ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

คำสั่งแต่งตั้งตำรวจระดับ "สว.-รองผบก." สันติบาล-ศชต.-ภาค9
Font Size  

วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 21:38 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14990533 คน
คำสั่งแต่งตั้งตร.ระดับ ′สารวัตร.-รองผบก.′
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล


 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2555 พล.ต.ท.ธนากร ศิริอัฐ ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล (ผบช.ส.) ลงนามในคำสั่งบช.ส. ที่ 68/2555 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดังนี้

 คำสั่งที่ 68/2555 พ.ต.อ.รัฐพล แม้นจันทรารัตน์ ผกก.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.ร. เป็น รอง ผบก.อก.บช.ส. พ.ต.อ.ศักดิ์ศิรา เผือกอ่ำ ผกก.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.ร. เป็น รอง ผบก.อก.บช.ส. พ.ต.อ.ภานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศพข. เป็น รอง ผบก.ส.3 พ.ต.อ.ณรงค์รัชช์ คำขำ ผกก.บก.ส.1 เป็น รอง ผบก.ส.2 พ.ต.อ.ปราโมทย์ ไชยชิต ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวความมั่นคงของสถาบัน บก.ส.4 เป็น รอง ผบก.ส.4

 พ.ต.อ.ยสวินท์ หรรษมนตร์ ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.ฯ เป็น รอง ผบก.ส.3 พ.ต.อ.ณฏฐชัย เทพสาร ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางการเมือง บก.ส.4 รอง ผบก.ส.4 พ.ต.อ.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผกก.ฝอ.บก.ส.3 เป็น ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.ฯ พ.ต.อ.สหัสสชัย โลจายะ ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.ฯ เป็น ผกก.1บก.ส.3 พ.ต.อ.ธาดา อัมระปาล ผกก.2 บก.ส.3 เป็น ผกก.ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ศพข.

 พ.ต.อ.หญิง ชนัดดา ภูวเศรษฐาวร ผกก.ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ศพข. เป็น ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศพข. พ.ต.ท.หญิง เอกอาภา ตันศิริ รอง ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.ฯ เป็น ผกก.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.ฯ พ.ต.ท.เสริมพงศ์ กำพุสิริ รอง ผกก.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.ฯ เป็น ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.ฯ พ.ต.ท.สุรชาติ ขำเพชร รอง ผกก.5 บก.ส.3 เป็น ผกก.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.ฯ พ.ต.ท.ยุทธนา ขันติศุข รอง ผกก.3 บก.ส.3 เป็น ผกก.3 บก.ส.1

  พ.ต.ท.ศิระ วิริยะประสิทธิ์ รอง ผกก.4 บก.ส.3 เป็น ผกก.ฝอ.บก.ส.3 พ.ต.ท.ชัยพล สมแก้ว รอง ผกก.2 บก.ส.3 เป็น ผกก.2 บก.ส.3 พ.ต.ท.เกษม ขจรไวยเวทย์ รอง ผกก.ฝอ.บก.ส.4 เป็น ผกก.ฝอ.บก.ส.4 พ.ต.ท.ประยุทธ์ พงศ์สันติ รอง ผกก.กลุ่มงานประสานงานข่าว ตปท.บก.ส.4 เป็น ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวความมั่นคงของสถาบัน บก.ส.4 พ.ต.ท.หญิง ภรกาญจน์ อรุณปลอด รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางการเมือง บก.ส.4 เป็น ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางการเมือง บก.ส.4

 พ.ต.ท.หญิง ภารดี อินทรกำแหง บก.(สบ 3) ผู้ช่วย ผบ.ตร เป็น รอง ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.ฯ พ.ต.ท.พิษณุ เพ็ชร์คำ สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.ฯ เป็น รอง ผบก.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.ฯ พ.ต.ท.ไพฑูรย์ เฉลียวบุญ สว.กก.3 บก.ส.1 เป็น รอง ผกก.3 บก.ส.1 พ.ต.ท.ศุภสรร วัชรเยาวภาส สว.กก.5 บก.ส.3 เป็น รอง ผกก.4 บก.ก.2 พ.ต.ท.สมานฉัตร บุญประสงค์ สว.กก.3บก.ส.1 เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.ส.3

 พ.ต.ท.สงวน มโนรัศมี สว.กก.6 บก.ส.1 เป็น รอง ผกก.3 บก.ส.3 พ.ต.ท.รัชพงศ์ นิพนธ์ไชยาเดช สว.กก.2 บก.ส.1 เป็น รอง ผกก.4 บก.ส.3 พ.ต.ท.สุวิทย์ จามจุรี สว.กก.6 บก.ส.6 เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.ส.4 พ.ต.ท.วีระยุทธ วนะภูติ สว.กก.6 บก.ส.3 เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางการเมือง บก.ส.4 พ.ต.ท.วาทิต อิฏฐกุล สว.กก.6 บก.ส.2 เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ บก.ส.4

  พ.ต.ท.นัญฐวัสส์ เพ็งหยวก สว.กลุ่มงานประสานงานข่าว ตปท.บก.ส.4 เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานประสานงานข่าว ศปท.บก.ส.4 พ.ต.ต.บดินชาณุ์อาชว์ อารยะพงษธร นว.(สบ.2) ผบช.สวป. เป็น สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.ฯ พ.ต.ท.ณรงค์พล พิมลศิริ นว.(สบ 2) ผบช.ส. เป็น สว.กก.1 บก.ส.1 พ.ต.ต.หญิง ปิยะนิตย์ ทิมกลับ ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น สว.ฝอ.บก.ส.2 พ.ต.ต.รณกร รัตนพร สว.ฝอ.บก.ส.2 เป็น สว.กก.6 บก.ส.3

 ร.ต.อ.ณัฐพงษ์ น้อยน้ำคำ รอง สว.กก.5 บก.ส.1 เป็น สว.กก.2 บก.ส.3 ร.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ รอง สว.กก.5 บก.ส.1 เป็น สว.กก.4 บก.ส.1 ร.ต.อ.เตโชทัย ขุนนัดเชียร รอง สว.กก.5 บก.ส.1 เป็น สว.กก.4 บก.ส.1 ร.ต.อ.มัสบุ เจ๊ะสะต้า รอง สว.กก.5 บก.ส.1 เป็น สว.กก.5 บก.ส.1 ร.ต.อ.โกศล มีความดี รอง สว.กก.5 บก.ส.1 เป็น สว.กก.2 บก.ส.2

 ร.ต.อ.กฤษฎิ์พงษ์ธร ธนากรวิริยะ รอง สว.กก.5 บก.ส.1 เป็น สว.กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 ร.ต.อ.ปิยะบดินทร์ ลิ้มประเสริฐ นว.(สบ 3) ผบก.ส.4 เป็น สว.กลุ่มงานประสานงานข่าว ตปท.บก.ส.4 ร.ต.อ.ชนทัต รุ่งจิรพงษ์ รอง สว.จร.สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็น สว.(สบ 2) ผบช.ส.


*******************************

คำสั่งแต่งตั้งตร.ระดับ ′สารวัตร-รองผบก.′
ตำรวจภูธร ภาค 9


 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2555 พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธร ภาค 9 ที่ 134/2555, 135/2555, 136/2555 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดังนี้

 คำสั่งที่ 134/2555 พ.ต.อ.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบก.ตม.2 เป็น รอง ผบก.ภ.จ.สงขลา พ.ต.อ.สุรศักดิ์ รมยานนท์ รอง ผบก.ภ.จ.ปัตตานี เป็น รอง ผบก.ภ.จ.พัทลุง พ.ต.อ.วิสูตร นาคจู รอง ผบก.ภ.จ.สงขลา เป็น รอง ผบก.ภ.จ.พัทลุง พ.ต.อ.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว รอง ผบก.ภ.จ.พัทลุง เป็น รอง ผบก.ภ.จ.สงขลา พ.ต.อ.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบก.ภ.จ.สงขลา เป็น รอง ผบก.สส.ภ.9 พ.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง ผบก.น.5 เป็น รอง ผบก.ภ.จ.สงขลา พ.ต.อ.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผกก.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็น รอง ผบก.ภ.จ.สตูล พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ผกก.สภ.เทพา จ.สงขลา เป็น รอง ผบก.สส.ภ.9 พ.ต.อ.ตรีวิทย์ ศรีประภา ผกก.สภ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ตรัง พ.ต.อ.โสภณ ปานสมทรง ผกก.สภ.ท่าแพ จ.สตุล เป็น รอง ผบก.อก.ภ.9

 พ.ต.อ.คมกฤช ศรีสงค์ ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.9 เป็น ผกก.สภ.ละงู จ.สตูล พ.ต.ท.เคียงศักดิ์ วรรณบูลย์ สวญ.สภ.สามบ่อ จ.สงขลา เป็น ผกก.สภ.ป่าบอน จ.พัทลุง พ.ต.อ.ชวลัต เปล่งเสียง ผกก.สภ.เมืองสตูล จ.สตูล เป็น ผกก.สภ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง พ.ต.อ.ชัยรัตน์ กาญจนเนตร ผกก.สภ.บ้านคลองเต็ม จ.ตรัง เป็น ผกก.สภ.บางแก้ว จ.พัทลุง พ.ต.อ.ดุสิต จุลเสน สำรองราชการ เป็น ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9  พ.ต.อ.ทรงเกียรติ ทองสง ผกก.สภ.นาทวี จ.สงขลา เป็น ผกก.สภ.บ้านคลองเต็ม จ.ตรัง พ.ต.อ.นรินทร์ สุภัทรประทีป ผกก.สภ.ทะเลน้อย จ.พัทลุง เป็น ผกก.สภ.ท่าแพ จ.สตูล พ.ต.อ.ประวิตร ซ่อเส้ง ผกก.ฝอ.ภ.จ.พัทลุง เป็น ผกก.สภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พ.ต.อ.ปราโมทย์ เลิศบวร ผกก.สภ.สะเดา จ.สงขลา เป็น ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 พ.ต.อ.ผล สุวรรณะ ผกก.สภ.นาหม่อม จ.สงขลา เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จ.พัทลุง

 พ.ต.อ.มารุต เรืองจินตนา ผกก.สภ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เป็น ผกก.สภ.ควนกาหลง จ.สตูล พ.ต.อ.วราวุฒิ จันทร์ศิริ ผกก.ฝก.1 บก.อก.ภ.9 เป็น ผกก.สภ.สทิงพระ จ.สงขลา พ.ต.อ.วิชัย วิชยนฤพล ผกก.สภ.ทุ่งตำเสา จ.สงขลา เป็น ผกก.สส.ภ.จ.พัทลุง พ.ต.อ.วีระชัย เสฏฐปัญโญ ผกก.สภ.ทุ่งลุง จ.สงขลา เป็น ผกก.สภ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง พ.ต.อ.วีระสัณห์ ธารเปี่ยม ผกก.ฝ่ายบริหารการศึกษา ศฝร.ภ.8 เป็น ผกก.สภ.ทะเลน้อย จ.พัทลุง พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีแสง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.9 เป็น ผกก.สภ.ทุ่งลุง จ.สงขลา พ.ต.อ.สมศักดิ์ ณ โมรา ผกก.สภ.บางแก้ว จ.พัทลุง เป็น ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.9 พ.ต.อ.สุมิตร ศรีนวล ผกก.สภ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เป็น ผกก.สภ.เมืองสงขลา จ.สงขลา พ.ต.อ.สุรชาติ มณีจันทร์ ผกก.ส.3 บก.ส.3 เป็น ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.9 พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ผกก.ฝอ.10 บก.ก. เป็น ผกก.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 พ.ต.อ.สุวัฒน์ แตงคูหา ผกก.สภ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เป็น ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.9 พ.ต.อ.อธิป แสงวรรณลอย ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.9 เป็น ผกก.สภ.เทพา จ.สงขลา พ.ต.อ.อำนาจ ดี ผกก.บก.สส.ศชต. เป็น ผกก.สภ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง พ.ต.อ.อิสกานดาร์ อามิน ผกก.5 บก.ปปป. เป็น ผกก.สภ.กงหรา จ.พัทลุง พ.ต.อ.เอนก ศรีคำอ้าย ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.9 เป็น ผกก.สภ.รัตภูมิ จ.สงขลา พ.ต.อ.อนุรุธ อิ่มอวบ ผกก.สภ.สิงหนคร จ.สงขลา เป็น ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.9 พ.ต.ท.กมลชัย ศิริรังษี รอง ผกก.สส.สภ.มะนัง จ.สตูล เป็น รองผกก.สส.สภ.สิงหนคร จ.สงขลา พ.ต.ท.กิจ พงศ์ทิพยพนัส รอง ผกก.สส.สภ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เป็น ผกก.สภ.หาดสำราญ จ.ตรัง พ.ต.ท.กิตติ อริยานนท์ รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 เป็น ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.9

 พ.ต.ท.ชาตรี รัตนคช รอง ผกก.สส.ภ.จ.สงขลา เป็น รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.9 พ.ต.ท.ณัฐภาคย์ นุ้ยโดด รอง ผกก.ป.สภ.นาโยง จ.ตรัง เป็น รอง ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.9 พ.ต.ท.ดุลเดช สันตาเส็น รอง ผกก.ป.สภ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ควนขนุน จ.พัทลุง พ.ต.ท.ต่อลาภ เล็งฮะ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสตูล จ.สตูล เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทะเลน้อย จ.พัทลุง พ.ต.ท.เทวินทร์ แพเพชรทอง รอง ผกก.ป.สภ.ทะเลน้อย จ.พัทลุง เป็น รอง ผกก.ป.ควนกาหลง จ.สตูล พ.ต.ท.ธรรมรัตน์ เพชรหนองขุม รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.9 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พ.ต.ท.ธวัช สุนทรพจน์ รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.ยะลา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สทิงพระ จ.สงขลา พ.ต.ท.นพดล เพ็ชรสุทธิ์ รอง ผกก.ป.สภ.สะเดา จ.สงขลา เป็น ผกก.สภ.สะเดา ส.สงขลา พ.ต.ท.นพดล สง่าวงศ์ พงส.(สบ 3) สภ.สายบุรี จ.ปัตตานี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ควนกาหลง จ.สตูล พ.ต.ท.นิพนธ์ คงขวัญ รอง ผกก.ป.สภ.สทิงพระ จ.สงขลา เป็น รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.9

 พ.ต.ท.บรรเทิง เหล่าเจริญ รอง ผกก.ป.สภ.นาหม่อม จ.สงขลา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสตูล จ.สตูล พ.ต.ท.บัญชา มีบุญ รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.9 เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จ.สตูล พ.ต.ท.บัญญัติ วงษ์สุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ย่านตาขาว จ.ตรัง พ.ต.ท.ปรีชา ปัญญาเลิศ รอง ผกก.ปพ.บก.สสงภ.9 เป็น รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 พ.ต.ท.พงษ์พันธ์ แสงสง่า รอง ผกก.ฝ่ายกิจการฝึกอบรม วตร.บช.ศ. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สะเดา จ.สงขลา พ.ต.ท.มนตรี มีเกตรา รอง ผกก.ป.สภ.กรงปินัง จ.ยะลา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา พ.ต.ท.รุจิรศักดิ์ สุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.สิงหนคร จ.สงขลา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สิเกา จ.ตรัง พ.ต.ท.ศราวุธ เจี้ยงเต็ม รอง ผกก.สส.สภ.สทิงพระ จ.สงขลา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.วังวิเศษ จ.ตรัง พ.ต.ท.สมศักดิ์ มีสัจจานนท์ รอง ผกก.ป.สภ.สิงหนคร จ.สงขลา เป็น รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.9 พ.ต.ท.สหัส ใจเย็น รอง ผกก.ป.สภ.ควนมีด จ.สงขลา เป็น รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.9

 พ.ต.ท.สินชัย พาบับพา รอง ผกก.ป.สภ.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หาดสำราญ จ.ตรัง พ.ต.ท.สืบสกุล มณีนวล พงส.(สบ 3) สภ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.สะเดา จ.สงขลา พ.ต.ท.สุพิรัชช์ เพียรทองสงฆ์ รอง ผกก.สส.สภ.รัตภูมิ จ.สงขลา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.หาดสำราญ จ.ตรัง พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เกตุขาว รอง ผกก.ป.สภ.ปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จ.สงขลา พ.ต.ท.สุริยา บาราสัน รอง ผกก.สส.สภ.ละงู จ.สตูล เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ปะเหลียน จ.ตรัง พ.ต.ท.สุวุฒิ รัตนชัย สวญ.บ้านในควน จ.ตรัง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สะเดา จ.สงขลา พ.ต.ท.เสรีย์ มุสิกะไชย รอง ผกก.สส.สภ.จะนะ จ.สงขลา เป็น ผกก.ฝอ.จ.สงขลา พ.ต.ท.อนุวัฒน์ ศรีจันทร์ทับ พงส.(สบ 3) กลุ่มงานฯ บก.ป. เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ระโนด จ.สงขลา พ.ต.ท.อภิชัย กรอบเพชร รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.นราธิวาส เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.สงขลา พ.ต.ท.อิทธิวัตร รสิตานนท์กิติกุล รอง ผกก.สส.สภ.หาดสำราญ จ.ตรัง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ควนเนียง จ.สงขลา

 พ.ต.ท.อุทัย ไชยด้วง พงส.(สบ 3)สภ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.มะนัง จ.สตูล พ.ต.ท.ชัยยศ เพ็ชรสุวรรณ์ พงส.(สบ 2) สภ.เทพา จ.สงขลา เป็น รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.9 พ.ต.ท.นิวัตร ไชยรักษ์ สวป.สภ.เมืองสตูล จ.สตูล เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จ.สงขลา พ.ต.ท.ปนาถพล ปุณศรี สวป.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา พ.ต.ท.พีระ กัญจนโรจน์ พงส.(สบ 2)สภ.สิเภา จ.ตรัง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.นาโยง จ.ตรัง พ.ต.ท.เยื้อน เพชรชนะ สว.สภ.เขาขาว จ.สตูล เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สทิงพระ จ.สงขลา พ.ต.ท.วีระศักดิ์ เดชประมวลพล สวป.สภ.สะเดา จ.สงขลา เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.สงขลา พ.ต.ท.เอกรัฐ สวนแสน สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.นาหม่อม จ.สงขลา


 คำสั่งที่ 135/2555 พ.ต.ท.จิตร ยิ่งขำ พงส.(สบ 2) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง, พ.ต.ท.จิระ จิตโสภา พงส.(สบ 2) สภ.ชุมพล จว.สงขลา เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ชุมพล จว.สงขลา, พ.ต.ท.เจริญ พุ่มนวล พงส.(สบ 2) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง, พ.ต.ท.ฉันทรักษ์ จันวดี พงส.(สบ 2) สภ.นาโยง จว.ตรัง เป็น พงส.(สบ 3) สภ.นาโยง จว.ตรัง, พ.ต.ท.เฉลิม ทองสลับล้วน พงส.(สบ 2) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา เป็น พงส.(สบ 3) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา, พ.ต.ท.ชูสิน มากมาย พงส.(สบ 2) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง เป็น พงส.(สบ 3) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง,

 พ.ต.ท.ณรงค์ มุสิกะไชย พงส.(สบ 2) สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง, พ.ต.ท.เดชา เลิศเดชานนท์ พงส.(สบ 2) สภ.สะเดา จว.สงขลา เป็น พงส.(สบ 3) สภ.สะเดา จว.สงขลา, พ.ต.ท.ตรีกีรติ ตรีวัย พงส.(สบ 2) สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา, พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ขำผุด พงส.(สบ 2) สภ.จะนะ จว.สงขลา เป็น พงส.(สบ 3) สภ.จะนะ จว.สงขลา, พ.ต.ท.นิยม สวัสดิรักษา พงส.(สบ 2) สภ.คลองแงะ จว.สงขลา เป็น พงส.(สบ 3) สภ.คลองแงะ จว.สงขลา, พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สิงหพล พงส.(สบ 2) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง,

 พ.ต.ท.พิเชษฐ นิลศิริ พงส.(สบ 2) สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล, พ.ต.ท.วิโรจน์ สุวรรณรัตน์ พงส.(สบ 2) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง, พ.ต.ท.ศุภวัฒน์ ชินรี พงส.(สบ 2) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา เป็น พงส.(สบ 3) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา, พ.ต.ท.สมจิต สุวรรณชาตรี พงส.(สบ 2) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา เป็น พงส.(สบ 3) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา, พ.ต.ท.สมศักดิ์ กลับรอด พงส.(สบ 2) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา เป็น พงส.(สบ 3) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา

 พ.ต.ท.อุทิศ อดทน พงส.(สบ 2) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา เป็น พงส.(สบ 3) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา, พ.ต.ท.หญิง ภัทรียา ปานนิ่ม พงส. (สบ 2) สภ.หาดใหญ่ จว. สงขลา เป็น พงส. (สบ3 ) สภ.หาดใหญ่ จว. สงขลา, พ.ต.ท.หญิง โสภิดา ชัยฤทธิ์ พงส.(สบ 2) สภ.นาทวี จว.สงขลา เป็น พงส.(สบ 3) สภ.นาทวี จว.สงขลา, ร.ต.อ.เกียรติ นุ้ยเนียม พงส.(สบ 1) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา เป็น พงส.(สบ 2) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา, ร.ต.อ.ครรชิต นครามนตรี พงส.(สบ 1) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา เป็น พงส.(สบ 2) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา

 ร.ต.อ.ชานนท์ นวลนิ่ม พงส. (สบ 1) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา เป็น พงส. (สบ 2) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา, ร.ต.อ.ชุมพล ด้วงคง พงส.(สบ 1) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง เป็น พงส.(สบ 2) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง, ร.ต.อ.เดชธนา ทองสุวรรณ พงส. (สบ 1) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา เป็น พงส. (สบ 2) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา, ร.ต.อ.นริษฐ์ สุวรรณสะอาด พงส.(สบ 1) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา เป็น พงส.(สบ 2) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา, ร.ต.อ.นิมมาน นิกูโน พงส. (สบ 1) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง เป็น พงส. (สบ 2) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง

ร.ต.อ.ประวัติ คชรัตน์ พงส. (สบ 1) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา เป็น พงส. (สบ 2) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา, ร.ต.อ.มานพ หนูหอม พงส. (สบ 1) สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง เป็น พงส. (สบ 2) สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง, ร.ต.อ.เมชิน สุขแก้ว พงส. (สบ 1) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง เป็น พงส. (สบ 2) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง, ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ ทองจีน พงส. (สบ 1) สภ.เขาวิเศษ จว.ตรัง เป็น พงส. (สบ 2) สภ.เขาวิเศษ จว.ตรัง, ร.ต.อ.วัชริน ตันเจริญรัตน์ พงส. (สบ 1) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา เป็น พงส. (สบ 2) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา
 
 ร.ต.อ.วิรกิจ แก้วนวลจริง พงส. (สบ 1) สภ.จะนะ จว.สงขลา เป็น พงส. (สบ 1) สภ.จะนะ จว.สงขลา, ร.ต.อ.วิระ แก้วมณี พงส. (สบ 1 )สภ.จะนะ จว.สงขลา เป็น (สบ 2 )สภ.จะนะ จว.สงขลา, ร.ต.อ.วีระนิต ใหม่ศิริ พงส. (สบ 1) สภ.สะท้อน จว.สงขลา เป็น พงส. (สบ 2) สภ.สะท้อน จว.สงขลา ร.ต.อ.สิทธิโชค บัวทอง พงส. (สบ 1) สภ.คลองแงะ จว.สงขลา เป็น พงส. (สบ 2) สภ.คลองแงะ จว.สงขลา, ร.ต.อ.สุพัฒ ทองเขียว พงส. (สบ 1) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง เป็น พงส. (สบ 2) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง
 
 ร.ต.อ.สุรเชษฐ์ ปาณียะ พงส. (สบ 1) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา เป็น พงส. (สบ 2) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา, ร.ต.อ.อภิวัฒน์ บัวทอง พงส. (สบ 1) สภ.นาทวี จว.สงขลา เป็น พงส. (สบ 2) สภ.นาทวี จว.สงขลา, ร.ต.อ.อรุณ เต็มพร้อม พงส. (สบ 1) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา เป็น พงส. (สบ 2) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา, ร.ต.อ.อานนท์ สุขช่วย พงส. (สบ 1) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา เป็น พงส. (สบ 2) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา, ร.ต.อ.อุดม บุญพุฒ พงส. (สบ 1) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา เป็น พงส. (สบ 2) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา


คำสั่งที่ 136/2555 พ.ต.ท.กุศล มณีรัตน์ สวป.สภ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เป็น สว.สส.สภ.ตะโหมด จ.พัทลุง พ.ต.ท.ขันติ สังสะนา สวป.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็น สว.สส.สภ.จ.พัทลุง ร.ต.อ.ฉลอง ยิ่งคง รอง สวป.สภ.เทพา จ.สงขลา เป็น สวป.สภ.เทพา จ.สงขลา พ.ต.ท.ชลิต ดชคอมรพานิช สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 เป็น สว.จร.สภ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง พ.ต.ท.ชาญ อู่ทอง สว.สส.3 บก.สส.ภ.9 เป็น สว.สส.สภ.ม่วงงาม จ.สงขลา พ.ต.ท.ชำนาญ รัตนพร สว.สส.สภ.คอหงส์ จ.สงขลา เป็น สว.สส.สภ.เมืองสตูล จ.สตูล พ.ต.ต.โชคทวี จันทร์ทองอ่อน สว.จร.สภ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เป็น สว.จร.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พ.ต.ท.ไชยา กำเหนิดฤทธิ์ สวป.สภ.กงหรา จ.พัทลุง เป็น สวป.สภ.ทุ่งลุง จ.สงขลา พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ แมนยี สว.อก.สภ.กระพ้อ จ.ปัตตานี เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.พัทลุง พ.ต.ท.นามชัย ไฝทอง สว.สส.สภ.นาทวี จ.สงขลา เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.สตูล

 พ.ต.ท.บุญชาย พรหมเภทย์ สวป.สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็น สว.อก.สภ.ละงู จ.สตูล พ.ต.ท.ประวิทย์ ทรงธรรม สว.ด่าน ตม.กระบี่ เป็น สวป.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พ.ต.ท.ปัญญวัฒน์ เนียมละออง สว.สส.สภ.สามบ่อ จ.สงขลา เป็น สว.สภ.เขาขาว จ.สตูล พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ วิทย์การพงา สวป.สภ.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา เป็น สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9  พ.ต.ท.พงศพิต อุปรโคตร พงส.(สบ 2) สภ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เทพา จ.สงขลา พ.ต.ท.พนม จิตภักดี สวป.สภ.บางแก้ว จ.พัทลุง เป็น สว.สส.สภ.ควนเนียง จ.สงขลา พ.ต.ต.พรชัย เกื้อเม่ง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 เป็น สว.สส.สภ.สทิงพระ จ.สงขลา พ.ต.ท.พรเทพ จินดารักษ์ สวป.สภ.เมืองสตูล จ.สตูล เป็น สวป.สภ.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา พ.ต.ท.พัฒนชาติ ไชยคำ สว.สส.2 บก.สส.ภ.9 เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.สงขลา พ.ต.ท.ภูวดล อาบทิพย์ สว.สส.ภ.จ.พัทลุง เป็น สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 พ.ต.ท.ยาวี ลภเลิศ สว.สส.สภ.มูโนะ จ.นราธิวาส เป็น สวป.สภ.ควนกาหลง จ.สตูล พ.ต.ต.รัชอานนท์ ภูริภากร สว.สส.สภ.กงหรา จ.พัทลุง เป็น สวป.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พ.ต.ต.วรวัฒน์ ฤทธาพิพัฒน์ สว.อก.สภ.ละงู จ.สตูล เป็น สว.สส.3 บก.สส.ภ.3 พ.ต.ท.วรากร อ่อนแก้ว สว.กก.สส.ภ.จ.สงขลา เป็น สว.สส.2 บก.สส.ภ.9 พ.ต.ท.วิชาญ ด้วงศรีทอง สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็น สวป.สภ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง พ.ต.ท.วิชาญ นุ่นขาว สว.สส.2 บก.สส.ภ.9 เป็น สว.อก.สภ.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา พ.ต.ท.วิชาญ นุ้ยแนบ สว.ฝอ.3 บก.อก.ศชต. เป็น สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 พ.ต.ต.วุฒิเทพ เพ็ญแสง นว.(สบ 2) ผบช.ภ.9 เป็น สว.สส.สภ.สามบ่อ จ.สงขลา พ.ต.ท.ศักดิ์ศรี สิมณี สว.สส.สภ.สทิงพระ จ.สงขลา เป็น สว.สส.สภ.กงหรา จ.พัทลุง พ.ต.ท.สายชล เพชรสุวรรณ พงส.(สบ 2) สภ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.ป่าบอน จ.พัทลุง

 พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ สุวรรณนพมาศ สว.จร.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็น สว.จร.สภ.เมืองตรัง จ.ตรัง พ.ต.ท.สุหัช ดำน้อย สว.สส.สภ.เมืองสตูล จ.สตูล เป็น สว.สส.สภ.คอหงส์ จ.สงขลา พ.ต.ท.อธิชัย สมบูรณ์ สว.จร.สภ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เป็น สว.สส.2 บก.สส.ภ.9 พ.ต.ต.อมรรักษ์ หนูรักษ์ สวป.สภ.ควนกาหลง จ.สตุล เป็น สวป.สภ.ควนมีด จ.สงขลา พ.ต.ท.อรุณ คงเจริญ สวป.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็น สว.สส.สภ.นาทวี จ.สงขลา พ.ต.ท.อัครพล สุขศักดิ์ สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 เป็น สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 พ.ต.ท.บุญน้อย พลรัตน์ สวป.สภ.เมืองตรัง จ.ตรัง เป็น สว.อก.สภ.หาดสำราญ จ.ตรัง พ.ต.ท.สุทันทิพย์ พงษ์ทองเมือง สวป.สภ.เทพ จ.สงขลา เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.สตูล ร.ต.อ.จงรักษ์ สุวัฒโน รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็น สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.9 ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ มหิตธิ รอง สวป.สภ.จะนะ จ.สงขลา เป็น สว.สส.สภ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

 ร.ต.อ.ธีรพล อาจกูล รอง สวป.สภ.บ้านโคกยาง จ.ตรัง เป็น สวป.สภ.เมืองตรัง จ.ตรัง ร.ต.อ.นนทพันธิ์ สู่สม รอง สว.จร.สภ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เป็น สว.จร.สภ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ร.ต.อ.นนทพันธ์ สมบูรณ์จันทร์ รอง สวป.สภ.เมืองสตูล จ.สตูล เป็น สวป.สภ.เมืองสตูล จ.สตูล ร.ต.อ.นิโรจน์ เหลืองเพชรรัตน์ รอง สวป.สภ.ระโนด จ.สงขลา เป็น สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 ร.ต.อ.ประเทือง ศรีสุวรรณ รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็น สว.อก.สภ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

 ร.ต.อ.หญิง พรชรัตน์ ทองมาก รอง สว.กก.สส.ภ.จ.สงขลา เป็น สว.อก.สภ.ควนกาหลง จ.สตูล ร.ต.อ.วัฒนชัย ปาละสุวรรณ รอง สว.สส.สภ.นาทวี จ.สงขลา เป็น สวป.สภ.คลองแงะ จ.สงขลา ร.ต.อ.สมบัติ ชุ้นหัว รอง สวป.สภ.ละงู จ.สตูล เป็น สวป.สภ.ควนกาหลง จ.สตูล ร.ต.อ.สัณห์พิชญ์ วรรณโณ รอง สว.กก.สส.ภ.จ.สงขลา เป็น สว.กก.สภ.ภ.จ.สงขลา ร.ต.อ.อดิศักดิ์ ตาแหลม รอง สวป.สภ.เมืองตรัง จ.ตรัง เป็น สว.สส.สภ.ควนกาหลง จ.สตูล ร.ต.อ.อนันต์ สุพรรณเภสัช รอง สวป.สภ.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา เป็น สวป.เมืองสตูล จ.สตูล ร.ต.อ.อำนวย จันทร์สุข รอง สวป.สภ.สะเดา จ.สงขลา เป็น สวป.สภ.สะเดา  จ.สงขลา


*******************************

คำสั่งแต่งตั้งตร.ระดับ ′สารวัตร-รองผบก.′
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแเดนใต้ (ศชต.)


 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2555 พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแเดนใต้ (ผบ.ศชต.) ลงนามในคำสั่งที่ 582/2555 , 583/2555 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดังนี้

 คำสั่งที่ 582/2555 พ.ต.อ.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ รอง ผบก.ศฝร.ศชต. เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ยะลา พ.ต.อ.ภูมิเพ็ชร พิพัฒน์เพ็ชรภูมิ รอง ผบก.ภ.จ.ยะลา เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ปัตตานี พ.ต.อ.มนัส ศิกษมัต รอง ผบภ.อก.ศชต. เป็น รอง ผบก.ภ.จ.นราธิวาส พ.ต.อ.กฤษฎา แก้วจันดี ผกก.สภ.เมืองยะลา จ.ยะลา เป็น รอง ผบก.ภ.จ.นราธิวาส พ.ต.อ.จักรพร แท่นทอง ผกก.สภ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เป็น รอง ผบก.ภ.จ.นราธิวาส พ.ต.อ.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ ผกก.สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ปัตตานี พ.ต.อ.ทองสุข จรัลพงศ์ ผกก.สส.ภ.จ.ปัตตานี เป็น รอง ผบก.ศฝร.ศชต. พ.ต.อ.นิตินัย หลังยาหน่าย ผกก.สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็น รอง ผบก.อก.ศชต. พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผกก.สภ.เบตง จ.ยะลา เป็น รอง ผบก.ภ.ยะลา พ.ต.อ.วิฑูรย์ สุระพันธ์ ผกก.สส.ภ.จ.ยะลา เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ยะลา

 พ.ต.อ.สมคิด ประสพทรัพย์ ผกก.บก.สส.ศชต. เป็น รอง ผบก.สส.ศชต. พ.ต.อ.สามารถ วิชัยขัทคะ ผกก.บก.สส.ศชต. เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ยะลา พ.ต.อ.ประยงค์ โคตรสาขา ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ศชต. เป็น ผกก.สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส พ.ต.อ.โมหะมะอิดือเระ สาหวี พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.นราธิวาส เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.อ.ยุคคล ประสาทนานนท์ ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ศชต. เป็น ผกก.ฝก.ภ.จ.นราธิวาส พ.ต.อ.วรา เวชชาภินันท์ ผกก.ฝปค.ศฝร.ศชต. เป็น ผกก.สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์ ผกก.สภ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เป็น ผกก.บก.สส.ศชต. พ.ต.อ.สักรินทร์ บำเพ็ญสมัย ผกก.สภ.รามัน จ.ยะลา เป็น ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ศชต. พ.ต.อ.สันติ เหล่าประทวย ผกก.ฝอ.บก.สส.ศชต. เป็น ผกก.สภ.ยะหา จ.ยะลา พ.ต.อ.สุชาติ อัศวจินดารัตน์ ผกก.สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส เป็น ผกก.สภ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

 พ.ต.อ.สุชาติ คล้ายจันทร์พงษ์ พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.นราธิวาส เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.ยะลา พ.ต.อ.อดุลย์ ปีแนบาโง ผกก.สภ.มายอ จ.ปัตตานี เป็น ผกก.บก.สส.ศชต. พ.ต.อ.อาคม บัวทอง ผกก.สภ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เป็น ผกก.สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี พ.ต.อ.อุทัย ทิยพ์เสภา ผกก.สภ.บ้านโสร่ง จ.ปัตตานี เป็น ผกก.สภ.รามัน จ.ยะลา พ.ต.ท.โกวิทย์ รัตนโชติ รอง ผกก.สส.สภ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เป็น ผกก.สภ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส พ.ต.ท.จีระเศรษฐ์ ดาวเงินตระกูล รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เป็น ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี พ.ต.ท.เจริญ ธรรมขันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.บันนังสตา จ.ยะลา เป็น ผกก.สภ.บันนังสตา จ.ยะลา พ.ต.ท.ดุลยมาน แยนา สวญ.สภ.โคกเดียน จ.นราธิวาส เป็น ผกก.สภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส พ.ต.ท.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ศชต. เป็น ผกก.สส.1 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.ปัญญวัฒน์ เพชรชุม รอง ผกก.สภ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เป็น ผกก.สภ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

 พ.ต.ท.ภูมิสิทธิ์ นาวัง รอง ผกก.บก.สส.ศซต. เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จ.ปัตตานี พ.ต.ท.มนตรี คงวัดใหม่ รอง ผกก.สส.สภ.กรงปินัง จ.ยะลา เป็น ผกก.สภ.กะพ้อ จ.ปัตตานี พ.ต.ท.เมธา สิงหะเสนา รอง ผกก.สส.สภ.ยะหา จ.ยะลา เป็น ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.หญิง นพวรรณ ถิระวุฒิ รอง ผกก.ฝก.3 บก.อก.ศชต. เป็น ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.หญิง วธูสิริ ดวงแก้ว รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ศชต. เป็น ผกก.ฝอ.บก.สส.สชต. พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วงศ์พรหมเมศร์ รอง ผกก.ป.สภ.ลำใหม่ จ.ยะลา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส พ.ต.ท.จิรสิทธิ์ ลอแม รอง ผกก.บก.สส.ศชต. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.มายอ จ.ปัตตานี พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ ปานบุญทอง รอง ผกก.สภ.สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี พ.ต.ท.ธนู ชูสม รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ศชต. เป็น รอง ผกก.บก.สส.สชต. พ.ต.ท.ประวิทย์ เขียวไสว พงส.(สบ 3) สภ.บันนังสตา จ.ยะลา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

 พ.ต.ท.พชรพล ณ นคร รอง ผกก.ป.สภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ลำใหม่ จ.ยะลา พ.ต.ท.วิรัตน์ ดำคง รอง ผกก.สส.ภ.จ.ยะลา เป็น รอง ผกก.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.ศุภกร พึ่งรศ รอง ผกก.บก.สส.ศชต. เป็น สวญ.สภ.โคกเคียน จ.นราธิวาส พ.ต.ท.สมเกียรติ อินทสุทธิ์ พงส.(สบ 3) สภ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เป็น รอง ผกก.สภ.สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี พ.ต.ท.สมบูรณ์ พวงมาลัย รอง ผกก.สภ.ภ.จ.ปัตตานี เป็น รองผกก.ฝอ.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.สัญชัย วราพงษ์ลิขิต รอง ผกก.ป.สภ.มายอ จ.ปัตตานี เป็น รอง ผกก.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.สัญญา โชสาลี รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. เป็น รอง ผกก.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.สุธาเวชช์ ธารีไทย รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ศชต. เป็น รอง ผกก.กปพ.ศชต. พ.ต.ท.อดิศร วรโชติธนัน รอง ผกก.ฝอ.3 บก.ศชต. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.กะพ้อ จ.ปัตตานี พ.ต.ท.กนก เกินกลวง สวป.สภ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เป็น รอง ผกกงป.สภ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

 พ.ต.ท.ณัฏฐพงษ์ แสนประสิทธิ์ สว.กก.สส.ภ.จ.นราธิวาส เป็น รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.ทนง พวงมณี พงส.(สบ 2) สภ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลาน จ.ปัตตานี พ.ต.ท.ธรรมรงค์ เกลี้ยงเคล้ว สว.บก.สส.ศชต. เป็น รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ศชต. พ.ต.ท.ธรรมศภณ สาราพฤษ สว.กก.สส.2 บก.สส.ศชต. เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จ.ยะลา พ.ต.ท.นริศ กะเจ พงส.(สบ 2) สภ.บ้านโสร่ง จ.ปัตตานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี พ.ต.ท.ปรมะ สุวรรณโณ สว.บก.สส.ศชต. เป็น รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.ประกายพฤก ทิศพ่วน ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝปค.ศฝร.ศชต. เป็น รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ศชต.

 พ.ต.ท.ประสม เกื้อหนุน สว.อก.สภ.เมืองยะลา จ.ยะลา เป็น รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.ไพฑูรย์ บัตรสูงเนิน สวป.สภ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สุคิริน จ.นราธิวาส พ.ต.ท.เรวัติ ศรีจันทร์ทับ สวป.สภ.สายบุรี จ.ปัตตานี เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จ.ปัตตานี พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ คงแก้ว สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.หญิงศุภรา ศรีปริวาทิน อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ศชต. เป็น อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ศชต.


 คำสั่งที่ 583/2555 พ.ต.ท.ธนาธิป โสภาพ สว.สภ.ราตาปันยัง จ.ปัตตานี เป็น สว.สภ.ปะลุภาสาเมาะ จ.นราธิวาส พ.ต.ท.ประลอง นนท์ณรงค์ สว.กก.สภ.ภ.จ.ปัตตานี เป็น สว.บก.สส.สชต. พ.ต.ท.พรหมพัฒน์ สนิทศรี ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ปพ.ศชต. เป็น สว.กก.สส.ภ.จ.ยะลา พ.ต.ท.พีระ จารุนัฏ สวป.สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็น สว.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.มงคล บัวจันทร์ สว.สภ.ปะลุกาสาเมาะ จ.นราธิวาส เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี พ.ต.ท.สุรจิตต์ บุญยตา สว.กก.สส.ภ.จ.นราธิวาส เป็น สว.ฝอ.9 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.อำนวย สุวลักษณ์ สว.ฝอ.9 บก.อก.ศชต. เป็น สว.อก.สภ.แม่ลาน จ.ปัตตานี พ.ต.ท.หญิงกนกนุช จันทร์แฉล้ม สว.ฝอ.5 บก.อก.ศชต. เป็น สว.อก.สภ.เมืองยะลา จ.ยะลา พ.ต.ต.ชย พานะกิจ สว.กก.สภ.ภ.จ.นราธิวาส เป็น สวป.สภ.เมืองยะลา จ.ยะลา พ.ต.ต.ธนชิต สุขพัฒนานรากุล สวป.สภ.เมืองยะลา จ.ยะลา เป็น สวป.สภ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

 พ.ต.ต.ปฐม ครุ่ยทอง สว.กก.สส.ภ.จ.นราธิวาส เป็น สว.บก.สส.ศชต. พ.ต.ต.มิตร คนชุม สว.กก.สภ.ภ.จ.ยะลา เป็น สว.บก.สส.ศชต. พ.ต.ต.รัฐระวี ไชยชนะ สว.ฝอ.2 บก.อก.ศชต. เป็น สว.กก.สส.ภ.จ.ปัตตานี พ.ต.ต.สมภพ หลวงวงศ์ สวป.สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็น สว.บก.สส.ศชต. ร.ต.อ.กิตติ มั่นคง รอง สวป.สภ.ปะแต จ.ยะลา เป็น สวป.สภ.มูโนะ จ.นราธิวาส ร.ต.อ.กิตติธร นาคเกลี้ยง นว.(สบ 1)ผบก.ภ.จ.ยะลา เป็น สว.กก.สส.ภ.จ.นราธิวาส ร.ต.อ.กิตติสัณฑ์ เหิกขุนทด รอง สวป.สภ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เป็น สวป.สภ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ร.ต.อ.ครรชิตพล กึนอ รอง สว.สส.สภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็น สว.กก.ชก.2 บก.สส.ศชต. ร.ต.อ.จตุรภัทร นาคพันธุ์ พงส.(สบ 1)สภ.โกตาบารู จ.ยะลา เป็น สว.ฝอ.3 บก.อก.ศชต. ร.ต.อ.จรินทร์ ฉ่ำทอง รอง สวป.สภ.เมืองยะลา จ.ยะลา เป็น สวป.สภ.ปะแต จ.ยะลา

 ร.ต.อ.จรูญ ชัยกิจกรณ์ รอง สว.สส.สภ.มายอ จ.ปัตตานี เป็น สวป.สภ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ร.ต.อ.จักรี เคล้าศรี รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จ.ปัตตานี เป็น สว.กก.สส.ภ.จ.นราธิวาส ร.ต.อ.จันตศักดิ์ สิทธิคง ผบ.มว.(สบ 1) สภ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็น สว.กก.สส.ภ.จ.ปัตตานี ร.ต.อ.เจริญพงษ์ ชูพันธ์ รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.ศชต. เป็น สว.สส.สภ.รามัน จ.ยะลา ร.ต.อ.ฉัตติชัย หนูทองแดง ผบ.มว.(สบ 1) สภ.ทำธง จ.ยะลา เป็น สว.อก.สภ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ร.ต.อ.ชรัมภ์ เพ็งสุริยา รอง สวป.สภ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เป็น สวป.ส.สภ.มูโนะ จ.นราธิวาส ร.ต.อ.ชวนินทร์ กิตติชัยวัชร์ รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ศชต. เป็น สว.กก.สส.2 บก.สส.ศชต. ร.ต.อ.ชัยฤทธิ์ นาคเสนีย์ รอง สวป.สภ.โล๊ะจูด จ.นราธิวาส เป็น สว.อก.สภ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ร.ต.อ.ชัยสิทธิ์ เมฆใหม่ รอง สว.สส.สภ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็น สวป.สภ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ร.ต.อ.ชาญยุทธ พวงสั้น พงส.(สบ 1)สภ.ธารโต จ.ยะลา เป็น สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต.

 ร.ต.อ.เชิดชัย หน่อทอง ผบ.มว.(สบ 1) กก.ปพ.ศชต. เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ปพ.ศชต. ร.ต.อ.โชติ อ้วนศรีไสย รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เป็น สวป.สภ.กาบัง จ.ยะลา ร.ต.อ.โชติวิทย์ เกตุดิษฐ์ รอง สวป.สภ.บาตูตาโมง จ.ยะลา เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ยะลา ร.ต.อ.ซาการียา มรรคาเขต พงส.(สบ 1) สภ.สายบุรี จ.ปัตตานี เป็น สว.กก.สส.ภ.จ.ปัตตานี ร.ต.อ.ทนงศักดิ์ ถวัลย์ธัญญา รอง สวป.สภ.เมืองยะลา จ.ยะลา เป็น สว.ฝปค.ศฝร.ศชต. ร.ต.อ.ทิพากร แก้วเปล่ง พงส.(สบ 1) สภ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็น สว.สส.สภ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ร.ต.อ.ทีปกร ฐิติชญากูล พงส.(สบ 1) สภ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เป็น สว.กก.สส.ภ.จ.นราธิวาส ร.ต.อ.ทิปวัฒน์ ทองบุ พงส.(สบ 1) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จ.นราธิวาส เป็น สว.กก.ชก.2 บก.สส.ศชต. ร.ต.อ.ธนเดช หาทรัพย์ รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.ปัตตานี เป็น สว.ฝปค.ศฝร.ศชต. ร.ต.อ.ธัญ ศิริขันธ์ พงส.(สบ 1) สภ.เมืองยะลา จ.ยะลา เป็น สภ.กก.สส.ภ.จ.ยะลา

 ร.ต.อ.นราชัย นามมนตรี ผบ.มว.(สบ 1) กก.ปพ.ศชต. เป็น สวป.สภ.แม่หวาด จ.ยะลา ร.ต.อ.นวฉัตร สมทัศน์ พงส.(สบ 1) สภ.มายอ จ.ปัตตานี เป็น สว.สส.สภ.ยิ่งอ จ.นราธิวาส ร.ต.อ.นิติ สุขสันต์ รอง สว.จร.สภ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เป็น สวป.สภ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ร.ต.อ.นิติกร จันหาญ รอง สว.กก.ชถ.2 บก.สส.ศชต.