ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

เฉลิม มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 3 สกัดช่องทางยาเสพติดชายแดน
Font Size  

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 16:47 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14975134 คน

เมื่อ 25 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายรัฐมตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เดินทางมามอบนโยบายงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมด้วยผู้บังคับการ รองผู้บังคับการตำรวจ 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรในพื้นที่ เข้าร่วมรับมอบนโยบายกว่า 200 นาย

 

ทั้งนี้ภายในที่ประชุม ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 ประสานงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งส่วนใหญ่จะทะลักเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน

 

โดยให้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่สนธิกำลังกับทหารกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในแต่ละพื้นที่  เฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังไทยได้ ควบคู่ไปกับการสกัดกั้นสารตั้งต้นที่คาดว่าจะมีการขนย้ายจากฝั่งไทยไปยังแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนส่งกลับเข้าประเทศไทยในรูปของยาเสพติด นอกจากนี้ยังได้แนะนำให้ทางตำรวจภูธรภาค 3 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดส่วนหน้าที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี และ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

 

เนื่องจากส่วนใหญ่การลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามายังไทยจะใช้เส้นทาง 2 อำเภอนี้ พร้อมกับให้มีการจัดกำลังประจำยังศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้แนะนำให้ทางตำรวจภูธรภาค 3 ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแฝงตัวเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่คาดว่าจะมีฐานผลิตยาเสพติดเพื่อหาข่าวในเชิงลึกด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอาศัยเพียงแหล่งข่าวจากภายในประเทศเท่านั้นส่วนข่าวความเคลื่อนไหวในต่างประเทศยังแทบจะไม่มีเลย ทำให้การทะลักเข้ามาของยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก และยังพบมีการระบาดอยู่ในอัตราที่น่าเป็นห่วงอย่างมากในขณะนี้