ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ตรวจรายชื่อโผโยกย้ายตำรวจ‘สารวัตร-รองผบก.’ภาค4-ตชด.-จเรฯ-ภาค5-ภาค6
Font Size  

วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 04:29 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 15022508 คน

(กดแป้นคีย์บอร์ด "Ctrl   f" แล้วใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา)

 

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 4 ที่ 478-479-480/2555


 

 พ.ต.ท.กมล อัปการัตน์ พงส.(สบ 2) สภ.เมืองอุดรธานี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองอุดรธานี พ.ต.ท.กิตติธัช สีหาชัย พงส.(สบ 2) สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย  เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย พ.ต.ท.คเชนท์ พันนุมา พงส.(สบ 2) สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร เป็น พงส.(สบ 3) สภ.นิคมคำสร้อย จว.มุกดาหาร พ.ต.ท.คำมูล สีสะอาด พงส.(สบ 2) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.จันทโรภาส ชัยลา พงส.(สบ 2) สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 3) สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น


 พ.ต.ท.จิรัสย์ แสนประสิทธิ์ พงส.(สบ 2) สภ.เมืองเลย เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองเลย พ.ต.ท.ชัชพงษ์ พงษ์สุวรรณ์ พงส.(สบ 2) สภ.เมืองขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองขอนแก่น พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์ ภความนตรี พงส.(สบ 2) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม พ.ต.ท.ชาตรี กิจันทร์ พงส.(สบ 2) สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร พ.ต.ท.ชำนาญวิทย์ เทพอาจ พงส.(สบ 2) สภ.ชำสูง จว.ขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ชำสูง จว.ขอนแก่น


 พ.ต.ท.ไชยา นามสิมมา พงส.(สบ 2) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด เป็น พงส.(สบ 3) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.นภัทร จูมวันทา พงส.(สบ 2) สภ.บ้านเทื่อม จว.อุดรธานี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.บ้านเทื่อม จว.อุดรธานี พ.ต.ท.ณรงค์ โสภา พงส.(สบ 2) สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.ณรงค์ บึงมุม พงส.(สบ 2) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม  เป็น พงส.(สบ 3) สภ.พยัคฆภูมิพินัย จว.มหาสารคาม พ.ต.ท.ดำรงค์ วงษ์ลืออำนาจ พงส.(สบ 2) สภ.เมืองเลย เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองเลย


 พ.ต.ท.ตรีเทพ ทองนอก พงส.(สบ 2) สภ.น้ำพอง จว.ขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 3) สภ.น้ำพอง จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.ถวิล กุลนาฝาย พงส.(สบ 2) สภ.ฆ้องชัย จว.กาฬสินธุ์ เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ฆ้องชัย จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.ถาวร ชัยหงส์ษา พงส.(สบ 2) สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ภูนาเมือง พงส.(สบ 2) สภ.เมืองมุกดาหาร เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองมุกดาหาร พ.ต.ท.ทวี เกาะกิ่ง พงส.(สบ 2) สภ.หลักศิลา จว.นครพนม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.หลักศิลา จว.นครพนม


 พ.ต.ท.ทักษ์ สุระนาถ พงส.(สบ 2) สภ.เมืองขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองขอนแก่น พ.ต.ท.ทินกร เถาหมอ พงส.(สบ 2) สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก่น  เป็น พงส.(สบ 3) สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.เทียนชัย ชาวส้าน พงส.(สบ 2) สภ.บ้านฝาง จว.ขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 3) สภ.บ้านฝาง จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.ธงชัย พาภักดี พงส.(สบ 2) สภ.คำชะอี จว.มุกดาหาร เป็น พงส.(สบ 3) สภ.คำชะอี จว.มุกดาหาร พ.ต.ท.ธานินทร์ อินทรกอง พงส.(สบ 2) สภ.เมืองอุดรธานี  เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองอุดรธานี


 พ.ต.ท.นพวัฒน์ ธาตุชนะ พงส.(สบ 2) สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลำภู เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลำภู พ.ต.ท.เนรมิต นนสะเกตุ พงส.(สบ 2) สภ.เมืองหนองคาย เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองหนองคาย พ.ต.ท.บรรเจิด ชมภูพฤกษ์ พงส.(สบ 2) สภ.เมืองร้อยเอ็ด เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองร้อยเอ็ด พ.ต.ท.บัญชา ไชยรส พงส.(สบ 2) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย เป็น พงส.(สบ 3) สภ.โพนพิสัย จ.หนองคาย พ.ต.ท.บำรุง แนบชิดชัย พงส.(สบ 2) สภ.เมืองอุดรธานี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองอุดรธานี


 พ.ต.ท.บุญชู มีศรี พงส.(สบ 2) สภ.ด่านซ้าย จว.เลย เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ด่านซ้าย จว.เลย พ.ต.ท.ประพนธ์ ภูจอมนิล พงส.(สบ 2) สภ.เมืองกาฬสินธุ์  เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.ประวัติ ทองสุข พงส.(สบ 2) สภ.นาดินดำ จว.เลย เป็น พงส.(สบ 3) สภ.นาดินดำ จว.เลย พ.ต.ท.ประเสริฐ ตุ้มฉิน พงส.(สบ 2) สภ.เมืองขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองขอนแก่น พ.ต.ท.ปรีชา กาญจนพลี พงส.(สบ 2) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 3) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น


 พ.ต.ท.พงศ์พันธ์ นาขวา พงส.(สบ 2) สภ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.กุมวาปี จว.อุดรธานี พ.ต.ท.พงษ์พิษณุ คงแสงคำเจริญ พงส.(สบ 2) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี พ.ต.ท.ไพบูลย์ ฐิติญาณวิโรจน์ พงส.(สบ 2) สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.ไพบูลย์ วงศ์อินตา พงส.(สบ 2) สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม  เป็น พงส.(สบ 3) สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม พ.ต.ท.ภทรพล ภาษี พงส.(สบ 2) สภ.จตุรภักตรพิมาน จว.ร้อยเอ็ด เป็น พงส.(สบ 3) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร้อยเอ็ด


 พ.ต.ท.ภาณุวัฒน์ ธรรมชาดา พงส.(สบ 2) สภ.ทุ่งฝน จว.อุดรธานี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ทุ่งฝน จว.อุดรธานี พ.ต.ท.ภาณุวัฒน์ ปะโปตินัง พงส.(สบ 2) สภ.คำชะอี จว.มุกดาหาร เป็น พงส.(สบ 3) สภ.คำชะอี จว.มุกดาหาร ร.ต.ท.รุจน์ วิเชียรภักดิ์ พงส.(สบ 2) สภ.นากุง จว.กาฬสินธุ์ เป็น พงส.(สบ 3) สภ.นากุง จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.วสันต์ ประทุมภักดิ์ พงส.(สบ 2) สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.วัฒนา มายุรส พงส.(สบ 2) สภ.ไชยวาน จว.อุดรธานี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ไชยวาน จว.อุดรธานี


  พ.ต.ท.วิวัฒน์ อินทรบัวบุญ พงส.(สบ 2) สภ.ศรีชมพู จว.ขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 3) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.วิสูตร บุรีมาศ พงส.(สบ 2) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม พ.ต.ท.ไวพจน์ ขันสุวรรณา พงส.(สบ 2) สภ.ทุ่งเขาหลวง จว.ร้อยเอ็ด เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ทุ่งเขาหลวง จว.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.สมภาร แสนคำ พงส.(สบ 2) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์ เป็น พงส.(สบ 3) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.สมภาร ชะพินใจ พงส.(สบ 2) สภ.เมืองร้อยเอ็ด เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองร้อยเอ็ด


 พ.ต.ท.สมมาส สถิตวัฒน์ พงส.(สบ 2) สภ.เมืองมหาสารคาม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองมหาสารคาม พ.ต.ท.สมศักดิ์ มูลสาร พงส.(สบ 2) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี พ.ต.ท.สว่าง เดชบุรัมย์ พงส.(สบ 2) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม พ.ต.ท.สายันต์ แก้วนิสัย พงส.(สบ 2) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม

 

 พ.ต.ท.สำเนียง สำโรงพล พงส.(สบ 2) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 3) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ปัญจนะ พงส.(สบ 2) สภ.เมืองอุดรธานี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองอุดรธานี พ.ต.ท.สุพันธ์ เคลือชา พงส.(สบ 2) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี พ.ต.ท.สุรสีห์ อินอุ่นโชติ พงส.(สบ 2) สภ.เมืองขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองขอนแก่น พ.ต.ท.สุเวศ ศรีแนนน พงส.(สบ 2) สภ.พล จว.ขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 3) สภ.พล จว.ขอนแก่น


 พ.ต.ท.อวยชัย ภูมิเศษ พงส.(สบ 2) สภ.ทุ่งเขาหลวง จว.ร้อยเอ็ด เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ทุ่งเขาหลวง จว.ร้อยเอ็ด พ.ต.ท.อาทร สิมพลา พงส.(สบ 2) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร เป็น พงส.(สบ 3) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร พ.ต.ท.อิสระ ตาระบัติ พงส.(สบ 2) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี พ.ต.ท.อุบล วงษ์รักไทย พงส.(สบ 2) สภ.แวง จว.สกลนคร เป็น พงส.(สบ 3) สภ.แวง จว.สกลนคร พ.ต.ท.เชิด ผลเรือง พงส.(สบ 2) สภ.นากุง จว.กาฬสินธุ์ เป็น พงส.(สบ 3) สภ.พนากุง จว.กาฬสินธุ์


 พ.ต.ท.สมพงษ์ โพธิ์ทอง พงส.(สบ 2) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ์ เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ์ ร.ต.อ.ก้องภากิจ พุฒิโชคธนัช พงส.(สบ 1) สภ.เมืองอุดร เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองอุดรธานี ร.ต.อ.กิตติ วินทะไชย พงส.(สบ 1) สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด  เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด ร.ต.อ.กิตติชัย จักรบุตร พงส.(สบ 1) สภ.กุสุมาลย์ จว.สกลนคร เป็น พงส.(สบ 2) สภ.กุสุมาลย์ จว.สกลนคร ร.ต.อ.กิตติพิชญ์ ภูตะโชติ พงส.(สบ 1) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม ร.ต.อ.กุศล สิทธิขันแก้ว พงส.(สบ 1) สภ.เมืองอุดรธานี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองอุดรธานี


 ร.ต.อ.โกเมน วงษ์ละคร พงส.(สบ 1) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี ร.ต.อ.คารอง ยอดสง่า พงส.(สบ 1) สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 2) สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น ร.ต.อ.คำพัด เถาจันทร์ พงส.(สบ 1) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.มุกดาหาร เป็น พงส.(สบ 2) สภ.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.มุกดาหาร ร.ต.อ.คำม่วน จ่าภา พงส.(สบ 1) สภ.ปทุมรัตน์ จว.ร้อยเอ็ด เป็น พงส.(สบ 2) สภ.ปทุมรัตน์ จว.ร้อยเอ็ด ร.ต.อ.เจริญชัย จันทนชาติ พงส.(สบ 1) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม


 ร.ต.อ.ชัยสิทธิ์ ไชยพร พงส.(สบ 1) สภ.สหัสขันธ์ จว.กาฬสินธุ์ เป็น พงส.(สบ 2) สภ.สหัสขันธ์ จว.กาฬสินธุ์ ร.ต.อ.ชาญณรงค์ นนทมาร พงส.(สบ 1) สภ.นิคมน้ำอูน จว.สกลนคร เป็น พงส.(สบ 2) สภ.นิคมน้ำอูน จว.สกลนคร ร.ต.อ.ชาติชาย ศรีบุรินทร์ พงส.(สบ 1) สภ.เชียงกลม จว.เลย เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เชียงกลม จว.เลย ร.ต.อ.ชินพันธ์ สังแก้ว พงส.(สบ 1) สภ.เมืองขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองขอนแก่น ร.ต.อ.ชุมแพ พรมอินทร์ พงส.(สบ 1) สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร เป็น พงส.(สบ 2) สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร


 ร.ต.อ.เชษฐา ผดาวงศ์ พงส.(สบ 1) สภ.ท่าตูม จว.มหาสารคาม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.ท่าตูม จว.มหาสารคาม ร.ต.อ.โชติ ศรีเชียงหา พงส.(สบ 1) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม ร.ต.อ.ณัฐกานต์ ท้าวกลาง พงส.(สบ 1) สภ.เมืองเลย เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองเลย ร.ต.อ.ดาว ฐษนะกอง พงส.(สบ 1) สภ.ท่าตูม จว.มหาสารคาม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.ท่าตูม จว.มหาสารคาม ร.ต.อ.แดนชัย มูลป้อม พงส.(สบ 1) สภ.เมืองอุดรธานี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองอุดรธานี


 ร.ต.อ.ไตรเทพ ไตรยางค์ พงส.(สบ 1) สภ.เมืองหนองคาย เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองหนองคาย ร.ต.อ.ธีรวุฒิ ดั่งเกษี พงส.(สบ 1) สภ.บ้านแพง จว.นครพนม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.บ้านแพง จว.นครพนม ร.ต.อ.นพดล ขันตีกุล พงส.(สบ 1) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ์ เป็น พงส.(สบ 2) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ์ ร.ต.อ.นพดล บัวลี พงส.(สบ 1) สภ.เจริญศิลป์ จว.สกลนคร เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เจริญศิลป์ จว.สกลนคร ร.ต.อ.นิกูล จันทร์หอม พงส.(สบ 1) สภ.แชงบาดาล จว.กาฬสินธุ์ เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด ร.ต.อ.บรรลือ ภูฉายา พงส.(สบ 1) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคราม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคราม ร.ต.อ.ประวัติ พลสุวรรณ์ พงส.(สบ 1) สภ.นาทม จว.นครพนม  เป็น พงส.(สบ 2) สภ.นาทม จว.นครพนม


  ร.ต.อ.ประสิทธิ์ แนวกำพล พงส.(สบ 1) สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น ร.ต.อ.ประสิทธิ์ นามวิเศษ พงส.(สบ 1) สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม ร.ต.อ.ปรีชา คำทองเขียว พงส.(สบ 1) สภ.เมืองร้อยเอ็ด เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองร้อยเอ็ด ร.ต.อ.พงษ์เพชร หงษ์ศรี พงส.(สบ 1) สภ.บ้านดู่ จว.ร้อยเอ็ด  เป็น พงส.(สบ 2) สภ.บ้านดู่ จว.ร้อยเอ็ด ร.ต.อ.พินิตศักดิ์ ภูละคร พงส.(สบ 1) สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 2) สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น


 ร.ต.อ.ไพรัช จันทร์สิงห์ พงส.(สบ 1) สภ.โคกงาม จว.เลย เป็น พงส.(สบ 2) สภ.โคกงาม จว.เลย ร.ต.อ.ภูริทัต ศักขินาดี พงส.(สบ 1) สภ.นาอุดม จว.มุกดาหาร เป็น พงส.(สบ 2) สภ.นาอุดม จว.มุกดาหาร ร.ต.อ.มงคล พนาดร พงส.(สบ 1) สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด ร.ต.อ.มงคล กางการ พงส.(สบ 1) สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี ร.ต.อ.มณี สาระขันธ์ พงส.(สบ 1) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ์ เป็น พงส.(สบ 2) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ์


 ร.ต.อ.มาโนต ครูชัยภูมิ พงส.(สบ 1) สภ.เมืองขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองขอนแก่น ร.ต.อ.ยงยุทธ ผิวพรรณ พงส.(สบ 1) สภ.วังยาง จว.นครพนม   เป็น พงส.(สบ 2) สภ.วังยาง จว.นครพนม ร.ต.อ.รัชพล โมรารัตน์ พงส.(สบ 1) สภ.เมืองอุดรธานี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองอุดรธานี ร.ต.อ.วิชัย ไถวฤทธิ์ พงส.(สบ 1) สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด เป็น พงส.(สบ 2) สภ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ร.ต.อ.วิโรจน์ ศรวิเศษ พงส.(สบ 1) สภ.เมืองขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองขอนแก่น


  ร.ต.อ.วีระ โพทุมทา พงส.(สบ 1) สภ.นากลาง จว.หนองบัวลำภู เป็น พงส.(สบ 2) สภ.นากลาง จว.หนองบัวลำภู ร.ต.อ.ศราวุธ แดนสุข พงส.(สบ 1) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 2) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น ร.ต.อ.ศิริชัย พรหมอารักษ์ พงส.(สบ 1) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม ร.ต.อ.สมจิตร เบ็ญเจิด พงส.(สบ 1) สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร เป็น พงส.(สบ 2) สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร ร.ต.อ.สมดี บุตรวงษ์ พงส.(สบ 1) สภ.นิคมคำสร้อย จว.มุกดาหาร เป็น พงส.(สบ 2) สภ.นิคมคำสร้อย จว.มุกดาหาร


 ร.ต.อ.สมพงษ์ วังเสนา พงส.(สบ 1) สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ์ เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด ร.ต.อ.สมพร ไวแสน พงส.(สบ 1) สภ.หลักศิลา จว.นครพนม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.หลักศิลา จว.นครพนม ร.ต.อ.สมัย มงคลชู พงส.(สบ 1) สภ.เมืองร้อยเอ็ด เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองร้อยเอ็ด ร.ต.อ.สังคม ปองไป พงส.(สบ 1) สภ.ดอนหว่าน จว.มหาสารคราม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.ดอนหว่าน จว.มหาสารคาม ร.ต.อ.สัมพันธ์ ปังลือรัตน์ พงส.(สบ 1) สภ.เมืองอุดรธานี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองอุดรธานี


 ร.ต.อ.สุนทร พิมพ์พา พงส.(สบ 1) สภ.เมืองขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองขอนแก่น ร.ต.อ.สุภาพชน เตื่อยมา พงส.(สบ 1) สภ.เมืองมหาสารคาม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองมหาสารคราม ร.ต.อ.สุรพล วินทะไชย พงส.(สบ 1) สภ.หัวโทน จว.ร้อยเอ็ด เป็น พงส.(สบ 2) สภ.บุ่งคล้า จว.บึงกาฬ ร.ต.อ.สุวิทย์ สุวรรณ พงส.(สบ 1) สภ.นิคมน้ำอูน จว.สกลนคร เป็น พงส.(สบ 2) สภ.นิคมน้ำอูน จว.สกลนคร


 ร.ต.อ.องอาจ ปลัดขวา พงส.(สบ 1) สภ.บ้านผือ จว.อุดรธานี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.บ้านผือ จว.อุดรธานี ร.ต.อ.อดิศักดิ์ ชมศรีหาราช พงส.(สบ 1) สภ.บ้านกลาง จว.นครพนม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.บ้านกลาง จว.นครพนม ร.ต.อ.อิศเรศ ประสมพืช พงส.(สบ 1) สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 2) สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น ร.ต.อ.เพื่อน พรมดี พงส.(สบ 1) สภ.โพนนาแก้ว จว.สกลนคร เป็น พงส.(สบ 2) สภ.โพนนาแก้ว จว.สกลนคร ร.ต.อ.เสาร์คำ ชุมภูปิก พงส.(สบ 1) สภ.เมืองหนองบัวลำภู เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองหนองบัวลำภู ร.ต.อ.อิศเรศ ประสมพืช พงส.(สบ 1) สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลำภู เป็น พงส.(สบ 2) สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลำภู


 พ.ต.ท.กวี แสนนอก พงส.(สบ 2) สภ.เมืองมุกดาหาร เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองมุกดาหาร พ.ต.ท.ทองคำ พลอาจทัน พงส.(สบ 2) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม พ.ต.ท.นยิกร หอมอ่อน พงส.(สบ 2) สภ.เมืองหนองบัวลำภู เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองหนองบัวลำภู พ.ต.ท.บุญจันทร์ สังข์ทอง พงส.(สบ 2) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ เป็น พงส.(สบ 3) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.ภควัต บงแก้ว พงส.(สบ 2) สภ.เมืองหนองบัวลำภู เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองหนองบัวลำภู


 พ.ต.ท.วิทยา ลีทอง พงส.(สบ 2) สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย พ.ต.ท.ศัลยวิทย์ ปาลินทร พงส.(สบ 2) สภ.ไชยวาน จว.อุดรธานี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ไชยวาน จว.อุดรธานี พ.ต.ท.สุพรรณ จิตรโท พงส.(สบ 2) สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น เป็น พงส.(สบ 3) สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.อัษดิน สมศรี พงส.(สบ 2) สภ.เมืองหนองบัวลำภู เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองหนองบัวลำภู พ.ต.ท.เกษมรัฐฒ์ วันทอง พงส.(สบ 2) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด


 พ.ต.ท.ทงศักดิ์ โพธิโหน่ง พงส.(สบ 2) สภ.คำชะอี จว.มุกดาหาร เป็น พงส.(สบ 3) สภ.คำชะอี จว.มุกดาหาร พ.ต.ท.จำเนียร ไชยวาส พงส.(สบ 2) สภ.เอราวัณ จว.เลย เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เอราวัณ จว.เลย

 


 คำสั่งบก.ตชด.ที่112/2555


 พ.ต.อ.กิติ กาญจนกิตติ รอง ผบก.สสน.บช.ตชด. เป็น รอง ผบก.ตชด.ภาค1 พ.ต.อ.ทัศนา แสงงาม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. เป็น รอง ผบก.สอ.บช.ตชด. พ.ต.อ.ราเชนทร์ ตุงคะเตชะ รอง ผบก.ตชด.ภาค1 เป็น รอง ผบก.ตชด.ภาค3 พ.ต.อ.ปรีชา หงษ์จร ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น รอง ผบก.อก.บช.ตชด. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทานธรรม ผกก.ตชด.44 เป็น รอง ผบก.ตชด.ภาค4 พ.ต.อ.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ ผกก.ตชด.22 เป็น รอง ผบก.ตชด.ภาค2  พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ อยู่เมี่ยง ผกก.ตชด.11 เป็น รอง ผบก.ตชด.ภาค1 พ.ต.อ.รุ่งสุริยา เผือกประพันธ์ ผกก.ตชด.34 เป็น รอง ผกก.ตชด.ภาค3 พ.ต.อ.วุฒิสิทธิ ไวทยกุล ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น รอง ผบก.สสน.บช.ตชด. พ.ต.อ.สมกูล กาญจนอุดมการ ผกก.ตชด.13 เป็น รอง ผบก.ตชด.ภาค1


 พ.ต.อ.สิทธิรัตน์ สื่อสุวรรณ ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย ผกก.ตชด.24 เป็น รอง ผบก.ตชด.ภาค2 พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธิ์ ผกก.ฝอ.1บก.อก.บช.ตชด. เป็น ผกก.ตชด.13 พ.ต.อ.วรพัฒน์ บุญมา ผกก.ฝอ.3บก.อก.บช.ตชด. เป็น ผกก.ตชด.34 พ.ต.อ.อรินทร เดชาธรอมร ผกก.3 บก.สบ.บช.ตชด. เป็น ผกก.ตชด.24 พ.ต.ท.กมล สุขประเสริฐ รอง ผกก.ตชด.42 เป็น ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ท.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผกก.ตชด.44 เป็น ผกก.ตชด.44 พ.ต.ท.เชน ทรงเดช รอง ผกก.ตชด.11 เป็น ผกก.ตชด.11 พ.ต.ท.นพเก้า โกกิละวาที รอง ผกก.ตชด.32 เป็น ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ท.ยรรยง สร้างคำ รอง ผกก.ตชด.44 เป็น ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.


 พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ อินทชาติ รอง ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด. พ.ต.ท.เสวัจ พิชิตภัย รอง ผกก.ตชด.41 เป็น ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. พ.ต.ท.สมชาย สุวจสุวรรณ รอง ผกก.ตชด.13 เป็น ผกก.ฝอ.3บก.อก.บช.ตชด. พ.ต.ท.สุนทร ประดิษฐ์แท่น รอง ผกก.ตชด.22 เป็น ผกก.ตชด.22 พ.ต.ท.นรวีร พุ่มเจริญ รอง ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.ตชด.32 พ.ต.ท.พิมณรัตน์ ธรรมาธิปติ์ รอง ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.ตชด.42 พ.ต.ท.วงศ์หิรัญ สุริโยพลกุล รอง ผกก.ตชด.23 เป็น รอง ผกก.ฝสสน.2บก.สสน.บช.ตชด. พ.ต.ท.ศักดิ์ศิริ เข็มขาว รอง ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.ตชด.11 พ.ต.ท.สรนันท์ ม่วงศรีพิทักษ์ รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด. พ.ต.ท.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว รอง ผกก.ตชด.32 เป็น รอง ผกก.ตชด.23


 พ.ต.ท.อนุพงษ์ บุญขันธ์ รอง ผกก.5บก.สอ.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.ตชด.44 พ.ต.ท.โกเศรธฐ์ สาอุ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 เป็น รอง ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ท.จักรกริช รังสิโยภาส ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด. พ.ต.ท.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 เป็น รอง ผกก.ตชด.44

 

 พ.ต.ท.ประเสริฐ นิลยาภรณ์ ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.22 เป็น รอง ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด. พ.ต.ท.ประกฤติ ยามานนท์ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.31 เป็น รอง ผกก.ตชด.32 พ.ต.ท.วิศาล จาระนัย สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. พ.ต.ท.ศุภดล วงศ์ชีวะ สว.กก.ตชด.12 เป็น รอง ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ท.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.21 เป็น รอง ผกก.ตชด.22 พ.ต.ท.หญิงสุรีรัตน์ ปานคง สว.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.


 พ.ต.ท.เอกชัย พุ่มสมบัติ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.13 เป็น รอง ผกก.ตชด.13 พ.ต.ท.อดุลย์ เง๊าะ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.42 เป็น รอง ผกก.ตชด.41 พ.ต.ท.อภิชาติ รักพงษ์ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.33 เป็น รอง ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด. พ.ต.ท.เดชา ปัญญานะ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค3 พ.ต.ท.พิรุณ ชาตะเวที ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.34 เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ท.พีระเดช แก้วมรกต สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. เป็น สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.

 

 พ.ต.ท.วรพงษ์ เรือนชุ่มเชย สว.ศอพ.บช.ตชด. เป็น สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. พ.ต.ท.ศิริชัย สมดี สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น สว.กก.ตชด.21 พ.ต.ท.หญิง ศุภางค์พรรธ กิติ์ตินิยม สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น สว.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด. พ.ต.ท.หญิงเสาวณีย์ เรืองสุภาภิชาติ สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. เป็น สว.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.


 พ.ต.ท.สมพร รักชาติ สว.กก.ตชด.32 เป็น สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ท.หญิงอารยา อาขวานนท์ สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. เป็น สว.ศอพ.บช.ตชด. พ.ต.ต.จักรพันธุ์ พยับไชยกุล สว.กก.ตชด.13 เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 พ.ต.ต.ชัชวาลย์ รัชตะประกร สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. เป็น สว.กก.ตชด.11 พ.ต.ต.เทพ มงคล สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.34

 

 พ.ต.ต.รณวัน ปิ่นทอง สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ต.รัฐกร อินทนิล สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.33 พ.ต.ต.วัลลภ วรรณา สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. เป็น สว.กก.ตชด.13 พ.ต.ต.อานัฐ อุ่นดี สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.13 พ.ต.ต.เอกอธิป เกิดแก้ว สว.กก.ตชด.22 เป็น สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.


 ร.ต.อ.เกียรติทวี บุญมา ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.32 เป็น สว.กก.ตชด.22 ร.ต.อ.กฤษดา ใจแก้ว ผบ.มว.(สบ 1) กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. ร.ต.อ.กำแพง บุญสนิท ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.44 เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.44 ร.ต.อ.หญิงกีรติภรณ์ สิงห์วิเศษ ผบ.มว.(สบ 1) กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. ร.ต.อ.จรอบ ดิษสระ ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.44 เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.43

 

 พ.ต.อ.จิตติพร แสนพันดร ผบ.มว.(สบ 1) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. ร.ต.อ.ชูเกียรติ รื่นรวย ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.41 เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 ร.ต.อ.ณรงค์ ทรัพย์สมบูรณ์ รอง สว.กก.ตชด.44 เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. ร.ต.อ.ทำนอง ศรีคุณ ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.21 เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.23 ร.ต.อ.นพดล จันทร์ฉ่อง ผบ.มว.(สบ 1) ฝอ.บก.ตชด.ภาค3 เป็น สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค3


 ร.ต.อ.นพพันธ์ สุขศรีเจริญวงศ์ ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.43 เป็น สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ร.ต.อ.บัณฑิต สีหาโคตร ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.34 เป็น สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. ร.ต.อ.บุญมี เข้มแข็งบุญ รอง สว.กก.ตชด.32 เป็น สว.กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. ร.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม รอง สว.กก.ตชด.41 เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 ร.ต.อ.ประยูร หม่อมตา ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.31 เป็น สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ร.ต.อ.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.ตชด. เป็น สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.

 

 ร.ต.อ.ปิ่นทัพ ปุราเท ผบ.มว.(สบ 1) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. ร.ต.อ.พลสันติ์ คมขาว ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.24 เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.22 ร.ต.อ.พิเชษฐ์ หมายดี ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.33 เป็น สว.กก.ตชด.33 ร.ต.อ.เมธี ถิ่นจอม ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.31 เป็น สว.กก.ตชด.32


 ร.ต.อ.ยศ มณฑาณี ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.41 เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 ร.ต.อ.ยุทธนัย ภาคพาไชย ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.22 เป็น สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. ร.ต.อ.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค2 เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.21 ร.ต.อ.วิโรจน์ ชอบเอียด ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.44 เป็น สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. ร.ต.อ.วิญญู พรประทุม ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.34 เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.31 ร.ต.อ.สมพร ไชยศรี ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.44 เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.44

 

 ร.ต.อ.สุเทพ ชูแก้ว ผบ.มว.(สบ 1)กก.ตชด.41 เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 ร.ต.อ.สุพร พรมจันทร์ ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.44 เป็น สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. ร.ต.อ.โสตถิ พรหมณี รอง สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. ร.ต.อ.เอกภพ กมลสัจจะ ผบ.มว.(สบ 1) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. ร.ต.อ.อาทิตย์ วงษ์จันนา ผบ.มว.(สบ 1) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.


 พ.ต.ท.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 เป็น ผกก.บช.ตชด. พ.ต.ท.สมศักดิ์ สีบุญเรือง รอง ผกก.ตชด.34 เป็น ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. , พ.ต.ท.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ รอง ผกก.ตชด.12 พ.ต.ท.ปฐม อุ่นอบ รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.ตชด.14 พ.ต.ท.วรัตม์ เจตนานนท์ รอง ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.


 พ.ต.ท.สุรวุฒิ พงศ์ทัศนะธาดา ผล.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.33 เป็น รอง ผกก.ตชด.34 พ.ต.ท.หญิง ณรินทร์กรณ์ ประสานพันธ์ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 พ.ต.ต.ฐิติพงศ์ เจนกิจเจริญชัย ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.14 เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.33 พ.ต.ต.สุนิชาญ พงศ์ภราดร สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. เป็น สว.กก.ตชด.12 ร.ต.อ.พรชัย แช่มช้อย ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.12 เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.14 


 ร.ต.อ.พิรกิตติ์ รัตนดาราโชค นว.(สบ 1) ผบก.ตชด.ภาค 1 เป็น สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 ร.ต.อ.อะหลี เอียดไหน ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.44 เป็น สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. ร.ต.อ.เชาวลิต บุญเพ็ง ผบ.มว.(สบ 1) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. ร.ต.อ.ธนเดช หลาบมาลา ผบ.มว.(สบ 1) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. ร.ต.อ.บุยเหลือ คำศรี ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.12 เป็น สว.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. ร.ต.อ.ชาติลักษณ์ ดิเรกวัฒนะ ผบ.มว.(สบ 1) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น สว.ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด.


 พ.ต.ท.พนม เพ็ชรมีค่า สว.ฝอ.3 บก.อก.ศชต. เป็น สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. , พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค1 , พ.ต.ท.สมพงษ์ โสภาวรรณ สว.ฝปค.ศฝร.ศชต. เป็น  (สบ 2) กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. , พ.ต.ต.พชรพล พรมตวง สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.14 , ร.ต.อ.อนุชิต เพ็ญสดใส รอง สว.กก.ตชด.14 เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
 พ.ต.ต.อนุรักษ์ เสนามาตย์ ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. พ.ต.ต.สมบูรณ์ ปิดสายะ สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. พ.ต.ท.สุธี พุฒตาล สว.ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. เป็น สว.ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด.


 พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ท.ชัยฤทธิ์ เจริญธรรม ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ตท.เอกพงศ์ แวเด็ง สว.กกง9 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ต.สุวศิลป์ โสตุฤทธิ์ สว.กก.9 บก.กฝ. บช.ตชด.


 พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.กก.ตชด.24 เป็นสว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค2 พ.ต.ต.โอฬาร คำผุย สว.ฝอ.บก.ตชด. ภาค 2 เป็นสว.กก.ตชด.24 พ.ต.ต.ทวี ภาน้อย สว.กก.ตชด.23 เป็นผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.23 พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ พรมจันทร์ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.23 เป็นสว.กก.ตชด.23 พ.ต.ต.สมศักดิ์ สงษ์ไชยแย้ม ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.23 เป็น สว.กก.ตชด.21


 พ.ต.ท.ไกรวรรณ ประชุมพันธ์ รอง ผกก.ตชด.11 เป็นรอง ผกก.ตชด.13 ,พ.ต.ท.เหรียญชัย กมล รอง ผกก.ตชด.14 เป็นรอง ผกก.ตชด.12 ,พ.ต.ท.สมชัย นิกรมมุนินทร์ รอง ผกก.ตชด.13 เป็นรอง ผกก.ตชด.11 ,พ.ต.ท.ศุภิฎพงศ์ ภักดิ์จรุง ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.14(141) เป็นผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.13(132) ,พ.ต.ท.เอกภณ ดาวไธสง สว.กก.ตชด.11(ขว.) เป็นสว.กก.ตชด.12(ผงป.) พ.ต.ต.นที ศรีสุข สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 (ขว.) เป็นสว.กก.ตชด.11(กบ.)


 พ.ต.ท.ทวี พิจอมบุตร สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.31 พ.ต.ท.หญิง กาบจันทร์ วรรณสิริวิไล สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 เป็น สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 พ.ต.ต.นพพร กวาวหนึ่ง ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.31 เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.33 พ.ต.ท.หญิง อัญชลี ณีวัง สว.กก.ตชด.32 เป็น สว.กก.ตชด.32


 พ.ต.ท.วิษณุ ชนะอักษร ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.42 พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ คามิคลิขิตกุล สว.กก.ตชด.43 เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด. 42 , พ.ต.ท.สมหมาย รุ่งเรือง ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.42 พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 เป็น สว.กก.ตชด.43 พ.ต.ท.ปรีชา นุ้ยเถี้ยม ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.43 เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 พ.ต.ท.วรากรณ์ ไชยเสือ สว.กก.ตชด.41 เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด. 44 พ.ต.ท.ปิ่นเพชร ช่อคง ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด. 44 เป็น สว.กก.ตชด.41 พ.ต.ท.ปชา อมรสิริพาณิชย์ รองผกก.อก.1 บช..อก.ตชด.เป็นรองผกก.อก.5บช.ตชด.

 


 คำสั่งจเรตำรวจที่ 50/2555

 

  พ.ต.อ.ฐิติณัฏฐ์ สิทธิชัย ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.จต. เป็นผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.9จต. พ.ต.ท.หญิงกฤชมน โชติพัฒนกุล รอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.9 จต. เป็นรอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.3 จต. พ.ต.ท.พิทยา ปิ่นมี รอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.8 จต. เป็นรอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.8 จต.

 

 พ.ต.ท.วัชรินทร์ บุญรักษ์ รอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.8 จต. เป็นรอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.10 จต. พ.ต.ท.อภิศักดิ์ วาสะศิริ รอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.8 จต. เป็นรอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.9 จต.


 พ.ต.ท.ทวี จันทะคัด สว.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.จต. เป็นสว.ฝ่ายอำนวยการ กต.2 จต. พ.ต.ท.หญิงปทิตตา เริงเกษตรกิจ สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.4 จต. เป็นสว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.1 จต. พ.ต.ท.มนัส เล็กชะอุ่ม นว.(สบ 2) จตร.(สบ 8)(หน.จต.) เป็นสว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.5 จต. พ.ต.ท.วรินทร พวงแก้ว สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.จต. เป็นสว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.5จต.


 พ.ต.ท.รัศมี หาญใจ สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชาร 1 กต. 1 จต. เป็นสว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.10 จต. พ.ต.ท.สุกรี สินเย็น สว.ธุรการและกำลังพล บก.อก.จต. เป็นสว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.2 จต. พ.ต.ต.หญิงณัฏฐวรรณ หนูจีน สว.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.จต. เป็นสว.ฝ่ายอำนวยการ กต.8 จต.

 

 

โยกย้ายตำรวจสารวัตร-รองผบก.ภาค 5


 พ.ต.อ.ประกาศ ผลแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮองสอน เป็น รอง ผบก.อก.ภ.6 พ.ต.อ.ภูวดล พูลสวัสดิ์ รอง ผบก.อก.ภ.2 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี พ.ต.อ.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ รอง ผบก.อก.ภ.1 เป็น รอง ผบก.สส.ภ.6 พ.ต.อ.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบก.สำนักงานเทคโนฯ รร.นรต. เป็น รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ พ.ต.อ.ชาติชาย วรกุล ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ เป็น ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6


 พ.ต.อ.เดชอนันต์ ไศละบาท ผกก.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ เป็น ผกก.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ พ.ต.อ.บุญญฤทธิ์ โล่ห์สุวรรณ ผกก.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี เป็น ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ จว.นครสวรรค์ พ.ต.อ.พยนต์ มงคลนัฎ ผกก.สภ.แม่ทะ จว.ลำปาง เป็น ผกก.สภ.


บางระกำ จว.พิษณุโลก พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น ผกก.สภ.เมืองตาก จว.ตาก พ.ต.อ.เธียรไท เรือนพระจันทร์ ผกก.6 บก.จร.บช.น. เป็น ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯบก.สส.ภ.6


 พ.ต.ท.พิสิษฐ์ ศิริรัฐกิตติกุล พงส.(สบ 3) สภ.สอง จว.แพร่ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองตาก จว.ตาก พ.ต.ท.ประเวศ ศรีนาค รอง ผกก.ป.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก พ.ต.ท.ไพสิฐ แก้วจรัส รอง ผกก.ป.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี พ.ต.ท.เยี่ยมยุทธ แสงเส้น พงส.(สบ 3) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี พ.ต.ท.อนันต์ จตุรวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุทัยธานี จว.อุทัยธานี


 พ.ต.ท.อนุพันธ์ สุสม รอง ผกก.ป.สภ.ลืออำนาจ จว.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ พ.ต.ท.อุทาร กันเชียง พงส.(สบ 3) สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ พ.ต.ท.กฤษณะพงษ์ แพทย์สิทธิ์ สว.สส.สภ.รามัน


จว.ยะลา เป็น สวป.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ พ.ต.ท.ณรงค์ สิงห์สม สว.อก.สภ.ดอนจาน จว.กาฬสินธุ์ เป็น สว.อก.สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ พ.ต.ท.เดชา ตันติวัฒน์ สว.อก.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์ เป็น สว.อก.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์


 พ.ต.ท.เทพบดินทร์ โพธิศาสตร์ สว.บป.ผก.สยศ.ตร. เป็น สว.สส.สภ.วังเจ้า จว.ตาก พ.ต.ท.นนทวร สีอินทร์ สวป.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี เป็น นว.(สบ 2) ผบช.ภ.6 พ.ต.ท.ประพันธุ์ อินดี สวป.สน.บางบอน เป็น สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ จว.อุตรดิตถ์ พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ สว.สส.สน.ตลิ่งชัน เป็น สว.จร.สภ.เมืองนครสวรรค์ จว.นครสวรรค์ พ.ต.ท.วีระศักดิ์ เปรมปริก สวป.สภ.รำมะสัก จว.อ่างทอง เป็น สว.สส.สภ.นิคมสร้างตนเอง จว.พิษณุโลก


 พ.ต.ท.ศิริพงษ์ วงษ์กล้าหาญ สว.จร.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง เป็น สวป.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก พ.ต.ท.สมเกียรติ แสงวิเศษ สว.อก.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด เป็น สวป.สภ.หนองไผ่ จว.เพชร