ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ตรวจรายชื่อคำสั่งแต่งตั้งตำรวจ ภาค 1 - ภาค 2
Font Size  

วันที่ 06 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 03:30 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14743515 คน
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
ตำรวจ ภาค 1 ที่ 86/2555 และ 87/2555


พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ภักดีณรงค์ รอง ผบก.อก.ภ.1 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี, พ.ต.อ.ณัฐพล ศุกระศร รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.ธวัชชัย ยิ่งเจริญสุข รอง ผบก.สส.ภ.1 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี, พ.ต.อ.นครพัฒน์ พรหมพันธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ, พ.ต.อ.มงคล วรุณโณ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี, พ.ต.อ.มนต์ชัย ตั้งมั่น รอง ผบก.ศฝร.ภ.1 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี, พ.ต.อ.มาโนช สุภาพพูล รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี


 พ.ต.อ.ยงยุทธ เดชะรัฐ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.อ.วรพงศ์ รัตนอุดม รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี, พ.ต.อ.วสันต์ บุญเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ, พ.ต.อ.ศุภโยชก์ ธารีไทย รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี, พ.ต.อ.สมบัติ มิลินทจินดา รอง ผบก.สส.บช.น. เป็น รอง ผบก.สส.ภ.1, พ.ต.อ.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย รอง ผบก.อก.ภ.1 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.สุพจน์ เกษมชัยนันท์ รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

พ.ต.อ.อภิชาต เรือนทิพย์ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี, พ.ต.อ.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.1 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.เอิบ คงกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ, พ.ต.อ.ชยานนท์ มีสติ ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.1 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.ชินเดช หลักเพ็ชร์ ผกก.อก.ภ.จว.อ่างทอง เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ฎิษพจณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผกก.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์ ผกก.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง เป็น รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง

พ.ต.อ.ปภาณคุณ ทับจันทร์ ผกก.อก.ภ.จว.นนทบุรี เป็น รอง ผบก.อก.ภ.1, พ.ต.อ.วรรธนา วงศ์จันทร์ ผกก.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.วิชัย เตียะเพชร ผกก.อก. ภ.จว.สิงห์บุรี เป็น รอง ผบก.อก.ภ.1, พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย พวงสมบัติ ผกก.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผบก.อก.ภ.1, พ.ต.อ.สมบัติ ชูชัยยะ ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.อ.สรรเพชญ สุขภิมนตรี ผกก.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.สังวาลย์ ฤกษ์ศรีลักษณ์ ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ เป็น รอง ผบก.ศฝร.ภ.1, พ.ต.อ.สุเมธ ปุณสีห์ ผกก.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง เป็น รอง ผบก.สส.ภ.1, พ.ต.อ.อนุชา จารยะพันธ์ ผกก.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผบก.ศฝร.ภ.1, พ.ต.อ.กล้าณรงค์ เผือกคุ้มกฤษ ผกก.อก. บก.สส.ภ.1 เป็น ผกก.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี, พ.ต.อ.กองสรร ควรระงับกมน ผกก.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี เป็น ผกก.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.กิตติ สุขสมภักดิ์ ผกก.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี เป็น ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1

พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สมเพราะ ผกก.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ เป็น ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม ผกก.อก. 8 บก.อก.บช.ก. เป็น ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1, พ.ต.อ.ชาญศิริ สุขรวย ผกก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. เป็น ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผกก.สส.ภ.จว.อ่างทอง เป็น ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.1, พ.ต.อ.เทอดคม สุภาพงษ์ ผกก.สภ.ลำลูกกา จว.ปทุมธานี เป็น ผกก.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี, พ.ต.อ.นรงค์ แสวงจิตร์ ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 เป็น ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี
พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง ผกก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผกก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี, พ.ต.อ.บรรจง อมฤทธิ์ ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.7 เป็น ผกก.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.บัญชา ติปยานนท์ ผกก.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี เป็น ผกก.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.ประพนธ์ ไกรประยูร ผกก.อก.7 บก.อก.ภ.6 เป็น ผกก.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.อ.ประวิทย์ ม่วงนวล ผกก.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผกก.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.ประเสริฐ พ่วงสุด ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.7 เป็น จต.ผกก.อก. ภ.จว.นนทบุรี

พ.ต.อ.พงศ์พลญ์ พงษ์พิลา ผกก.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผกก.อก. ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.พชรกร จันทรวงศา ผกก.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผกก.สภ.โคกตูม อ.เมือง จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.พหล เหรียญทอง ผกก.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี เป็น ผกก.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี, พ.ต.อ.พัลลภ แอร่มหล้า นว.(สบ 4) จตช. เป็น ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ, พ.ต.อ.พิชาญ ทองสุกแก้ว ผกก.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี เป็น ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต ผกก.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ เป็น ผกก.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

พ.ต.อ.มาโนช เคลือบวิจิตร ผกก.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี เป็น ผกก.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี, พ.ต.อ.วัชรินทร์ ประสพดี ผกก.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี เป็น ผกก.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ, พ.ต.อ.วีรยุทธ โกรัตนะ ผกก.สภ.เกาะกูด จว.ตราด เป็น ผกก.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.อ.ศานิตย์ โพธิพรหม ผกก.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท เป็น ผกก.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี, พ.ต.อ.ศุภกร ผิวอ่อน ผกก.อก.6 บก.อก.ภ.1 เป็น ผกก.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง, พ.ต.อ.ศุภรกฤษฎิ์ ประชากิตติกุล ผกก.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ เป็น ผกก.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

พ.ต.อ.สง่า ธีรศรันยานนท์นว.(สบ 4) ที่ปรึกษา(สบ 10) เป็น ผกก.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ, พ.ต.อ.สมยศ รามกุล ผกก.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี เป็น ผกก.สภ.ลำลูกกา จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.สมศรี พัฒนาคม ผกก.อก. 2 บก.อก.ภ.1 เป็น ผกก.สภ.หันคา จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.สมศักดิ์ ตระการไพโรจน์ ผกก.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี เป็น ผกก.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.อ.สมศักดิ์ชัย อมรส่งเจริญ ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี เป็น ผกก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

พ.ต.อ.สยาม บุญสม ผกก.กก.4 บก.ปคม. เป็น ผกก.อก.8 บก.อก.ภ.1, พ.ต.อ.สามารถ แก้วมณี ผกก.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผกก.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี, พ.ต.อ.สุทธิโรจน์ ไกรวชิรสิทธิ์ ผกก.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี เป็น ผกก.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.สุทธิโรจน์ วรรณปิติวัฒน์ ผกก.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี เป็น ผกก.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี, พ.ต.อ.เสรี ภูษาชีวะ ผกก.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี เป็น ผกก.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.อดิศักดิ์ ดีมาก ผกก.สภ.หันคา จว.ชัยนาท เป็น ผกก.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

พ.ต.อ.อริยพล สินสอน ผกก.อก.4 บก.อก.ภ.1 เป็น ผกก.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง, พ.ต.อ.อาคม พิพัฒน์เดชพงษ์ ผกก.สภ.นาแห้ว จว.เลย เป็น ผกก.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี, พ.ต.อ.อำนาจ เตียวตระกูล ผกก.ศูนย์จริยธรรม บก.อก.จต. เป็น ผกก.อก.2 บก.อก.ภ.1, พ.ต.ท.เกียรติพงศ์ ทองเพียร รอง ผกก.สส.สภ.หันคา จว.ชัยนาท เป็น ผกก.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี, พ.ต.ท.ชูเกียรติ คงพานิช รอง ผกก.ป.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผกก.อก.ภ.จว.อ่างทอง,
พ.ต.ท.ตระกูล เกียวประเสริฐ รอง ผกก.สส.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี เป็น ผกก.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.โสภณ พึงไชย ผกก.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี เป็น ผกก.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.ปัญญา วิเศษพานิชกิจ ผกก.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี เป็น ผกก.สภ.คลองสิบสอง อ.ลำลูกกา จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.จิตเกษม สนขำ ผกก.อก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผกก.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.อ.อดุลย์ เม่นบางผึ้ง ผกก.สภ.พระอินทร์ราชา  จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผกก.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผกก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.คณธัช ชูตระกูล ผกก.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง เป็น ผกก.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง พ.ต.อ.สมบูลย์ สุทธิวงษ์ ผกก.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี เป็น ผกก.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี พ.ต.อ.จักรกฤช วีระเดช ผกก.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี เป็น ผกก.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี พ.ต.อ.นิธินันท์ เต็มศิริวัฒน์ ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี เป็น ผกก.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

พ.ต.ท.วิเชียร จับบาง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี, พ.ต.ท.สมเกียรติ พูลธนะ พงส.(สบ 3) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี, พ.ต.ท.หญิง วราวรรณ กลมแก้ว สว.อก.ภ.จว.สระบุรี เป็น สว.อก.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี, พ.ต.ท.พิพัฒน์ คชเดช สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี เป็น สว.อก.ภ.จว.สระบุรี, พ.ต.ท.นิยม นิยา สวป.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี เป็น สว.อก.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี, พ.ต.ต.ศรีระนอง คล้ายพลอย สว.อก.สภ.หนองแค จว.สระบุรี เป็น สวป. สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

พ.ต.ท.นพรุจ ธัญญศิริ รอง ผกก.ป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี เป็น ผกก.สภ.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี, พ.ต.ท.นิมิตร จาละ รอง ผกก.สส.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง เป็น ผกก.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี, พ.ต.ท.นิรุธ ประสิทธิเมตต์ รอง ผกก.ป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี เป็น ผกก.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.ปรารถนา แผ่นผา สวญ.สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท เป็น ผกก.อก.ภ.จว.สิงห์บุรี, พ.ต.ท.ปรีดา คงจัด นว.(สบ3) ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.1, พ.ต.ท.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ่างทอง เป็น ผกก.อก.6 บก.อก.ภ.1,

พ.ต.ท.หญิงมยุรี ศรีภมร รอง ผกก.อก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผกก.อก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.ท.ยุทธนา จอนขุน รอง ผกก.ปพ. บก.สส.ภ.1 เป็น ผกกอก. บก.สส.ภ.1, พ.ต.ท.วชิรพงษ์ แก้วดวงรอง ผกก.ป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผกก.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.ท.วรพจน์ ชูเชิด รอง ผกก.ป.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี เป็น ผกก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.ท.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผกก.ป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ เป็น ผกก.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

พ.ต.ท.สุทธินันท์ เชี่ยวนาวินธวัชรอง ผกก.อก.ภ.จว.สิงห์บุรี เป็น ผกก.อก.4 บก.อก.ภ.1, พ.ต.ท.สุรสิทธิ์ จันทกุลรอง ผกก.สส.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท เป็น ผกก.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.ท.เสน่ห์ พึ่งสาย รอง ผกก.สส.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี เป็น ผกก.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี, พ.ต.ท.อาทร ชิ้นทอง รอง ผกก.ป.สภ.ปากคลองรังสิต อ.เมือง จว.ปทุมธานี เป็น ผกก.อก.5 บก.อก.ภ.1

พ.ต.ท.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ รอง ผกก.อก.บก.สส.ภ.1 เป็น รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.1 พ.ต.ท.หญิง ขวัญจิตต์ อินทร์อิ่ม สว.อก. บก.สส.ภ.1 เป็น สว.อก.บก.สส.ภ.1 พ.ต.ต.วีระศักดิ์ เมืองสุวรรณ สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 เป็น สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1

พ.ต.ท.กฤชฎา ธราสิทธิ์ รอง ผกก.ป.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี พ.ต.ท.กฤศ จันทร์สว่าง รอง ผกก.อก.ภ.จว.สระบุรี เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ่างทอง พ.ต.ท.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน รอง ผกก.ป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี เป็น รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.1 พ.ต.ท.กิตติ์อธิศ  ธนัตถ์รุ่งเรือง รอง ผกก.ป.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี พ.ต.ท.โกมล กลิ่นประชุม รอง ผกก.ป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.จามร สุนทรกิจ รอง ผกก.ป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

พ.ต.ท.จารึก อ้นอารี รอง ผกก.ป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.อก.2 บก.อก.ภ.1 พ.ต.ท.ชนินท์ วีณิน รอง ผกก.ฝ่ายบรรจุ ทพ. เป็น รอง ผกก.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ชุมพล พิศลย์กุลพันธ์ รอง ผกก.อก.6 บก.อก.ภ.1 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.เชษฐชัย เชษฐศิริ รอง ผกก.ป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี พ.ต.ท.ณธีพัฒน์ จิรัฐวรโชติ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี พ.ต.ท.ณรงค์ชัย บุตรยี่ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

 พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ ปิตะบุตร รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ณัฐวัชร์ ปุ้งโพธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ พูลเจริญ รอง ผกก.อก. ภ.จว.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ แย้มนาม รอง ผกก.ป.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ทศพร ปทุมยา รอง ผกก.ป.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

 พ.ต.ท.ธเนศ สุขชัย ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ที่ปรึกษา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.นรากร บุญครอบ รอง ผกก.ป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี เป็น รอง ผกก.อก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.นฤดม มารศรี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ เป็น สวญ.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง พ.ต.ท.ประหยัด ทัพไทย รอง ผกก.ป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 พ.ต.ท.ปัญญา ไอยราคม พงส.(สบ 3) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง พ.ต.ท.พงศ์พัชร์ แจ้งหมื่นไวย์ รอง ผกก.ป.สน.นางเลิ้ง เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

พ.ต.ท.พาที เฉยเจริญ รอง ผกก.ป.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท พ.ต.ท.พีรธรรม ธรรมธีรดิลก รอง ผกก.ป.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.อก.ศฝร.ภ.1 พ.ต.ท.ไพโรจน์ โรจนขจร รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี พ.ต.ท.ภพ มัลเชษฐ์ รอง ผกก.ป.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ เป็น รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 พ.ต.ท.ภัทรพล พลศิลา รอง ผกก.ป.สภ.สำโรงใต้ จว.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

พ.ต.ท.ภูมิพัฒน์ พรใหญ่พงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง พ.ต.ท.ยงยุทธ ดวงวงษ์ รอง ผกก.อก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา
พ.ต.ท.ยิ่งยศ สุวรรณโณ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี เป็น รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี พ.ต.ท.รุ่งระวี สุขัง รอง ผกก.ป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี พ.ต.ท.วรชาติ แสนคำ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.ท.วัชรินทร์ เมืองทิพย์ รอง ผกก.ป.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี พ.ต.ท.วีรศักดิ์ ฝอยทอง รอง ผกก.ต่อต้านการก่อการร้ายฯ บช.น. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.วีระ ทิพย์พาหน พงส.(สบ 3) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง

พ.ต.ท.วีระชาติ วัจนะพุกกะ รอง ผกก.ป.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.เวไนย สุทธิสุนทร รอง ผกก.จร.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.ศรีศักดิ์ พรหมบุญ รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี เป็น รอง ผกก.จร.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย เกษโกมล รอง ผกก.ป.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี พ.ต.ท.ศักดินา สุขมาก รอง ผกก.อก.2 บก.อก.ภ.1 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.ท.ศิริ ราชรักษา รอง ผกก.ป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.อก.ภ.จว.สิงห์บุรี พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผกก.สส.บก.น.6 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี พ.ต.ท.เศรษฐกรณ์ ชัยวีระวงศ์ รอง ผกก.อก.ศฝร.ภ.1 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ทอง จว.อ่างทอง พ.ต.ท.สกล สิทธิวิชัย รอง ผกก.1 บก.ทท. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางพลี
จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.สมเจษฐ์ แม้นบุตร รอง ผกก.ฝ่ายปกครอง และการฝึก ศฝร.ภ.1 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี พ.ต.ท.สมใจ พาทีทิน รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี พ.ต.ท.สันติ วรรณรักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สำโรงใต้ จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.สาราญ น้อยทุ่ง รอง ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

 พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ม่วงแจ่ม พงส.(สบ 3)สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.หันคา จว.ชัยนาท พ.ต.ท.สุเนตร หอกลาง รอง ผกก.ป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี พ.ต.ท.สุรพงษ์ ธรรมพิทักษ์ นว.(สบ 3) ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.สุรพจน์ รอดบำรุง รอง ผกก.ป.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง รอง ผกก.ป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เป็น สวญ.สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท พ.ต.ท.สุริยงค์ โพธิจันทร์ รอง ผกก.อก. 3 บก.อก.ภ.1 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.เสวก เอี่ยมมงคล รอง ผกก.ป.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง

พ.ต.ท.อธิคม จันทร์อินทร์ พงส.(สบ 3)สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.อัธยา แถบทอง รอง ผกก.ป.สภ.ลำลูกกา จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี พ.ต.ท.เอนก พงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท พ.ต.ท.โกศล ทองนพเก้า สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.อก.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.ท.ฉัตรชัย จันอ้น สว.อก.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง เป็น รอง ผกก.อก.3 บก.อก.ภ.1 พ.ต.ท.ชนะ ธีรศรัณยานนท์ สว.จร.สภ.สำโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.อก.3 บก.อก.ภ.1

พ.ต.ท.ชัชวาลย์ บุญธรรมเจริญ สวป. สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท พ.ต.ท.ฐานันท์ ทิมวัฒน์ สวป. สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.เดชรพี คงดี สวป. สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.อก.บก.สส.ภ.1 พ.ต.ท.นิวัฒน์ การสิทธิ์ สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี พ.ต.ท.บุญส่ง ห้องแซง สว.(หน.)สภ.ท่าช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ประสงค์ ศิริทิพย์วานิช สว.จร.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี พ.ต.ท.ประเสริฐ บัวขาว สว.สส.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

พ.ต.ท.ปรีชา มาเจริญ สวญ.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.เผชิญ โอวาทธรรมะ สว.อก.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.อก. ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.พยงค์ เอี่ยมสกุล สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 เป็น รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง สว.(หน.)สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี พ.ต.ท.วิภาส เพชร์โรจน์ สวป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท

พ.ต.ท.ศักดา จิตต์ระเบียบ อจ.(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1 เป็น รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 พ.ต.ท.อรรถพล มีเสียง สว.สส.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.กิจจาพัฒน์ ดาพูล สว.ฝ่ายกฎหมาย บก.อก.สพฐ.ตร. เป็น สว.สส. สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.กู้เกียรติ วงษ์พันธ์ สว.อก.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี เป็น สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.คชา เจริญวุฒิมากร สว.อก.5 บก.อก.ภ.1 เป็น สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.จรินทร์ สิทธิ สว.อก.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.อก.ภ.จว.อ่างทอง พ.ต.ท.หญิงจุฑาธิป วรุณโณ สว.อก. ภ.จว.สระบุรี เป็น สว.อก.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี พ.ต.ท.เฉลียว แดงยิ้ม สว.อก. 8 บก.อก.บช.น. เป็น สว.อก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.ชยาวัฒน์ พูลอาไภย์ สว.สส.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี เป็น สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1

พ.ต.ท.ชรัด พังจุนันท์ สวป.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.อก.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง พ.ต.ท.ชัชวิทย์ จันทร์เจาะ สว.อก. ภ.จว.นนทบุรี เป็น สวป.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ชัยชาญ เพียขันธ์ สวป. สภ.สำโรงใต้ จว.สมุทรปราการ เป็น สว.สส.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท พ.ต.ท.ชัยรัตน์ แย้มวงษ์ สวป. สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี เป็น สว.อก.2 บก.อก.ภ.1 พ.ต.ท.ชาติชาย ภักดิ์บุตร สว.สส.สภ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท

พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ พันธุ์ขะวงศ์ สว.สส.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง เป็น พงส.(สบ 2) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี พ.ต.ท.ชูชาติ กาญจนรูจี สวป. สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ เป็น สวป.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.เชาวฤทธิ์ สวยสม สวป. สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ เป็น สวป. สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง พ.ต.ท.ฐานพันธ์ เฉลิมพัชรพรกุล สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี เป็น สว.อก.1 บก.อก.ภ.1 พ.ต.ท.ณรงค์ ซิ้มสวัสดิ์ สว.(หน.)สภ.เขาแก้ว จว.ชัยนาท เป็น สว.(หน.)สภ.ระโสม จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ณรงค์ ดิษรัก สว.อก. 2 บก.อก.ภ.1 เป็น สวป. สภ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี พ.ต.ท.ณัฎฐ์ ศรีอยู่พุ่ม สว.อก. ภ.จว.นนทบุรี เป็น สว.สส.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ณัฐรัชต์ กรีธาธร สว.สส.สภ.รำมะสัก จว.อ่างทอง เป็น สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.ณัษฐวุฒิ ทับทิมไทย สวป.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี เป็น สว.อก.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท พ.ต.ท.ถิรวัฒน์ แก้วตา สว.ส.รฟ.ศิลาอาสน์ บก.รฟ. เป็น สว.อก. ศฝร.ภ.1

พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ พิทักษ์นิติ สว.สส.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ เป็น สว.อก.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.ทรงกรด ชานิยันต์ สว.สส.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.สส.สภ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี พ.ต.ท.ทรงพล ธูปเพ็ง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง เป็น สว.อก. 5 บก.อก.ภ.1 พ.ต.ท.ทัชวัฒน์ สายโยธา สว.(หน.)สภ.ระโสม จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.(หน.)สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี พ.ต.ท.เทวินทร์ ชาญกล้า สว.สส.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี เป็น สว.อก.7 บก.อก.ภ.1 พ.ต.ท.ธนอรรถ ขันติคเชนชาติ สว.อก.สกพ. เป็น สวป. สภ.หนองแค จว.สระบุรี

พ.ต.ท.ธวัชชัย เริงกมล สวป. สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี เป็น สว.สส.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท พ.ต.ท.ธีรยุทธ รุ่งทอง สว.(หน.)สภ.ท่าโขลง อ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เป็น สว.(หน.)สภ.เขาแก้ว จว.ชัยนาท พ.ต.ท.ธีระชาติ อินทรหอม สวป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

พ.ต.ท.กฤชฎา ธราสิทธิ์ รอง ผกก.ป.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี พ.ต.ท.กฤศ จันทร์สว่าง รอง ผกก.อก.ภ.จว.สระบุรี เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ่างทอง พ.ต.ท.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน รอง ผกก.ป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี เป็น รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.1 พ.ต.ท.กิตติ์อธิศ  ธนัตถ์รุ่งเรือง รอง ผกก.ป.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี พ.ต.ท.โกมล กลิ่นประชุม รอง ผกก.ป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.จามร สุนทรกิจ รอง ผกก.ป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

พ.ต.ท.จารึก อ้นอารี รอง ผกก.ป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.อก.2 บก.อก.ภ.1 พ.ต.ท.ชนินท์ วีณิน รอง ผกก.ฝ่ายบรรจุ ทพ. เป็น รอง ผกก.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ชุมพล พิศลย์กุลพันธ์ รอง ผกก.อก.6 บก.อก.ภ.1 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.เชษฐชัย เชษฐศิริ รอง ผกก.ป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี พ.ต.ท.ณธีพัฒน์ จิรัฐวรโชติ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี พ.ต.ท.ณรงค์ชัย บุตรยี่ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ ปิตะบุตร รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ณัฐวัชร์ ปุ้งโพธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ พูลเจริญ รอง ผกก.อก. ภ.จว.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ แย้มนาม รอง ผกก.ป.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ทศพร ปทุมยา รอง ผกก.ป.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

พ.ต.ท.ธเนศ สุขชัย ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ที่ปรึกษา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.นรากร บุญครอบ รอง ผกก.ป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี เป็น รอง ผกก.อก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.นฤดม มารศรี รอง ผกก.ป.สภ.เ