ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ตรวจรายชื่อโยกย้ายตำรวจ‘สารวัตร-รองผบก.’ภาค4
Font Size  

วันที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 20:34 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14858315 คน

 คำสั่งตำรวจภูธรภาค 4 ที่ 475-476/2555


 พ.ต.อ.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น เป็น รอง ผบก.สส.ภ.4 พ.ต.อ.ชัยญัติ สายถิ่น รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม เป็น รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พ.ต.อ.ธีทัต อิ่มทั่ว รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม เป็น รอง ผบก.ศฝร.ภ.4 พ.ต.อ.ไพศาล ปานจินดา รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผบก.อก.ภ.4 พ.ต.อ.ยรรยง เวชโอสถ รอง ผบก.สส.ภ.4 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย


 พ.ต.อ.วรพล มะกล่ำทอง รอง ผบก.ศฝร.ภ.4 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พ.ต.อ.สมศักดิ์ จีบภิญโญ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย เป็น รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.สันติ ไทยเสถียร รอง ผบก.สส.ภ.4 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.สุจินต์ นิจพานิชย์ รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร พ.ต.อ.สุดพิเศษ เอกศิริ รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น


 พ.ต.อ.สุทธิชัย บุนนาค รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.สุรศักดิ์ นาถวิล รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เป็น รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร พ.ต.อ.ชัยพงษ์ ทรงพลนภจร ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.หนองบัวลำภู เป็น รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี พ.ต.อ.ชิรญาณ ปาจรียานนท์ ผกก.สภ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เป็น รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร พ.ต.อ.ธนธัช น้อยนาค ผกก.สภ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม


 พ.ต.อ.ธวัช ไชยโย ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เลย เป็น รอง ผบก.ศฝร.ภ.4 พ.ต.อ.ธวัชชัย หาญนัทธี ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 4 บก.อก.ภ.4 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร พ.ต.อ.นคร เกษมสุข ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.มหาสารคาม เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม พ.ต.อ.บรรพต เทพพานิช ผกก.สภ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เป็น รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร พ.ต.อ.ประสาท โสมภีร์ ผกก.สภ.นามน จว.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร


 พ.ต.อ.พรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ ผกก.สภ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เป็น รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พ.ต.อ.พานทอง สุวรรณจูฑะ ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 3 บก.อก.ภ.4 เป็น รอง ผบก.อก.ภ.4 พ.ต.อ.ไพศาล ไชยบุตร ผกก.สภ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร พ.ต.อ.ไพศาล ลือสมบูรณ์ ผกก.สภ.เมืองหนองคาย เป็น รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย พ.ต.อ.มนตรี จรัลพงศ์ ผกก.สภ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็น รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์


 พ.ต.อ.วรวัฒน์ มะลิ ผกก.สภ.พล จ.ขอนแก่น เป็น รอง ผบก.ภ.จว.เลย พ.ต.อ.สิงห์ทอง พลลา ผกก.สภ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร พ.ต.อ.สุรินทร์ ชัยชมภู ผกก.สภ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี พ.ต.อ.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร ผกก.สภ.กระนวน จ.ขอนแก่น เป็นรอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พ.ต.อ.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ ผกก.สภ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เป็น รอง ผบก.สส.ภ.4


 พ.ต.อ.อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 เป็น รอง ผบก.สส.ภ.4 พ.ต.อ.อุทัย จารุเดชขจร ผกก.สภ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เป็น รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู พ.ต.อ.จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม ผกก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร เป็น ผกก.สืบสวน ภ.จว.เลย พ.ต.อ.ชวณิชย์ ทองแก้ว ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง จ.เลย พ.ต.อ.ชัชวาล เกตุแก้ว ผกก.สภ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เป็น ผกก.สภ.นาคู จ.กาฬสินธุ์


  พ.ต.อ.ชูชาติ วงศ์ละมุนทอง ผกก.สภ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เป็น ผกก.สส.โนนสะอาด จ.อุดรธานี พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ ผกก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม เป็น ผกก.สภ.นามน จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ดิเรก ยศนันท์ ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 เป็น ผกก.สภ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร พ.ต.อ.ทศพร จิเนราวัต ผกก.สภ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม เป็น ผกก.สภ.หนองหาน จ.อุดรธานี พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 9 บก.อก.ภ.4 เป็น ผกก.สภ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น


 พ.ต.อ.ธวัชชัย ถุงเป้า ผกก.สภ.เซกา จ.บึงกาฬ เป็น ผกก.สภ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี พ.ต.อ.ธวัชชัย สิทธิวงษ์ ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง จ.เลย เป็น ผกก.สภ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.นกุล จาตุประยูร ผกก.สภ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็น ผกก.สภ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.นพพร แก้วยนต์ ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.4 เป็น ผกก.สภ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.นวาระ จันนาวัน ผกก.สภ.แวง จ.สกลนคร เป็น ผกก.สภ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี


 พ.ต.อ.นิวัฒน์ ดวงจรัส ผกก.สภ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย เป็น ผกก.สภ.ไชยวาน จ.อุดรธานี พ.ต.อ.ประพันธุ์ เวทีกุล  ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ขอนแก่น เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 3 บก.อก.ภ.4 พ.ต.อ.พงศ์ศิริ เพ็ชรหว้าโง๊ะ ผกก.สภ.เมืองนครพนม เป็น ผกก.สภ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์ ผกก.สืบสวน ภ.จว.เลย เป็น ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.4 พ.ต.อ.พันธ์ศิริ ศรีเพ็ญ ผกก.สภ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เป็น ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.4


 พ.ต.อ.พิชิต ดียา ผกก.สภ.นาดูน จ.มหาสารคาม เป็น ผกก.สภ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.รณภพ หริ่มสืบ ผกก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ เป็น ผกก.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม พ.ต.อ.วรพงษ์ นันทลักษณ์ ผกก.สภ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เป็น ผกก.สภ.เซกา จ.บึงกาฬ พ.ต.อ.วัชรินทร์ กุลสิงห์ ผกก.สภ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เป็น ผกก.สภ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ พ.ต.อ.วิชยันต์ ดวงกังแสน ผกก.สภ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็น ผกก.สภ.แวง จ.สกลนคร


 พ.ต.อ.วีระโรจน์ กรวยสวัสดิ์ ผกก.สภ.หอคำ จ.บึงกาฬ เป็น ผกก.สภ.ธาตุพนม จ.นครพนม พ.ต.อ.ไชยวุฒิ รัตนวิโรจน์ ผกก.สภ.บรบือ จ.มหาสารคาม เป็น ผกก.สภ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สาดมะเริง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.อุดรธานี เป็น ผกก.สภ.บ้านแพง จ.นครพนม พ.ต.อ.สมชาย พิมพ์ชู ผกก.สภ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เป็น ผกก.สภ.ศรีสงคราม จ.นครพนม พ.ต.อ.สราวุธ ศรีชัย ผกก.สภ.ผาขาว จ.เลย เป็น ผกก.สภ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น


 พ.ต.อ.สามารถ แก้วเนตร ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร เป็น ผกก.สภ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.สุชาย สุขสมบัติ ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.4 เป็น ผกก.สภ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น พ.ต.อ.สุสันต์ พยัคหาญ ผกก.สภ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เป็น ผกก.สภ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู พ.ต.อ.เสถียร บุญชื่น ผกก.สภ.นาแก จ.นครพนม เป็น ผกก.สภ.ผาขาว จ.เลย พ.ต.อ.อนันต์สิทธิ์ พร้อมสันติชน ผกก.สภ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ เป็น ผกก.สภ.ชนบท จ.ขอนแก่น


 พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน ผกก.สภ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็น ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร พ.ต.ท.กฤตชัย สรวมศรี รอง ผกก.สส.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เป็น ผกก.สภ.นาดูน จ.มหาสารคาม พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ องอาจ สวญ.สภ.หนองปอ จ.นครพนม เป็น ผกก.สภ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.เกษม มุทาพร รอง ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 เป็น ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 พ.ต.ท.ชัยยงค์ นาสมยนต์ รอง ผกก.สส.สภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ขอนแก่น


 พ.ต.ท.ณัฐ สิงห์ศิริ สวญ.สภ.หน่อม จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผกก.สภ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย พ.ต.ท.ธนานันทวิชญ์ ศรีบุญเรือง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสกลนคร เป็น ผกก.สภ.นายูง จ.อุดรธานี พ.ต.ท.นพ นรชาญ สวญ.สภ.ดอนหว่าน จ.มหาสารคาม เป็น ผกก.สภ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร พ.ต.ท.บพิธ พิมายนอก รอง ผกก.ป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศฝร.ภ.4 พ.ต.ท.พยุงศักดิ์ นามวรรณ สวญ.สภ.สร้างค้อ จ.สกลนคร เป็น ผกก.สภ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

 

 พ.ต.ท.พรชัย แก่นเพชร รอง ผกก.ป.สภ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็น ผกก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.พรเทพ กลิ่นอุดม รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ทอง จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผกก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม พ.ต.ท.พุฒิเดช บุญกระพือ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น เป็น ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 พ.ต.ท.ฤทธี รอดชูแสง รอง ผกก.สส.สภ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผกก.สภ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.วิทยา สุขเกษม รอง ผกก.สส.สภ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เป็น ผกก.สภ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู


 พ.ต.ท.วิศักดิ์ อินทกรอุดม รอง ผกก.ป.สภ.บรบือ จ.มหาสารคาม เป็น ผกก.สภ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม พ.ต.ท.วิเศษ ชัยสงคราม รอง ผกก.สส.สภ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เป็น ผกก.สภ.นาทม จ.นครพนม พ.ต.ท.วีระเดช เลขะวรกุล สวญ.สภ.โนนสูง จ.กาฬสินธุ์ เป็น ผกก.สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีผ่องงาม รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ร้อยเอ็ด เป็น ผกก.สภ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.สงัด เอี่ยมทราย รอง ผกก.สส.สภ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผกก.สภ.หอคำ จ.บึงกาฬ


 พ.ต.ท.สำเร็จ มะละโยธา รอง ผกก.ป.สภ.ภูหลวง จ.เลย เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 4 บก.อก.ภ.4 พ.ต.ท.สุจินต์ ศิริขันธ์ รอง ผกก.ป.สภ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็น ผกก.สภ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.สุชัย เชาว์พร้อม สวญ.สภ.หนองสนม จ.สกลนคร เป็น ผกก.คำตากล้า จ.สกลนคร พ.ต.ท.สุชาติ ละสี รอง ผกก.สส.สภ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ เป็น ผกก.สภ.นาแห้ว จ.เลย พ.ต.ท.สุรใจ รุ่งเรือง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเลย เป็น ผกก.สภ.ภูเรือ จ.เลย


 พ.ต.ท.อนุวัตร สุวรรณภูมิ รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ร้อยเอ็ด เป็น ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครพนม พ.ต.ท.อภิศักดิ์ กรองทิพย์ รอง ผกก.สส.สภ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เป็น ผกก.สภ.เมืองหนองคาย พ.ต.ท.กว้างไกล ชาวสวน รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.หนองบัวลำภู เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หนองหิน จ.เลย พ.ต.ท.กิตติพงศ์ เขียวหวาน รอง ผกก.ป.สภ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ขวัญเสน่ห์ รอง ผกก.ป.สภ.พล จ.ขอนแก่น เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองหนองบัวลำภู

 

 พ.ต.ท.เกรียงไกร รับงาม รอง ผกก.ป.สภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็น รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.จำรัส จันแดง สวญ.สภ.เวียงคุก จ.หนองคาย เป็น สวญ.สภ.ดอนหว่าน จ.มหาสารคาม พ.ต.ท.จิรวิทย์ ปานยิ้ม รอง ผกก.ป.สภ.แกดำ จ.มหาสารคาม เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสกลนคร พ.ต.ท.ชลิต มรกตศรีวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็น สวญ.สภ.หน่อม จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.ชูพล อ่อนชัย รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 8 บก.อก.ภ.4 เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.กาฬสินธุ์


 พ.ต.ท.เชิดชาย ภู่ทอง รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศฝร.ภ.4 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ภูหลวง จ.เลย พ.ต.ท.ไชยวัฒน์ ไชยโภชน์ รอง ผกก.ป.สภ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.วังสะพุง จ.เลย พ.ต.ท.ทันสมัย พรหมสิทธิ์ รอง ผกก.ป.สภ.เซกา จ.บึงกาฬ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พ.ต.ท.ธำรงชัย ไล้ทองดี รอง ผกก.สส.สภ.ท่าลี่ จ.เลย เป็น รอง ผกก.สส.สภ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี พ.ต.ท.นิคม ผิวโพนม่วง พงส.(สบ 3) สภ.คำตากล้า จ.สกลนคร เป็น รอง ผกก.สส.สภ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ


 พ.ต.ท.นิพนธ์ ราชพิสา รอง ผกก.สส.สภ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด เป็น รอง ผกก.สส.สภ.แวง จ.สกลนคร พ.ต.ท.บรรจงศักดิ์ ภูทะวัง รอง ผกก.ป.สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.บัญดิษฐ์ วิทย์ตะ รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พระยืน จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.บุญช่วย จันทร์ศิริ รอง ผกก.ป.สภ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บรบือ จ.มหาสารคาม พ.ต.ท.ปฏิวัติ ประวิเศษ พงส.(สบ 3) สภ.หน่อม จ.ร้อยเอ็ด เป็น พงส.(สบ 3) สภ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี


 พ.ต.ท.ประทีป ปัญโญวัฒน์ พงส.(สบ 3) สภ.เมืองขอนแก่น เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ มีรัตนไพร รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครพนม เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.ปริยวรรธน์ วัฒนะนาวิน รอง ผกก.ป.สภ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.ชนากานต์ ชำนาญ สวญ.สภ.ขวาว จ.ร้อยเอ็ด เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปากชม จ.เลย พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ เตยหล้า รอง ผกก.ป.สภ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ทอง จ.ร้อยเอ็ด


 พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ศรีสุข รอง ผกก.สส.สภ.สระใคร จ.หนองคาย เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.พรศักดิ์ งามดี รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น เป็น สวญ.สภ.สร้างค้อ จ.สกลนคร พ.ต.ท.พรหมศักดิ์ หงษ์วรรณา พงส.(สบ 3) สภ.หนองแสง จ.อุดรธานี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.นาดินดำ จ.เลย พ.ต.ท.พสิษฐ์ โลเกศเสถียร รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.นครพนม เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.อุดรธานี พ.ต.ท.พานิช อานุภาพประเสริฐ พงส.(สบ 3) สภ.เมืองขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เชียงคาน จ.เลย


 พ.ต.ท.พิชญุตม์ พุฒศิริวัชรวิชญ์ รอง ผกก.สส.สภ.กุดรัง จ.มหาสารคาม เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เรณูนคร จ.นครพนม พ.ต.ท.ไพชยนต์ วงศ์วุฒิโท สวญ.สภ.เหล่า จ.มหาสารคาม เป็น สวญ.สภ.ขวาว จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.มนตรี ฉิมพาลี รอง ผกก.ป.สภ.พังโคน จ.สกลนคร เป็น สวญ.สภ.หนองบ่อ จ.นครพนม พ.ต.ท.ยศวัจน์ ตั้งจิตรมณีศักดา รอง ผกก.ป.สภ.ภูผาม่วง จ.ขอนแก่น เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครพนม พ.ต.ท.ยุทธ ไชยพล รอง ผกก.ป.สภ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร


 พ.ต.ท.ยุทธกร วงเวียน รอง ผกก.ป.สภ.ดอนหญ้านาง จ.บึงกาฬ เป็น สวญ.สภ.หลักศิลา จ.นครพนม พ.ต.ท.ยุทธวัฒน์ โชคชัย รอง ผกก.ป.สภ.หนองหิน จ.เลย เป็น สวญ.สภ.โนนสูง จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.เรืองยศ ภู่แช่มโชติ รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 2 บก.อก.ภ.4 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โพนพิสัย จ.หนองคาย พ.ต.ท.ลัดดาวัลย์ ทองสะอาด รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 8 บก.อก.ภ.4 พ.ต.ท.วรเชษฐ์ จันทร์มา รอง ผกก.สส.สภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

 
 พ.ต.ท.วรเพชร เพชรบรม รอง ผกก.สส.สภ.ปากชม จ.เลย เป็น รอง ผกก.สส.สภ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.วิสุทธิ์ ภูจีระ รอง ผกก.ป.สภ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.วีรยุทธ เหมือนพุฒ สวญ.สภ.หลักศิลา จ.นครพนม เป็น สวญ.สภ.กลางใหญ่ จ.อุดรธานี พ.ต.ท.วีระ ท เทพภูเวียง พงส.(สบ 3) สภ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เป็น พงส.(สบ 3) สภ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร พ.ต.ท.วุฒินันท์ บำรุง รอง ผกก.ป.สภ.ปากชม จ.เลย เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หนองสูง จ.มุกดาหาร


 พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย พิมพ์แก้ว รอง ผกก.สส.สภ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.ศุภชัย เชื้อกรุงเทพ รอง ผกก.สส.สภ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด เป็น รอง ผกก.สส.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม พ.ต.ท.สมยศ สุเทวี พงส.(สบ 3) สภ.นาแก จ.นครพนม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ผึ่งแดด จ.มุกดาหาร พ.ต.ท.สรวิชย์ เถาลอย รอง ผกก.สส.สภ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เป็น รอง ผกก.สส.สภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.สรายุทธ สุขโข พงส.(สบ 3) สภ.เมืองขอนแก่น เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ปากชม จ.เลย

 
 พ.ต.ท.สำเภา อินดี รอง ผกก.สส.สภ.บรบือ จ.มหาสารคาม เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.สุบิน หนูเปีย รอง ผกก.สส.สภ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.สุพรรณ ภูแล่นกี่ รอง ผกก.ป.สภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.นาเชือก จ.มหาสารคาม พ.ต.ท.สุพัฒน์ นันทะแสง พงส.(สบ 3) สภ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เป็น พงส(สบ 3) สภ.ภูกระดึง จ.เลย พ.ต.ท.สุรพันธ์ ทองพิทักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 
 พ.ต.ท.สุริยา นภกรีกำแพง พงส.(สบ 3) สภ.ภูกระดึง จ.เลย เป็น พงส.(สบ 3) สภ.สีชมพู จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.สุวัฒชัย สุธรรม รอง ผกก.ป.สภ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.เสรี พุดหล้า รอง ผกก.สส.สภ.แวง จ.สกลนคร เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.อดิศร เขียวทอง พงส.(สบ 3) สภ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู พ.ต.ท.อภิรัตน์ สุขศรี รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.อุดรธานี เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.นครพนม

 
 พ.ต.ท.อัษฎาวุธ นาใจดี พงส.(สบ 3) สภ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองขอนแก่น พ.ต.ท.อำนวย เสนาหนอก รอง ผกก.สส.สภ.ตาดโตน จ.สกลนคร เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บรบือ จ.มหาสารคาม พ.ต.ท.กฤษฎา ประไพบูลย์ สวป.สภ.นาข่า จ.มหาสารคาม เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม พ.ต.ท.ขจรฤทธิ์ วงษ์ราช สวป.สภ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็น รอง ผกก.ป.สภ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.คณิน พงศ์ธำรง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 พ.ต.ท.จรัส โภคาแสง สว.สภ.ม่วงลาด จ.ร้อยเอ็ด เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ศรีสงคราม จ.นครพนม พ.ต.ท.ชาญณรงค์ มากพิสุทธิ์ สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.ชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ สวป.สภ.เมืองขอนแก่น เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พล จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.ไชยยงค์ ทิทำ สว.สภ.กำพี้ จ.มหาสารคาม เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พ.ต.ท.ถวิล คำเกษ สว.สภ.พระซอง จ.นครพนม เป็น สวญ.สภ.โพนแพง จ.สกลนคร

 


 พ.ต.ท.บรรพต สุขบท สวป.สภ.กกตูม จ.มุกดาหาร เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พ.ต.ท.ประจบ ลอยเลื่อน สว.อก.สภ.เมืองขอนแก่น เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 2 บก.อก.ภ.4 พ.ต.ท.พิทักษ์ ครุธวงศ์ สว.สภ.หนองสูงใต้ จ.มุกดาหาร เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.พีระฉัตร สาขา สวป.สภ.เมืองขอนแก่น เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.ไพโรจน์ ดวงชาทม สวป.สภ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

 
 พ.ต.ท.ภาคภูมิ พิสมัย สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น เป็น รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.มนตรี หงษ์ทวี สว.ฝ่ายอำนวยการ ศฝร.ภ.4 เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศฝร.ภ.4 พ.ต.ท.วีระ ศรีลับซ้าย สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.หนองบัวลำภู พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ บุญเสริม สว.สส.สภ.เมืองหนองคาย เป็น รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.สมเจตน์ สรรพวุธ สว.สภ.นาโดน จ.นครพนม เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พังโคน จ.สกลนคร


  พ.ต.ท.สมศักดิ์ ศรีแสนยง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น เป็น รอง ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 พ.ต.ท.สวาท จันทาคำ สว.สภ.นาโน จ.สกลนคร เป็น สวญ.สภ.หนองสนม จ.สกลนคร พ.ต.ท.สันติสุข สุทธิกุลสมบัติ สวป.สภ.โพนแพง จ.สกลนคร เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ดอนหญ้านาง จ.บึงกาฬ พ.ต.ท.สืบพงษ์พันธ์ ภูสนาม สวป.สภ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เป็น รอง ผกก.ป.สภ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.สุรจิต จันทร์แดง พงส.(สบ 3) สภ.หลักศิลา จ.นครพนม เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.มหาสารคาม


 พ.ต.ท.อภิรักษ์ ดวงใจ สวป.สภ.เมืองบึงกาฬ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สังคม จ.หนองคาย พ.ต.ท.กฤศกร เชื้อสิงห์ พงส.(สบ 3) สภ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เป็น สว.สภ.นาอุดม จ.มุกดาหาร พ.ต.ท.กำจัด ดาทุมมา สวป.สภ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เป็น สวป.สภ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.กิตติภพ พิเชษฐภูรี สวป.สภ.ศรีวิชัย จ.สกลนคร เป็น สวป.สภ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.กิตติภพ จันทาศรี สว.สส.สภ.ขวาว จ.ร้อยเอ็ด เป็น สวป.สภ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

 
 พ.ต.ท.กีรติกร กลัดกันแสง พงส.(สบ 3) สภ.เมืองอุดรธานี เป็น สว.สภ.นาใน จ.สกลนคร พ.ต.ท.เกรียงไกร นารมย์ สว.อก.สภ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ศฝร.ภ.4 พ.ต.ท.จิตติ อรรคพงษ์ สว.สส.สภ.หนองหญ้าปล้อง จ.เลย เป็น สวป.สภ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.เจริญ ไชโยกุล สวป.สภ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เป็น สว.สส.สภ.เหล่าต่างคำ จ.หนองคาย พ.ต.ท.ชัยชยันต์ หงษารัมย์ สวป.สภ.พังโคน จ.สกลนคา เป็น สว.จร.สภ.เมืองนครพนม

 
 พ.ต.ท.ชาติชาย ลีลากุล พงส.(สบ 2) สภ.เมืองร้อยเอ็ด เป็น สว.สภ.หนองสูงใต้ จ.มุกดาหาร พ.ต.ท.ณัฐดนัย ชัยวงศ์จรัส สวป.สภ.โนนสูง จ.กาฬสินธุ์ เป็น สว.สส.สภ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.ธนโชติ ธรรมวิรัตน์ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร เป็น สว.สส.สภ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.ธนภณ เกษมแสง สวป.สภ.กระนวน จ.ขอนแก่น เป็น สวป.สภ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร พ.ต.ท.ธีระพล ดวงสุทธิศาล สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 เป็น สว.สส.สภ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

 
 พ.ต.ท.นิรันดร เขตเจริญ สวป.สภ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เป็น สว.สส.สภ.ผึ่งแดด จ.มุกดาหาร พ.ต.ท.เนติพจน์ สุภารี สว.สส.สภ.หนองฮี จ.นครพนม เป็น สว.สส.สภ.โคกสว่าง จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.บัญชา แพรสีนวล สว.สส.สภ.โคกสว่าง จ.ร้อยเอ็ด เป็น สว.สส.สภ.หนองฮี จ.นครพนม พ.ต.ท.บารมี วงษ์อินตา พงส.(สบ 2) สภ.นาทม จ.นครพนม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม พ.ต.ท.บุญเชิด พลแสน สว.อก.สภ.ภูหลวง จ.เลย เป็น สวป.สภ.แวง จ.สกลนคร

 
 พ.ต.ท.ประนุต ภูมิศรี สวป.สภ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เป็น สวป.สภ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.ปริญญา หาพรหม สวป.สภ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เป็น สวป.สภ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี พ.ต.ท.พิทักษ์ อดิศักดิ์ สว.สภ.นาสีนวน จ.มหาสารคาม เป็น สว.สภ.ดู่ใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.พีระพัทธ์ เทพบรรหาร สว.สภ.นาอุดม จ.มุกดาหาร เป็น สว.สภ.นาสีนวน จ.มหาสารคาม พ.ต.ท.ไพรวัลย์ นาวัลย์ พงส.(สบ 2) สภ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองร้อยเอ็ด

 
 พ.ต.ท.โพยม วารินทร์ สวป.สภ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เป็น สว.สส.สภ.ขวาว จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.ไพจิตร ใครบุตร สวป.สภ.เมืองสกลนคร เป็น สวป.สภ.กกตูม จ.มุกดาหาร พ.ต.ท.มนัส อัตโดดดร พงส.(สบ 2) สภ.เมืองอุดรธานี เป็น สว.สภ.พระซอง จ.นครพนม พ.ต.ท.ไมตรี โปรงจิตร สว.สส.สภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็น สว.สส.สภ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม พ.ต.ท.ยุทธศักดิ์ จันทะโยธา สว.สส.สภ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เป็น สวป.สภ.นาแห้ว จ.เลย

 
 พ.ต.ท.ยุทธศิลป์ นามแสง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี เป็น สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครพนม พ.ต.ท.รัชพง นามปัดสา สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครพนม เป็น สว.สส.สภ.เมืองสกลนคร พ.ต.ท.รุจน์ วิเชียรภักดิ์ พงส.(สบ 2) สภ.นากุง จ.กาฬสินธุ์ เป็น สว.สส.กำพี้ จ.มหาสารคาม พ.ต.ท.วชิรพล เป๊ะชาญ สวป.สภ.เมืองขอนแก่น เป็น สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 พ.ต.ท.วรพจน์ วัฒนะสุวรรณ สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 เป็น สว.สส.สภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

 
 พ.ต.ท.วัชรินทร์ จินายศ สวป.สภ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เป็น สวป.สภ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม พ.ต.ท.วิมลเกียรติ พั่วพันศรี พงส.(สบ 3) สภ.แกดำ จ.มหาสารคาม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองขอนแก่น พ.ต.ท.วีรนาท ศรีอาสนะ สว.อก.สภ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ 7 บก.อก.ภ.4 พ.ต.ท.วุฒิวิวัฒน์ แวสะแลแม สวป.สภ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด เป็น สวป.สภ.ศรีวิชัย จ.สกลนคร พ.ต.ท.ศักดิ์ งามเสน่ห์ สว.สส.สภ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ เป็น สว.สส.สภ.คำบ่อ จ.สกลนคร


 พ.ต.ท.สมจิตร บุญเขื่อง สว.อก.สภ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.สมชัย เกตุบาง สว.สส.สภ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เป็น สวป.สภ.นาแก จ.นครพนม พ.ต.ท.สมพล ศรีวงษ์ สว.สส.สภ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เป็น สวป.สภ.โนนสูง จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.สมยศ เชียงกลางกุล สวป.สภ.ส่องดาว จ.สกลนคร เป็น สวป.สภ.เวียงคุก จ.หนองคาย พ.ต.ท.สราวุธ มันตาพันธ์ สวป.สภ.สีชมพู จ.ขอนแก่น เป็น สวป.สภ.สร้างค้อ จ.สกลนคร

 
 พ.ต.ท.สำราญราชเดช เฉียบแหลม สว.สส.สภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.สุขกวี ศรีอีสาณ สว.จร.สภ.เมืองนครพนม เป็น สวป.สภ.เมืองสกลนคร พ.ต.ท.สุเนตร นราศร สวป.สภ.เวียงคุก จ.หนองคาย เป็น สวป.ส่องดาว จ.สกลนคร พ.ต.ท.สุวิท ฟื้นแสง สวป.สภ.ดอนหญ้านาง จ.บึงกาฬ เป็น สวป.สภ.หน่อม จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.อดุลย์ สิทธิแสง สวป.สภ.เมืองหนองคาย เป็น สว.สส.สภ.เหล่าหลวง จ.บึงกาฬ

 

 พ.ต.ท.อภิรักษ์ ผ่องวิไล สว.สภ.ท่าตูม จ.มหาสารคาม เป็น สว.สภ.ลำปาว จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.อภิราช สนิทวงศ์ชัย สวป.สภ.นายูง จ.อุดรธานี เป็น สวป.สภ.ดอนหญ้านาง จ.บึงกาฬ พ.ต.ท.อุดม ภูคำสอน สว.กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม เป็น สว.อกสภ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม พ.ต.ต.กอบชัย สิริศรีจันทร์ สวป.สภ.นาแห้ว จ.เลย เป็น สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร พ.ต.ต.คงกระพัน ศาสตราวุธานุภาพ สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.บึงกาฬ เป็น พงส.(สบ 2) สภ.นาด้วง จ.เลย


 พ.ต.ต.จักรกฤษณ์ ภักดิ์ไธสง สว.กก.สภ.เมืองสกลนคร เป็น สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี พ.ต.ต.จิรยุทธ อรุณมาศ สว.อก.สภ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ เป็น สวป.สภ.ปลาปาก จ.นครพนม พ.ต.ต.นพดล เปลี่ยนรูป สวป.สภ.กลางใหญ่ จ.อุดรธานี เป็น สวป.สภ.เชียงคาน จ.เลย พ.ต.ต.นันทชัย จารย์โพธิ์ สว.อก.สภ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เป็น สวป.สภ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร พ.ต.ต.ประสิทธิ์ ลาสองชั้น สว.อก.สภ.บรบือ จ.มหาสารคาม เป็น สว.สส.สภ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด


 พ.ต.ต.ปัญญา ศรีรัตน์ สวป.สภ.โพนทอง จ.เลย เป็น สวป.สภ.เมืองขอนแก่น พ.ต.ต.พันธ์เพชร เหล่ากำเนิดเพชร สว.สส.สภ.เหล่าต่างคำ จ.หนองคาย เป็น สว.สส.สภ.เพ็ญ จ.อุดรธานี พ.ต.ต.พีระพัฒน์ หาระคุณ สว.สส.สภ.เหล่าหลวง จ.บึงกาฬ เป็น สว.สส.สภ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย พ.ต.ต.ภูมรินทร์ ชามชู สว.สส.สภ.ท่าลี่ จ.เลย เป็น สวป.สภ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.ต.นนภูริช เดชธนดุล สว.อก.สภ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เป็น สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4


 พ.ต.ต.ลานสัก กลับน้อย นว.(สบ 2) ผบช.ภ.4 เป็น สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 พ.ต.ต.วรเชษฐ์ แสวง สว.อก.สภ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เป็น สวป.สภ.ธาตุพนม จ.นครพนม พ.ต.ต.วุฒิพงษ์ ภาดี สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.หนองคาย เป็น สวป.สภ.เชียงกลม จ.เลย พ.ต.ต.สนาน อุปลา สว.อก.สภ.บ้านแพง จ.นครพนม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองขอนแก่น พ.ต.ต.สมชิต วิททะไชย สวป.สภ.ปลาปาก จ.นครพนม เป็น สวป.สภ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม


 พ.ต.ต.สุเมธ ขันทอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.หนองบัวลำภู เป็น สว.สส.สภ.ท่าลี่ จ.เลย พ.ต.ต.หญิงนาตยา เฮ้าประมงค์ สว.อก.สภ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เป็น สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.4 พ.ต.ต.หญิงศศิธร นามไธสง สว.อก.สภ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ 8 บก.อก.ภ.4 พ.ต.ต.อภิเชษฐ์ โหม่งพุฒ สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 เป็น สว.สส.สภ.พล จ.ขอนแก่น พ.ต.ต.อำนาจ จุริตทะโย สว.สภ.ลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เป็น สว.สภ.ท่าตูม จ.มหาสารคาม


 พ.ต.ต.เอกลักษณ์ บุญแสงเจริญ พงส.(สบ 2) สภ.เต่างอย จ.สกลนคร เป็น สว.สภ.นาโดน จ.นครพนม พ.ต.ต.อนันตชนม์น้ำล้น ชลประทาน พงส.(สบ 2) สภ.หอคำ จ.บึงกาฬ เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ร.ต.อ.กฤษฎา นิติพจน์ รอง สว.จร.สภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็น สว.สส.สภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ร.ต.อ.กิตกร บังศรี รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก่น เป็น สวป.สภ.บ้านบัวขาว จ.ร้อยเอ็ด ร.ต.อ.กิตติชัย โถวิเชียร รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 เป็น สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4


 ร.ต.อ.กิรติพงษ์ แสนศรีมหาชัย รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลำภู เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.หนองบัวลำภู ร.ต.อ.เกียรติศักดิ์ เขียวกลม รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.มหาสารคาม เป็น สว.อก.สภ.บรบือ จ.มหาสารคาม ร.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์ รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 เป็น สว.กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม ร.ต.อ.จีรัฐติกุล จรัสกมลพงศ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น เป็น สวป.สภ.เมืองขอนแก่น ร.ต.อ.จุลินทร์ ตลาดธานี รอง สว.สส.สภ.เมืองหนองคาย เป็น สว.สส.สภ.รัตนวาปี จ.หนองคาย


 ร.ต.อ.ชวัช อุ่นสัมฤทธิ์ รอง สว.สส.สภ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เป็น สว.สส.สภ.วังสามหมอ จ.อุดดรธานี ร.ต.อ.ชาญชัย ทองดี รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.4 เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ 3 บก.อก.ภ.4 ร.ต.อ.เชษฐา กุสุมาลย์ รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด เป็น สว.อก.สภ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ร.ต.อ.ณคฤทธิ์ ศรีโยธา รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น เป็น สวป.สภ.โพนทอง จ.เลย ร.ต.อ.ณัชพล ใจดี รอง สว.สส.สภ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.หนองบัวลำภู


 ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ สีเสมอ รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 เป็น สว.สส.สภ.เมืองหนองคาย ร.ต.อ.ดุล รัตนะ รอง สว.สส.สภ.เมืองสกลนคร เป็น สวป.สภ.พังโคน จ.สกลนคร ร.ต.อ.ทวีพงษ์ กีรติพงษ์ธรรม รอง สว.จร.สภ.เมืองหนองคาย เป็น สว.อก.สภ.เมืองหนองคาย ร.ต.อ.ธนเดช ระเวงวรรณ รอง สว.จร.สภ.เมืองเลย เป็น สวป.สภ.เมืองเลย ร.ต.อ.บรรเจิด จูจันทร์ รอง สวป.สภ.เมืองเลย เป็น สว.อก.สภ.ภูหลวง จ.เลย

 
 ร.ต.อ.ปฐวี ก้อนวิมล รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี เป็น สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี ร.ต.อ.ประชาชาติ ใจคง รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี เป็น สวป.สภ.เมืองบึงกาฬ ร.ต.อ.ประสาท อันทพิระ พงส.(สบ 1) สภ.โนนสูง จ.กาฬสินธุ์ เป็น สว.สส.สภ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ร.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 เป็น สว.สส.สภ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ร.ต.อ.ภาณุพันธุ์ บุญเพ็ง รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น เป็น สว.สส.สภ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์


 ร.ต.อ.ภาสกร โคตรบรรเทา รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.อุดรธานี เป็น สว.อก.สภ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ร.ต.อ.ภูมินทร์ ลาโคตร รอง สว.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม เป็น สว.สส.สภ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ร.ต.อ.มงคลชัย พลบูรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.หนองคาย ร.ต.อ.ยุทธพล บุษบา นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น เป็น สวป.สภ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ร.ต.อ.รังสรรค์ ประยงค์วีระกุล รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด เป็น สวป.สภ.เซิม จ.หนองคาย


 ร.ต.อ.วสันต์ ใจหมั่น รอง สว.อก.สภ.เมืองหนองคาย เป็น สว.อก.สภ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ร.ต.อ.วิธาน ชะลอกลาง รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 เป็น สว.อกสภ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ร.ต.อ.วิรัตน์ เขจรรักษ์ รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เป็น สว.อก.สภ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ร.ต.อ.ศิริศักดิ์ ชนะกาญจน์ รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เลย เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เลย ร.ต.อ.ศุภมินทร์ ล้วนโสม พงส.(สบ 1) สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็น สว.อก.สภ.นาคู จ.กาฬสินธุ์


 ร.ต.อ.เศรษฐศักดิ์ ศรีดี รอง สวป.สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็น สว.อก.สภ.เปีอยน้อย จ.ขอนแก่น ร.ต.อ.สมพจน์ นามวิเศษ รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.4 เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ 7 บก.อก.ภ.4 ร.ต.อ.สมศักดิ์ สุทธรัตน์ รอง สวป.สภ.หนองแสง จ.อุดรธานี เป็น สว.สส.สภ.หนองแสง จ.อุดรธานี ร.ต.อ.สมสกุล โวหารลึก รอง สวป.สภ.นาแห้ว จ.เลย เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.มหาสารคาม ร.ต.อ.สุริยะ เต่าทอง รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย เป็น สว.สส.สภ.สังคม จ.หนองคาย

 
 ร.ต.อ.เสถียรภูมิ ศรสุทธิ์ รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด เป็น สว.อก.สภ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ร.ต.อ.หญิงพัชรีสาน ช่างปรีชา รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ขอนแก่น เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ขอนแก่น ร.ต.อ.หญิงรัชนี วิริยะ รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.มหาสารคาม เป็น สว.อกสภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ร.ต.อ.หญิงสุภาภรณ์ ภูตะคาม รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.กาฬสินธุ์ เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.มุกดาหาร ร.ต.อ.อติโรจน์ ทาแจ้ง รอง สว.จร.สภ.เมืองอุดรธานี เป็น สวป.สว.กุมภวาปี จ.อุดรธานี


 ร.ต.อ.อนันต์ นามวิเศษ รอง สวป.สภ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็น สว.อก.สภ.โพธิ์ทอง จ.ร้อยเอ็ด ร.ต.อ.อนิรุทธ์ รัตนโกเมศ รอง สวป.สภ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็น สว.อก.สภ.กุดบาก จ.สกลนคร ร.ต.อ.อนุวรรตร ฆ้อนทอง   พงส.(สบ 1) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.หนองคาย เป็น สวป.สภ.กลางใหญ่ จ.อุดรธานี


 พ.ต.อ.ชอบ คิสาลัง รอง ผบก.สส.ศชต. เป็น รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู พ.ต.อ.นิมิตร จันทศิริศรี ผกก.สภ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.จตุรงค์ เปรมศิริ ผกก.4 บก.ปปป. เป็น ผกก.สภ.คำชะอี จ.มุกดาหาร พ.ต.อ.สงบ อัดโดดดร ผกก.สภ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เป็น ผกก.สภ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู พ.ต.อ.บุญชนะพัฒน์ สกุลจารุมรรคา ผกก.ฝ่ายอำนวยการ บก.ปกส.บช.ก. เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.หนองบัวลำภู

 
 พ.ต.อ.ธนะเกียรติ วงศ์แสงเทียน ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 4 บก.อก.บช.ก. เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 6 บก.อก.ภ.4 พ.ต.อ.ชาญเดช ศรีสังข์ ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เป็น ผกก.สภ.ดอนหญ้านาง จ.บึงกาฬ พ.