตม.จ.กาญจนบุรี บก.ตม.3 พ.ต.ต.สาโรช สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น สว.ตม.จ.ชลบุรี บก.ตม.3 พ.ต.ต.หญิง นันท์ลินี สาลีผลิน สว.ตม.จ.หนองคาย บก.ตม.4 เป็น สว.ตม.จ.ชลบุรี บก.ตม.3 พ.ต.ท.ยุทธนา ราชจันทร์ สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น สว.ตม.จ.นครปฐม บก.ตม.3 พ.ต.ต.อาชีพ เจริญสันติสุข สว.ตม.จ.ระนอง บก.ตม.6 เป็น สว.ตม.จ.สมุทรปราการ บก.ตม.3

 พ.ต.ท.หญิง เพ็ญสิรี พันธะจินาธัช สว.กก.2 บก.ตม.1 เป็น สว.ตม.จ.สมุทรสาคร บก.ตม.3 พ.ต.ท.บุญเรือง เล็กน้อย สว.ตม.จ.เลย บก.ตม.4 เป็น สว.ตม.จ.สมุทรสาคร บก.ตม.3 พ.ต.ต.ญาณกวี ประวัติภักดี สว.ตม.จ.อำนาจเจริญ บก.ตม.4 เป็น สว.ตม.จ.สระแก้ว บก.ตม.3 พ.ต.ท.หญิง ชลทิชา จันทรบุตร สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 เป็น สว.ตม.จ.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 พ.ต.ต.ทวี ชอบเรียบร้อย สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น สว.ตม.จ.นครพนม บก.ตม.4 พ.ต.ท.เรืองเดช ธรรมนันท์ สว.ตม.จ.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 เป็น สว.ตม.จ.นครราชสีมา บก.ตม.4

 พ.ต.ท.ปิยชัย เรือนปาง สว.ตม.จ.น่าน บก.ตม.5 เป็น สว.ตม.จ.เลย บก.ตม.4 พ.ต.ท.เจษฎา ยางนอก สว.ตม.จ.เชียงใหม่ บก.ตม.5 เป็น สว.ตม.จ.อุดรธานี บก.ตม.4 พ.ต.ท.เกรียงไกร นุชนา สว.ฝอ.บก.ตม.5 เป็น สว.ตม.จ.สกลนคร บก.ตม.4 พ.ต.ต.นครัฐ ปริปุณณานนท์ สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 เป็น สว.ตม.จ.เชียงใหม่ บก.ตม.5 พ.ต.ต.สุบรรณ กรุดพันธ์ สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น สว.ตม.จ.ภูเก็ต บก.ตม.6

 พ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น สว.ตม.จ.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 เป็น สว.ตม.จ.ภูเก็ต บก.ตม.6 พ.ต.ท.ธวัชชัย หนองบัว สว.ตม.จ.ชลบุรี บก.ตม.3 เป็น สว.ตม.จ.ระนอง บก.ตม.6 พ.ต.ท.หญิง ฐิติรัตน์ นาคชาติ สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. เป็น สว.ตม.จ.สงขลา บก.ตม.6 พ.ต.ท.วุฒิชาติ บุตรศรีภูมิ สว.ฝอ.บก.ตม.1 เป็น สว.ตม.จ.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 พ.ต.ท.หญิง จินตนา โพธิ์ศรี สว.ฝอ.บก.ตม.3 เป็น สว.ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม.

 คำสั่ง 59/2555 พ.ต.อ.หญิง มัณฑนา ทวียนต์เนรมิตร ผกก.ฝอ.บก.ตม.3 เป็น รอง ผบก.อก.สตม. พ.ต.อ.ณพัฒน์ศักย์ ธรรมรักษ์ ผกก.ฝอ.3 บก.อก.สตม. เป็น รอง ผบก.อก.สตม. พ.ต.อ.จักรทิพย์ ศตพิมลศักดิ์ ผกก.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น รอง ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.สิทธิชัย โล่กันภัย ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4 เป็น รอง ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.ชูฉัตร ธารีฉัตร ผกก.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น รอง ผบก.ตม.2 พ.ต.อ.วิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ ผกก.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น รอง ผบก.ตม.2 พ.ต.อ.อธิศวิส กมลรัตน์ ผกก.1 บก.สส.สตม. เป็น รอง ผบก.ตม.2 พ.ต.อ.มานัด ศรีวงษา ผกก.ตม.จ.สระแก้ว บก.ตม.3 เป็น รอง ผบก.ตม.3

 พ.ต.อ.พิชญวุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผกก.ตม.จ.มุกดาหาร บก.ตม.4 เป็น รอง ผบก.ตม.4 พ.ต.อ.รุ่งเกียรติ สนแจ้ง ผกก.ตม.จ.นราธิวาส บก.ตม.6 เป็น รอง ผบก.ตม.4 พ.ต.อ.สงบ สันอุดร ผกก.ฝอ.บก.ตม.5 เป็น รอง ผบก.ตม.5 พ.ต.อ.ชูศักดิ์ พนัสอัมพร ผกก.ตม.จ.ชลบุรี บก.ตม.3 เป็น รอง ผบก.ตม.6 พ.ต.อ.พิชญา บุญขจร ผกก.ตม.จ.เชียงใหม่ บก.ตม.5 เป็น รอง ผบก.ตม.6 พ.ต.อ.พุฑฒิพงศ์ มุสิกูล ผกก.ตม.จ.สงขลา บก.ตม.6 เป็น รอง ผบก.ตม.6 พ.ต.อ.วีรพล สวัสดี พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. เป็น รอง ผบก.สส.สตม. พ.ต.อ.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผกก.2 บก.สส.สตม. เป็น รอง ผบก.สส.สตม. พ.ต.ท.เชิงรณ ริมผดี รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.2 เป็น ผกก.ฝอ.บก.อก.สตม. พ.ต.ท.หญิง สุนทรี รุ่งรักสกุล รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.3 เป็น ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สตม.

 พ.ต.ท.นิรันดร์ บริบาลบุรีภัณฑ์ รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น ผกก.ฝอ.8 บก.อก.สตม. พ.ต.ท.หญิง พรรณี แจ้งแจ่มจิตต์ รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.สตม. เป็น ผกก.ฝอ.9 บก.อก.สตม. พ.ต.ท.วีรยศ การุณยธร สวญ.ตม.จ.ระนอง บก.ตม.6 เป็น ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 พ.ต.ท.ณัฎฑี มหึเมือง รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น ผกก.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ท.วิฑูรย์ เดโช รอง ผกก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 เป็น ผกก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 พ.ต.ท.ชัยยศ วรักษ์จุนเกียรติ รอง ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 เป็น ผกก.ตม.จ.ชลบุรี บก.ตม.3 พ.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ ค้าดี รอง ผกก.3 บก.สส.สตม. เป็น ผกก.ตม.จ.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 พ.ต.ท.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ รอง ผกก.2 บก.สส.สตม. เป็น ผกก.ตม.จ.ระยอง บก.ตม.3

 พ.ต.ท.สังคม ตัดโส รอง ผกก.ตม.จ.หนองคาย บก.ตม.4 เป็น ผกก.ตม.จ.สระแก้ว บก.ตม.3 พ.ต.ท.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา สวญ.ตม.จ.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.6 เป็น ผกก.ตม.จ.มุกดาหาร บก.ตม.4 พ.ต.ท.อับดุลกอเดร์ บือแนสะเตง รอง ผกก.ตม.จ.สงขลา บก.ตม.6 เป็น ผกก.ตม.จ.นราธิวาส บก.ตม.6 พ.ต.ท.เอกกร บุษบาบดินทร์ สวญ.ตม.จ.ระยอง บก.ตม.3 เป็น ผกก.ตม.จ.ระนอง บก.ตม.6 พ.ต.ท.วันชนะ บวรบุญ สวญ.ตม.จ.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 เป็น ผกก.ตม.จ.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 พ.ต.ท.ทิฆัมพร ศรีสังข์ รอง ผกก.2 บก.สส.สตม. เป็น ผกก.2 บก.สส.สตม. พ.ต.ท.หญิง ลินดา ศรีโหร รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.2 เป็น ผกก.ฝอ.ศทส.สตม. พ.ต.ท.อุนันท์ อนุเอกจิตร สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม.

 พ.ต.ท.หญิง รัชนี ถนัดหนังสือ สว.ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. เป็น รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.สตม. พ.ต.ท.สมจิต วะระทุม สว.ฝอ.บก.สส.สตม. เป็น รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.สตม. พ.ต.ท.หญิง สุมาลี พุ่มสุข สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. เป็น รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อ.สตม. พ.ต.ท.หญิง นงนาฎ เหมอังกูร สว.ฝอ.8 บก.อก.สตม. เป็น รอง ผกก.ฝอ.8 บก.อก.สตม. พ.ต.ท.หญิง อลิสา ฉายศิริ สว.กก.1 บก.ตม.1 เป็น รอง ผกก.1 บก.ตม.1 พ.ต.ท.หญิง วัณณวรางค์ อภิชาติเสนีย์ สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม. เป็น รอง ผกก.2 บก.ตม.1 พ.ต.ท.หญิง ปรีชานุช คงพิพิธ สว.กก.1 บก.ตม.1 เป็น รอง ผกก.3 บก.ตม.1

 พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.2 พ.ต.ท.หญิง รุ่งทิพย์ เข็มทอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.2 พ.ต.ท.ดำรงค์ สิงห์ทอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ท.จันทร์ชัย แดงประเสริฐ สว.ตม.จ.นครปฐม บก.ตม.3 เป็น รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

 พ.ต.ท.หญิง จันทนา ฐิติกานต์กุล สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น รอง ผกก.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ท.หญิง ปทุมรัตน์ ชุติมาวิทยาคม สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 เป็น รอง ผกก.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ท.อมรศักดิ์ แสงวรรณ สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 เป็น รอง ผกก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2

 พ.ต.ท.อุดม สุวรรณเลขา สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 เป็น รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 พ.ต.ท.อาทร วงศ์ใจเกื้อ สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. เป็น รอง ผกก.ตม.จ.กาญจนบุรี บก.ตม.3 พ.ต.ท.รัชทพงศ์ เตี้ยสุด สว.กก.1 บก.สส.สตม. เป็น รอง ผกก.ตม.จ.ชลบุรี บก.ตม.3 พ.ต.ท.วีรวัต เครือสมบัติ สว.ฝอ.บก.ตม.2 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 พ.ต.ท.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต สว.ตม.จ.ระยอง บก.ตม.3 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.ระยอง บก.ตม.3 พ.ต.ท.นพพล กุลดิลก สว.ตม.จ.ชลบุรี บก.ตม.3 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.ระยอง บก.ตม.3
 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ทองคำ สว.กก.1 บก.ตม.1 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.สระแก้ว บก.ตม.3 พ.ต.ท.เพื่อน ดวงจินา สว.ตม.จ.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 เป็น สวญ.ตม.จ.จันทบุรี บก.ตม.3 พ.ต.ท.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 เป็น สวญ.ตม.จ.ตราด บก.ตม.3

 พ.ต.ท.อำพร สายัณห์ศิริ สว.ตม.จ.สกลนคร บก.ตม.4 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.หนองคาย บก.ตม.4 พ.ต.ท.ทวนทอง ถิตย์ฉาย สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.อุบลราชธานี บก.ตม.4 พ.ต.ท.พันธศักย์ พันธุ์เพ็ง สว.ตม.จ.นครพนม บก.ตม.4 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.อุบลราชธานี บก.ตม.4 พ.ต.ท.เศรษฐภัทร ณ สงขลา สว.ตม.จ.จันทบุรี บก.ตม.3 เป็น สวญ.ตม.จ.นครพนม บก.ตม.4

 พ.ต.ท.จำนงค์ จินาเฟย สว.ฝอ.บก.ตม.5 เป็น รอง ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5 พ.ต.ท.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง สว.ตม.จ.เชียงราย บก.ตม.5 เป็น สวญ.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 พ.ต.ท.สมพงษ์ ไสยมรรคา สว.ตม.จ.ตาก บก.ตม.5 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.ตาก บก.ตม.5 พ.ต.ท.ชัยณรงค์ แก้วอยู่ สว.ตม.จ.นครสวรรค์ บก.ตม.5 เป็น รอง ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6 พ.ต.ท.พูลศักดิ์ แก้วสีขาว สว.ตม.จ.นราธิวาส บก.ตม.6 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.นราธิวาส บก.ตม.6 พ.ต.ท.อนุสรณ์ แก่งสันเทียะ สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม. เป็น รอง ผกก.ตม.จ.ระนอง บก.ตม.6 พ.ต.ท.จักร ถนัดอักษร สว.ตม.จ.สงขลา บก.ตม.6 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.สงขลา บก.ตม.6

 พ.ต.ท.พิพัฒน์ พงษ์พันธุ์ สว.ตม.จ.สงขลา บก.ตม.6 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.สตูล บก.ตม.6 พ.ต.ท.วีระศักดิ์ วงศ์ป้อม สว.ตม.จ.ปทุมธานี บก.ตม.3 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.สตูล บก.ตม.6 พ.ต.ท.ฐนพงศ์ หมกทอง สว.ตม.จ.อุดรธานี บก.ตม.4 เป็น รอง ผกก.ตม.จ.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 พ.ต.ท.ประวิทย์ ศิริธร สว.กก.1 บก.สส.สตม. เป็น รอง ผกก.2 บก.สส.สตม. พ.ต.ท.ภัสกิตติ์ จิระประเสริฐสุข สว.กก.3 บก.สส.สตม. เป็น รอง ผกก.3 บก.สส.สตม. พ.ต.ท.ธนภณ ธรรมพิทักษ์ สว.ฝอ.ศทส.ตม. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส. ตม.

 ร.ต.อ.กิตติพงษ์ เนวนิช รอง สว.ตม.จ.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 เป็น สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. ร.ต.อ.หญิง รำพึง ทองอ่อน รอง สว.ตม.จ.ระยอง บก.ตม.3 เป็น สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. ร.ต.อ.หญิง สุพัตรา ถิ่นกมุท รอง สว.ตม.จ.สมุทรปราการ บก.ตม.3 เป็น สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. ร.ต.อ.หยิง ภัทรพร เจริญสุข รอง สว.ตม.จ.ชลบุรี บก.ตม.3 เป็น สว.ฝอ.2 บก.อก.สตม. ร.ต.อ.หญิง ณัฐชยา หนูประสิทธิ์ รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. ร.ต.อ.สมบัติ แจ่มแจ้ง รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. เป็น สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. ร.ต.อ.หญิง เพ็ญภา นพรัตน์ รอง สว.ตม.จ.เลย บก.ตม.4 เป็น สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม. ร.ต.อ.หญิง ชญาน์นัทว์ โคจริก รอง สว.ตม.จ.บึงกาฬ บก.ตม.4 เป็น สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.

 ร.ต.อ.หญิง กิติโฉม ศรีพัฒนานนท์ รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 เป็น สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. ร.ต.อ.หญิง พิมพาภรณ์ มนตรีพิศาล รอง สว.ตม.จ.ระยอง บก.ตม.3 เป็น สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม. ร.ต.อ.จตุพร ทองอ่อน รอง สว.ตม.จ.ชลบุรี บก.ตม.3 เป็น สว.ฝอ.8 บก.อก.สตม. ร.ต.อ.หญิง ณัฎฐ์จริยา วิสูตรรุจิรา รอง สว.ตม.จ.กาญจนบุรี บก.ตม.3 เป็น สว.ฝอ.8 บก.อก.สตม. ร.ต.อ.หญิง ยุพิน ลี้ไพโรจน์กุล รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1 เป็น สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม. ร.ต.อ.หญิง วรัศมณภ์ คนตรง รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3 เป็น สว.กก.2 บก.ตม.1

 ร.ต.อ.หญิง ธัญญนันทน์ อุ่นคำ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5 เป็น สว.ฝอ.บก.ตม.2 ร.ต.อ.หญิง อรัญญา สุขเกษม รอง สว.ตม.จ.ระยอง บก.ตม.3 เป็น สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 ร.ต.อ.หญิง กนกวรรณ อันทะโย รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 เป็น สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 ร.ต.อ.หญิง จารุวัลย์ ปะภูสะโร รอง สว.ตม.จ.สระแก้ว บก.ตม.3 เป็น สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

 ร.ต.อ.ชัยพร เฮงจิตตระกูล รอง สว.ตม.จ.สมุทรปราการ บก.ตม.3 เป็น สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 ร.ต.อ.หญิง วณิชชา แผลงศรี รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 เป็น สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 ร.ต.อ.นิสิต ภุมรินทร์ รอง สว.ตม.จ.กาญจนบุรี บก.ตม.3 เป็น สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 ร.ต.อ.ณรงค์วิทย์ สุกหอม รอง สว.ตม.จ.สระแก้ว บก.ตม.3 เป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 ร.ต.อ.หญิง รมิดา อารมณ์คง รอง สว.ตม.จ.ภูเก็ต บก.ตม.6 เป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2

 ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย รอง สว.ตม.จ.กาญจนบุรี บก.ตม.3 เป็น สว.ตม.จ.กาญจนบุรี บก.ตม.3 ร.ต.อ.นที ทองสุขแก้ว รอง สว.ตม.จ.ชลบุรี บก.ตม.3 เป็น สว.ตม.จ.สระแก้ว บก.ตม.3 ร.ต.อ.หญิง อุทิศ โชติเจริญนาน รอง สว.ตม.จ.ตราด บก.ตม.3 เป็น สว.ตม.จ.ตราด บก.ตม.3 ร.ต.อ.หญิง นิลุบล พันธศรี รอง สว.ตม.จ.หนองคาย บก.ตม.4 เป็น สว.ฝอ.บก.ตม.4 ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ เสือใหญ่ รอง สว.ตม.จ.ชลบุรี บก.ตม.3 เป็น สว.ฝอ.บก.ตม.4 ร.ต.อ.หญิง รวินดา  สงวนทรัพย์ รอง สว.ตม.จ.นครพนม บก.ตม.4 เป็น สว.ฝอ.บก.ตม.4 ร.ต.อ.หญิง อัปศร เสรีจิตวิชิต รอง สว.ตม.จ.หนองคาย บก.ตม.4 เป็น สว.ตม.จ.นครพนม บก.ตม.4 ร.ต.อ.หญิง วัชรี ขันธเนตร รอง สว.ตม.จ.สมุทรสาคร บก.ตม.3 เป็น สว.ตม.จ.หนองคาย บก.ตม.4

 ร.ต.อ.หญิง วรรณา สายศิริวิทย์ รอง สว.ตม.จ.หนองคาย บก.ตม.4 เป็น สว.ตม.จ.อุบลราชธานี บก.ตม.4 ร.ต.อ.หญิง พนอ จารุแพทย์ รอง สว.ตม.จ.เชียงราย บก.ตม.5 เป็น สว.ฝอ.บก.ตม.5 ร.ต.อ.หญิง นวลปราง ตัณศุภผล รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 เป็น สว.ฝอ.บก.ตม.5 ร.ต.อ.หญิง พิทยา เกี่ยวการค้า รอง สว.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5 เป็น สว.ฝอ.บก.ตม.5 ร.ต.อ.หญิง ปัญจา โพธิ์แก้ว รอง สว.ตม.จ.เชียงราย บก.ตม.5 เป็น สว.ฝอ.บก.ตม.5 ร.ต.อ.เอกณกฤษ ดาบเพชร รอง สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 เป็น สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 ร.ต.อ.หญิง ณพัทธ์สมร มงพลเมือง รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 เป็น สว.ตม.จ.เชียงใหม่ บก.ตม.5 ร.ต.อ.สถิตย์ บุตรฉิม รอง สว.ตม.จ.ตาก บก.ตม.5 เป็น สว.ตม.จ.ตาก บก.ตม.5

 ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ หอมมาก รอง สว.ตม.จ.ตาก บก.ตม.5 เป็น สว.ตม.จ.ตาก บก.ตม.5 ร.ต.อ.หญิง โณรี ลูกอินทร์ รอง สว.ตม.จ.นครศรีธรรมราช บก.ตม.6 เป็น สว.ฝอ.บก.ตม.6 ร.ต.อ.หญิง วัลลี หนูทอง รอง สว.ตม.จ.กระบี่ บก.ตม.6 เป็น สว.ตม.จ.กระบี่ บก.ตม.6 ร.ต.อ.สุเทพ เกิดมุสิก รอง สว.ตม.จ.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 เป็น สว.ตม.จ.กระบี่ บก.ตม.6 ร.ต.อ.หญิง ชลิดา แสงจันทร์ รอง สว.ตม.จ.นราธิวาส บก.ตม.6 เป็น สว.ตม.จ.นราธิวาส บก.ตม.6 ร.ต.อ.ธีระ วงศ์ราช รอง สว.ตม.จ.สมุทรสาคร บก.ตม.3 เป็น สว.ตม.จ.สงขลา บก.ตม.6 ร.ต.อ.ชุมพล บัวชุม รอง สว.ตม.จ.จันทบุรี บก.ตม.3 เป็น สว.ตม.จ.สงขลา บก.ตม.6 ร.ต.อ.ชัยศักดิ์ กาฬสินธุ์ รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6 เป็น สว.ตม.จ.สตูล บก.ตม.6

 ร.ต.อ.สมพนธ์ คณา รอง สว.ตม.จ.จันทบุรี บก.ตม.3 เป็น สว.ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์ บก.ตม.6 ร.ต.อ.ธนโชติ จันทรคนธ์ รอง สว.ตม.จ.ระยอง บก.ตม.3 เป็น สว.ฝอ.บก.สส.สตม. ร.ต.อ.หญิง เบญญาภา ไชยชนะ รอง สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 เป็น สว.ฝอ.บก.สส.สตม. ร.ต.อ.พิชิต แจ้งคำ รอง สว.กก.2 บก.สส.สตม. เป็น สว.กก.1 บก.สส.สตม. ร.ต.อ.นฤดล ถุนพุฒดม รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม. เป็น พงส.(สบ 2) บก.สส.สตม. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ อิ่มเอิบ รอง สว.ตม.จ.นนทบุรี บก.ตม.3 เป็น สว.ฝอ.ศทส.ตม.

 คำสั่ง 60/2555 พ.ต.อ.สุวัชญ์พล อิ่มใจรัชต์ รอง ผบก.ปคม. เป็น รอง ผบก.ตม.4 พ.ต.อ.ปรีชา กลัดสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จ.พัทลุง เป็น รอง ผบก.ตม.5 พ.ต.อ.ทักข์ชัย กาญจนเศรษฐ์ รอง ผบก.สลก.ตร. เป็น รอง ผบก.ตม.6 พ.ต.อ.ชวาล เพ็ญพานิช ผกก.3 บก.ปส.4 บช.ปส. เป็น ผกก.ฝอ.2 บก.อก.สตม. พ.ต.อ.หญิง วิรญา พรหมายน ผกก.ฝอ.งป. เป็น ผกก.1 บก.ตม.1 พ.ต.อ.นรินทร์ คำแก่น ผกก.ฝอ.คด. เป็น ผกก.2 บก.ตม.1 พ.ต.อ.ภีมเดช สาระกูล ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.1 เป็น ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 พ.ต.อ.กานต์ ธรรมเกษม นว.(สบ 4) รอง ผบ.ตร. เป็น ผกก.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 พ.ต.อ.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผกก.สภ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็น ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6

 พ.ต.ท.กันตวัฒน์ พงศ์สถาบดี รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.9 เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม. พ.ต.ท.พิพัฒน์ จตุรโกมล รอง ผกก.ฝอ.10 บก.อก.บช.น. เป็น รอง ผกก. ฝอ.3 บก.อก.สตม. พ.ต.ท.สุพล นาคสุข รอง ผกก.สส.สน.บางโพงพาง เป็น รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก. สตม. พ.ต.ท.คมสันต์ ร่วมสนิท รอง ผกก.ป.สน.บางเขน เป็น รอง ผกก.ตม.จ.สมุทรสาคร บก.ตม.3 พ.ต.ท.หญิง รัฐนันท์ จินดาศุข รอง ผกก.ฝ่ายการประชุม 1 ตป. เป็น รอง ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สมใจประสงค์ รอง ผกก.ฝอ.บก.น.7 เป็น สวญ.ตม.จ.สมุทร ปราการ บก.ตม.3

 พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ แสงเดือน นว.(สบ 3) ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น รอง ผกก.ตม.จ.เชียงราย บก.ตม.5 พ.ต.ท.ธนกฤต พรมดอนชาติ รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุ เป็น สวญ.ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์ บก.ตม.6
พ.ต.ท.สมศักดิ์ วงศ์ชัยประเสริฐ รอง ผกก.ป.สน.ราษฎร์บูรณะ เป็น รอง ผกก.ตม.จ.ประจวบ คีรีขันธ์ บก.ตม.6 พ.ต.ท.สมเกียรติ มณีเนตร รอง ผกก.ป.สน.จรเข้น้อย เป็น รอง ผกก.1 บก.สส.สตม. พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์ ดีสุข พงส.(สบ 3) สน.พระโขนง เป็น พงส.(สบ 3) บก.สส.สตม. พ.ต.ต.หญิง กนกวรรณ สุวรรณวงศ์ สว.ฝอ.สยศ.ตร. เป็น สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม.

 พ.ต.ท.หญิง เปรมใจ ขุนวิชัย สว.ฝอ.บก.รฟ. เป็น สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. พ.ต.ท.หญิง ชลาสัย พลับจีน สว.ฝยศ.บก.อก.สบก. เป็น สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. พ.ต.ท.หญิง อัมพร จุนทะเส สว.ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1 อต. เป็น สว.กก.1 บก.ตม.1 พ.ต.ต.หญิง ยุวดี สารสิงห์ สว.ฝ่ายห้องสมุด กม. เป็น สว.กก.1 บก.ตม.1 พ.ต.ต.ครองพล หิรัญพรรณ สว.ตรวจสอบบุคคล 2 ตป. เป็น สว.กก.2 บก.ตม.1 พ.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ วัฒนหฤทัย สว.กลุ่มงานตรวจสอบสำนวน 1 กต. เป็น สว.ฝอ.บก.ตม.2 พ.ต.ต.หญิง ทิพวรรณ โยมา สว.ฝอ.สบร. เป็น สว.ฝอ.บก.ตม.2

 พ.ต.ต.สุทธิศักดิ์ ปลื้มจิตต์ สว.ฝอ.บก.ทท. เป็น สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ต.ธนพล คุปตานนท์ นว.(สบ 2) ผบช.ตชด. เป็น สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ. สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ท.จรูญ ป้อมกฤษณ์ สว.อก.สภ.หาดเจ้าสำราญ จ.ตรัง เป็น สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ท.หญิง รุ่งอรุณ ดำคำ สว.(ทนท.นรพ.กอ.รมน.) สกพ. เป็น สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ต.จีรัชญ์ จงอิทธิ สว.ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่ง อต. เป็น สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 พ.ต.ท.อนุสรณ์ ธุวสินธ์ สว.ฝอ.9 บก.อก.บช.ก. เป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 พ.ต.ท.ปิยะบุตร เพ็ชรก้อน สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เป็น สว.ตม.จ.จันทบุรี บก.ตม.3

 พ.ต.ต.สุรศักดิ์ เทียนทอง นว.(สบ 2) ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.(ทนท.นสช.) เป็น สว.ตม.จ.จันทบุรี บก.ตม.3 พ.ต.ต.หญิง อัญชรี แฉล้มรักษ์ สว.ฝอ.สกพ. เป็น สว.ตม.จ.ชลบุรี บก.ตม.3 พ.ต.ต.    ชารัตน์ ชาคริตานันท์ สว.ฝอ.ผก.สยศ.ตร. เป็น สว.ตม.จ.ปทุมธานี บก.ตม.3 พ.ต.ท.วิศรุต วัจนะพุกกะ สว.ฝอ.สกพ. เป็น สว.ตม.จ.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 พ.ต.ท.หญิง ธัญจิรา ลิ้มทองเจริญ สว.ฝอ.บก.ปปป. เป็น สว.ตม.จ.ระยอง บก.ตม.3 พ.ต.ต.ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร สว.ฝอ.บก.ปอท. เป็น สว.ตม.จ.สมุทรปราการ บก.ตม.3 พ.ต.ท.หญิง รษา สังข์สุวรรณ สว.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. เป็น สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4

 พ.ต.ต.ธนวัสส์ ขนิษฐวงศ์ ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น สว.ตม.จ.มุกดาหาร บก.ตม.4 พ.ต.ท.หญิง ทหัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.อก.สน.ห้วยขวาง เป็น สว.ตม.จ.เชียงราย บก.ตม.5 พ.ต.ต.วชิราธร ภุมรินทร์ สว.ฝอ.บก.ปอท. เป็น สว.ตม.จ.นครสวรรค์ บก.ตม.5 พ.ต.ท.หญิง สุกัลลยาณี ภุมรินทร์ สว.อก.สภ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เป็น สว.ตม.จ.เชียงราย บก.ตม.5 พ.ต.ท.เสริมเกียรติ คัมภีระ สว.ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง อต. เป็น สว.ตม.จ.ระนอง บก.ตม.6 พ.ต.ต.สมศักดิ์ แสงสิน สว.กก.สส.2 บก.สส.ศขต เป็น สว.ตม.จ.นราธิวาส บก.ตม.6 พ.ต.ต.ระพิน ชาติไทย สว.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.สพฐ.ตร. เป็น สว.กก.3 บก.สส.สตม.

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 5 เม.ย. 2555 เป็นต้นไป