ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

คำสั่งโยกย้ายตำรวจ‘สารวัตร-รองผบก.’ภาค7
Font Size  

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 09:10 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 15018419 คน
พ.ต.อ.อนินท์ ศรีสรรพางค์ ผกก.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม เป็น ผกก.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม พ.ต.อ.สมบัติ อ่อนสมบูรณ์ ผกก.สภ.กระตีบ จว.นครปฐม เป็น ผกก.สภ.สามพราน จว.นครปฐม พ.ต.ท.พีรวุฒิ พีระวุฒิพันธุ์ พงส.(สบ 3) สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม พ.ต.ท.คมเดช ดอนปิ่นไพร พงส.(สบ 3) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม เป็น รอง ผกก.สส.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม พ.ต.ท.กามนิต เทศประสิทธิ์ พงส.สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.กำแพงแสน จว.นครปฐม
พ.ต.ท.ชาตรี ศรีบุญ พงส.(สบ 3) สภ.กำแพงแสน จว.นครปฐม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม พ.ต.ท.สุธี รัตนชำนอง พงส.(สบ 3) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.สามพราน จว.นครปฐม พ.ต.ท.ปรีชา วงษ์จรัสเกษม พงส.(สบ 3) สภ.สามพราน จว.นครปฐม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม พ.ต.ท.สามารถ เจริญยศ พงส.(สบ 3) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม พ.ต.ท.สุพจน์ กาญจนวิจิตร สว.สส.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม เป็น สวป.สภ.บางเลน จว.นครปฐม
พ.ต.ท.อภิชาติ หงส์ไพบูลย์ สวป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม เป็น สว.ธร.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม พ.ต.ท.วิชิต หิมาลี สวป.สภ.กำแพงแสน จว.นครปฐม  เป็น สวป.สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม พ.ต.ต.สงัด เบ้าแบบดี สว.ธร.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม เป็น สวป.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม พ.ต.ต.สามิตร ไชยอิ่นคำ สว.อก.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม เป็น สว.สส.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม
พ.ต.ท.ประเสริฐ พุตติ พงส.(สบ 2) สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี พ.ต.ท.พิเศษศักดิ์ ชิณเทศ พงส.(สบ 2) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี พ.ต.ท.ศักยฐิปฏ์ ศิรสุกล พงส.(สบ 2) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
พ.ต.ท.กำเหนิด ประสพผล พงส.(สบ 2) สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พงส.(สบ 3) สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.ท.ชาญ บุญคง พงส.(สบ 2) สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี พ.ต.ท.ชูเกียรติ เพ็ชรแท้ พงส.(สบ 2) สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี พ.ต.ท.ฐิติวัชร์ อริยะเลิศชัย พงส.(สบ 2) สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม พ.ต.ท.ณรงค์ เพชรทอง พงส.(สบ 2) สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท.ทัพจักร ลีลาโรจนกุลเลิศ พงส.(สบ 2) สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.ท.ธวัช เคนดา พงส.(สบ 2) สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี พ.ต.ท.ธีรพงษ์ บุญชูวงศ์ พงส.(สบ 2) สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี พ.ต.ท.ธีรพันธ์ เรืองเกษมพงศ์ พงส.(สบ 2) สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม พ.ต.ท.นิยม แตงโสภา พงส.(สบ 2) สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท.บำรุง วสุนธรานิติกุล พงส.(สบ 2) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี พ.ต.ท.บุรี ภุมรินทร์ พงส.(สบ 2) สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี พ.ต.ท.พรชัย ชลิศมาพงศ์ พงส.(สบ 2) สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี พ.ต.ท.ไพรัตน์ รอดทอง พงส.(สบ 2) สภ.สามพราน จว.นครปฐม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.สามพราน จว.นครปฐม พ.ต.ท.แมนสรวง กาญจนสอาด พงส.(สบ 2) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ราชบุรี เป็น พงส.(สบ 3) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.ท.ยุทธนา รัตนพันธ์ พงส.(สบ 2) สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พงส.(สบ 3) ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.ท.วิชัย โพทุมทา พงส.(สบ 2) สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร เป็น พงส.(สบ 3) สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร พ.ต.ท.วิชาญ ตรีสุวรรณ พงส.(สบ 2) สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี พ.ต.ท.วิรัตน์ ผลพัฒนาสกุลชัย พงส.(สบ 2) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร พ.ต.ท.ศิริ นิลาภรณ์ พงส.(สบ 2) สภ.สำรอง จว.กาญจนบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.สำรอง จว.กาญจนบุรี
พ.ต.ท.ศุภณัฐ อินบำรุง พงส.(สบ 2) สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร เป็น พงส.(สบ 3) สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร พ.ต.ท.สถาพร พาหา พงส.(สบ 2) สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี พ.ต.ท.สมบัติ พรมสอาด พงส.(สบ 2) สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พงส.(สบ 3) สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.ท.สมบูรณ์ คงสุวรรณ์ พงส.(สบ 2) สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี พ.ต.ท.สมปอง เกลียวสัมพันธ์ใจ พงส.(สบ 2) สภ.องค์พระ จว.สุพรรณบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.องค์พระ จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท.สมหวัง พานแก้ว พงส.(สบ 2) สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี พ.ต.ท.สหชัย พูนขวัญ พงส.(สบ 2) สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี พ.ต.ท.สำราญ งามแฉ่ง พงส.(สบ 2) สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี พ.ต.ท.สุชาติ พวงสมบัติ พงส.(สบ 2) สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.อภิชาติ ทรัพย์ส่งเสริม พงส.(สบ 2) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี
พ.ต.ท.อุดมชาติ ทองไซร้ พงส.(สบ 2) สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี พ.ต.ท.เอื้อ จันทร์กล้า พงส.(สบ 2) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร ร.ต.อ.ไชยยศ พฤติพงศ์พาณิชย์ พงส.(สบ 1) สภ.เมืองสุพรรณบุรี จว.สุพรรณบุรี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองสุพรรณบุรี จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.ธนิศร เอกรัตนณัฐ พงส.(สบ 1) สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม ร.ต.อ.บุญญศักดิ์ ติ๊บมา พงส.(สบ 1) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
ร.ต.อ.บุญเรือง สาระรัมย์ พงส.(สบ 1) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร  เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร ร.ต.อ.บุญเอก สรรพคง พงส.(สบ 1) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี ร.ต.อ.ประพันธ์ จำปานวน พงส.(สบ 1) สภ.เมืองสุพรรณบุรี จว.สุพรรณบุรี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองสุพรรณบุรี จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.ประวิทย์ นันจันที พงส.(สบ 1) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร ร.ต.อ.วัชรชัย ฉุยเนย พงส.(สบ 1) สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม
ร.ต.อ.วิชิต ลุนผา พงส.(สบ 1) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร ร.ต.อ.วิเชียร ทะน้อม พงส.(สบ 1) สภ.เมืองสุพรรณบุรี จว.สุพรรณบุรี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองสุพรรณบุรี จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.วิเชียร วิสัยศรี พงส.(สบ 1) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี ร.ต.อ.วีรวิทย์ ลภัสจารุสกุล พงส.(สบ 1) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ร.ต.อ.สมจิตร ยศหนองทุ่ม พงส.(สบ 1) สภ.กำแพงแสน จว.นครปฐม  เป็น พงส.(สบ 2) สภ.กำแพงแสน จว.นครปฐม
ร.ต.อ.สมพร จรเอียด พงส.(สบ 1) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ร.ต.อ.สมพร พรธานิศกุล พงส.(สบ 1) สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี  ร.ต.อ.สมรภูมิ สุโพธิ์ พงส.(สบ 1) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร ร.ต.อ.สุคนธ์ รัสเอี่ยม พงส.(สบ 1) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี
พ.ต.อ.ฉัตรไชย เรียนเมฆ รอง ผกก.สส.บช.น. เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.ไตรวิช น้ำทองไทย รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี เป็น รอง ผบก.สส.ภ.7 พ.ต.อ.บัญชา ปั้นประดับ รอง ผบก.สส.ภ.7 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พ.ต.อ.ประเสริฐ เงินยวง รอง ผบก.อก.ภ.7 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.มานูญ เชวงเกียรติ รอง ผบก.อก.ภ.7 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.อ.สมชาย รักเสนาะ รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พ.ต.อ.อนุภาพ ศรีนวล รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.อำนวย วรญาวิสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม เป็น รอง ผบก.ศฝร.ภ.7 พ.ต.อ.กฤษณา เอมอ่อง ผกก.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พ.ต.อ.จรินทร์ วัฒนไพรสาณฑ์ ผกก.สภ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.อ.ไชยา สุนทรกิจ ผกก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.7 เป็น รอง ผบก.สส.ภ.7 พ.ต.อ.ณัฐแก้ว เมตตามิตรพงศ์ ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 เป็น รอง ผบก.อก.ภ.7 พ.ต.อ.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ผกก.สภ.กำแพงแสน จว.นครปฐม เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.วิณ เทพจักรินทร์ ผกก.สภ.สำรอง จว.กาญจนบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.สมเกียรติ วัฒนาพรมงคล ผกก.สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.อ.สมเจต ทองปาน ผกก.สภ.สามพราน จ.นครปฐม เป็น รอง ผบก.อก.ภ.7 พ.ต.อ.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พ.ต.อ.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผกก.สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.อนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผกก.สส.ภ.จว.นครปฐม เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.กิตติวรชัย พิริยะจิตตะ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผกก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.7
พ.ต.อ.จตุพล เมืองชู ผกก.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี เป็น ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.7 พ.ต.อ.ฉัตรชัย เสือสมิง ผกก.สภ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี เป็น ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.ชนะ สุวรรณโกมล ผกก.สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี เป็น ผกก.สส.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.ชวน ชิตประเสริฐ ผกก.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี เป็น ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.7 พ.ต.อ.ชัชชาย คล้ายคลึง ผกก.ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย บก.สส.ภ.7 เป็น ผกก.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม
พ.ต.อ.ชัยยุทธ ถมยา ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.7 เป็น ผกก.สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี พ.ต.อ.ชูยศ ทองอยู่ ผกก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 พ.ต.อ.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.7 เป็น ผกก.สภ.กำแพงแสน จว.นครปฐม พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม เป็น ผกก.สภ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี พ.ต.อ.ธีระ สิงห์ประเสริฐ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี
 พ.ต.อ.นพดลภ์ มณีใส ผกก.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี พ.ต.อ.ปณิธาน บุรถาวร ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.1 เป็น ผกก.สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี พ.ต.อ.ประภัสร์ ประยูรหงษ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.7 เป็น ผกก.สภ.สำรอง จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.ประสงค์ อุทัยศรี ผกก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี เป็น ผกก.สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.พงศธร ศรีเปลี่ยนจันทร์ ผกก.สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี เป็น ผกก.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม
พ.ต.อ.พีรพล ไชยพงศ์ ผกก.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี เป็น ผกก.สภ.กระตีบ จว.นครปฐม พ.ต.อ.ภัคภณ เล็กท่าไม้ ผกก.สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร เป็น ผกก.สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.ภาสกร กลั่นหวาน ผกก.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม เป็น ผกก.สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.ฤทธิณรงค์ กันยาประสิทธิ์ ผกก.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี เป็น ผกก.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.วชิระ ลภเลิศ ผกก.สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี เป็น ผกก.สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี
พ.ต.อ.วรวิทย์ เหล่างาม ผกก.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม เป็น ผกก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.วิเชียร รัตติทิวาพาณิชย์ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.1 เป็น ผกก.สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.ศราวุธ สุทธิวิชัย ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม เป็น ผกก.ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย บก.สส.ภ.7 พ.ต.อ.สมเกียรติ แสวงสุข ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.7 เป็น ผกก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี พ.ต.อ.สมชัย สิทธิชัย ผกก.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม เป็น ผกก.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี
พ.ต.อ.สุรชัย คีรีวิเชียร ผกก.2 บก.ปทส. เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม พ.ต.อ.อนันต์ เวชศิลป์ ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.7 เป็น ผกก.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี พ.ต.อ.อิทธิพล ชลายนเดชะ ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม เป็น ผกก.สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี พ.ต.อ.ฉัตรชัย แป้นดวงเนตร พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรสงคราม เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.ทรงเกียรติ ไหลทวี พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ราชบุรี เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี
พ.ต.อ.ธนชัย หงษา พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.ยุทธนา เหมือนชู พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ราชบุรี พ.ต.อ.สุวรรณ ห้วยธาร พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครปฐม เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรสงคราม พ.ต.ท.ธิษณ์อนัญ แสงชัยพันธ์ รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็น ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.7 พ.ต.ท.นพดล ธุวังควัฒน์ รอง ผกก.สส.สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี เป็น ผกก.สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ต.ท.นิวัติ มาตะราช รอง ผกก.ป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี เป็น ผกก.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.7 เป็น ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.7 พ.ต.ท.ปรีดา อิ่มเจริญ รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.7 เป็น ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.7 พ.ต.ท.พงษ์ธรณ์ เอื้อประเสริฐ พงส.(สบ 3) สภ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี เป็น ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.7 พ.ต.ท.พนิช อวมสอาด สวญ.สภ.สามกระทาย จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผกก.สภ.บ้านยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ต.ท.พิชัย ปกป้อง รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เป็น ผกก.สภ.ท่าไม้รวก จ.เพชรบุรี พ.ต.ท.พินิจ เตียงพานิช สวญ.สภ.ไร่สะท้อน จ.เพชรบุรี เป็น ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.7 พ.ต.ท.ไพฑูรย์ อยู่พะเนียด รอง ผกก.สส.สภ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็น ผกก.สภ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.วิสูตร สถิตย์ รอง ผกก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.7 เป็น ผกก.สภ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี พ.ต.ท.ศักดิ์ศรี แก้วเอี่ยม รอง ผกก.สส.สภ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็น ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.7 พ.ต.ท.หญิง ศรุตา เจนครองธรรม รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 เป็น ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7
พ.ต.ท.อนันต์ ด้วงมหาสอน รอง ผกก.สส.สภ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็น ผกก.สภ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.อนุสรณ์ มั่งมี รอง ผกก.ป.สภ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็น ผกก.สส.ภ.จ.สมุทรสงคราม พ.ต.ท.อรรถณพ นวมนาคะ รอง ผกก.ป.สภ.สามพราน จ.นครปฐม เป็น ผกก.สภ.ดอนตูม จ.นครปฐม พ.ต.ท.อำนวย พงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.สส.สภ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็น ผกก.สภ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พ.ต.ท.อำพันธุ์ ชมกรด รอง ผกก.สส.สภ.โพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จ.นครปฐม พ.ต.ท.อุดม เปี่ยมศักดิ์ รอง ผกก.สส.สภ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็น ผกก.สภ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พ.ต.ท.จรรยา ประทุมทอง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จ.ราชบุรี เป็น รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.7
พ.ต.ท.จริน หงษ์ทอง รอง ผกก.สส.จ.สมุทรสาคร เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.ท.จารุต อัตตดิเรก รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โพธาราม จ.ราชบุรี พ.ต.ท.จุมพล สิกเสน รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์แก้ว จ.นครปฐม เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี พ.ต.ท.ชลิต เมืองเพ็ชร รอง ผกก.ป.สภ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น รอง ผกก.ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย บก.สส.ภ.7 พ.ต.ท.ชลิต ระเวง รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.สมุทรสงคราม เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พ.ต.ท.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ รอง ผกก.ป.สภ.โพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์ ยี่รงค์ พงส.(สบ 3) สภ.กระแสสินธิ์ จ.สงขลา เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ธงชัย จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ต.ท.ชาลี เดชศิริ รอง ผกก.ป.สภ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.วัดเพลง จ.ราชบุรี พ.ต.ท.ไชยยันต์ รีบุตร พงส.(สบ 3) สภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม พ.ต.ท.ตรัยฤกษ์ ปัญญาไตรรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เป็น รอง ผกก.ป.สภ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.เทอดไทย สุขไทย รอง ผกก.ป.สภ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.ธนนท์ โตงิ้ว รอง ผกก.5 บก.ทล. เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จ.กาญจนบุรี พ.ต.ท.ธนิต แย้มเกศร์หอม รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จ.สมุทรสาคร พ.ต.ท.ธาราวัฒน์ ชนารัตน์ รอง ผกก.ฝอ.บก.น.1 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท.ธีระวัฒน์ เวชวงษ์ พงส.(สบ 3) สภ.โพธิ์แก้ว จ.นครปฐม เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.นนทวรรธน์  อัมรานนท์ รอง ผกก.ปฏิบัติการพิเศษ บช.ปส. เป็น รอง ผกก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.7 พ.ต.ท.บุญส่ง หนูรัตน์ พงส.(สบ 3) สน.บางรัก เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.ประพนธ์ ภานุมาส รอง ผกก.สส.สภ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.ท.ประสงค์ กุลจิตติปราณี รอง ผกก.สส.สภ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ท่าไม้รวก จ.เพชรบุรี พ.ต.ท.ประสม หงษ์โต รอง ผกก.สส.สภ.สระแก้ว จ.สุพรรณบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์แก้ว จ.นครปฐม พ.ต.ท.พงศธร ปิตุทิพย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เป็น สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี
พ.ต.ท.พฤฒ จำรูญศาสตร์ รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พ.ต.ท.พัฒนา รอบรู้ รอง ผกก.3 บก.ทล. เป็น รอง ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.7 พ.ต.ท.พิชัย ธนาอัศวพันธ์ รอง ผกก.อารักขาและรักษาความปลอดภัย บก.สส.ภ.7 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สระแก้ว จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.พีระพจน์ ระหว่างบ้าน รอง ผกก.สส.ภ.จ.กาญจนบุรี เป็น รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.7 พ.ต.ท.ยงยุทธ เกิดเรือง รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี พ.ต.ท.ยุทธนา นวลคล้ำ รอง ผกก.สส.สภ.ท่าไม้รวก จ.เพชรบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครปฐม พ.ต.ท.จรัญญู กุลดิลก รอง ผกก.ป.สภ.บ้านหนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
พ.ต.ท.วศพล เรืองจ้อย รอง ผกก.สส.สภ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.สมุทรสงคราม พ.ต.ท.วันชัย ว่องพานิช รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์แก้ว จ.นครปฐม เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.วันชัย ม่วงศรี พงส.(สบ 3)สภ.ท่าไม้รวก จ.เพชรบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.ศิริชัย ไชยดี รอง ผกก.สส.ภ.จ.สมุทรสงคราม เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปากท่อ จ.ราชบุรี พ.ต.ท.ศิลปชัย มีช่วย รอง ผกก.จร.สภ.เมืองเพชรบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี พ.ต.ท.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พ.ต.ท.สมบัติ โพธิ์งาม รอง ผกก.ป.สภ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองราชบุรี พ.ต.ท.สมศักดิ์ อนันตผล รอง ผกก.สส.ภ.จ.เพชรบุรี เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จ.ราชบุรี
พ.ต.ท.สรรเพชร กิตติธรรมโกศล พงส.(สบ 3) สภ.เมืองสมุทรสาคร เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สระแก้ว จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.สรวัชร์ ศรีบุตตะ รอง ผกก.ป.สภ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี พ.ต.ท.สาทร เอี่ยมสอาด รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งคลี จ.สุพรรณบุรี เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จ.ราชบุรี พ.ต.ท.สายัณห์ เพ็งบุญชู รอง ผกก.จร.สภ.เมืองราชบุรี เป็น รอง ผกก.จร.สภ.เมืองเพชรบุรี พ.ต.ท.สารสิทธิ์ นวมมณีรัตน์ พงส.(สบ 3)สภ.สระยายโสม จ.สุพรรณบุรี เป็น พงส.(สบ 3)สภ.ทุ่งหลวง จ.ราชบุรี พ.ต.ท.สุขสันต์ เปาอินทร์ รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.น. เป็น รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.7 พ.ต.ท.สุธี รักอาชีพ รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.7 เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จ.สมุทรสงคราม
พ.ต.ท.สุรจิต สิทธิวิไล พงส.(สบ 3) สภ.เมืองกาญจนบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.สุวัฒน์ ตุลาธร พงส.(สบ 3) สภ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เป็น พงส.(สบ 3)สภ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.ท.สุวิน กูลรัตน์กิติวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเพชรบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครปฐม พ.ต.ท.อดิเทพ เดชคง รอง ผกก.ป.สภ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็น รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 พ.ต.ท.อภิชาต โพธิจันทร์ รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.2 เป็น รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.7 พ.ต.ท.อาณุ ปิ่นทอง รอง ผกก.สส.ภ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
พ.ต.ท.อำนาจ โฉมฉาย รอง ผกก.ป.สภ.เมืองกาญจนบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์แก้ว จ.นครปฐม พ.ต.ท.ชิตปกรณ์ โตอดิเทพย์ สวป.สภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ แก้วพลน้อย สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสาคร เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสาคร พ.ต.ท.ธนจักร ภูมิดิษฐ์ สวป.สภ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งคลี จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.นิกร รสสุนทร สว.ฝอ.ภ.จ.สมุทรสาคร เป็น รอง ผกก.สส.จ.สมุทรสาคร พ.ต.ท.บัญชา ศรีรุจิเมธากร สว.สส.สภ.เมืองกาญจนบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองกาญจนบุรี พ.ต.ท.พนม เกลี้ยงเคล้า สวป.สภ.ธงชัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม พ.ต.ท.พัชรพงษ์ รบอาจ สว.กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านหนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ ทัพเจริญ สว.กก.สส.ภ.จ.ราชบุรี เป็น รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.7 พ.ต.ท.ยุทธนา สันติปรีชาวัฒน์ สว.สส.สภ.เมืองสุพรรณบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สามพราน จ.นครปฐม พ.ต.ท.ฤทธิรงค์ โชติกลาง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสงคราม เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม พ.ต.ท.สิงหา วังวงศ์ทอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.7 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พ.ต.ท.เสมอ อยู่สำราญ สวป.สภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ต.ท.อนันต์ธไชย อุ่นเมตตาอารี สวป.สภ.บางตาเถร จ.สุพรรณบุรี เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 พ.ต.ท.กมล เสี้ยจันทร์บริบูรณ์ สว.กก.สส.ภ.จ.ราชบุรี เป็น สว.ธร.สภ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี พ.ต.ท.กรกฎ โปชยะวณิช สวป.สภ.โพธิ์แก้ว จ.นครปฐม เป็น สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 พ.ต.ท.กฤษณพน แน่งน้อย สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร เป็น สว.กก.สส.ภ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.ท.คุรุพงษ์ แก้วสะอาด สวป.สภ.เมืองนครปฐม เป็น สวป.สภ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม พ.ต.ท.จักรพงษ์ กิ่งแก้ว สวป.สน.หนองแขม เป็น สวป.สภ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พ.ต.ท.จารึก อยู่บำรุง สว.ธร.สน.หนองแขม เป็น สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร
พ.ต.ท.เจษฎา ปืนชูทอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.7 เป็น สว.สส.สภ.เมืองกาญจนบุรี พ.ต.ท.เจษฎา ไร่เหนือ สว.ฝอ.ภ.จ.สมุทรสาคร เป็น สวป.สภ.สามพราน จ.นครปฐม พ.ต.ท.เฉลิมพล จุมปูอา สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 เป็น สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสงคราม พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ วัชรภูมิ พงส.(สบ 2) สภ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ เป็น พงส.(สบ 2) สภ.ทุ่งคลี จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.เชิดชัย ป้อชำนิ สว.สส.สภ.โพธิ์แก้ว จ.นครปฐม เป็น สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.7 พ.ต.ท.ณรงค์ พรายบัว สว.สส.สภ.เมืองเพชรบุรี เป็น สว.กก.สส.ภ.จ.สมุทรสงคราม พ.ต.ท.ทรงพล โพธิ์ปฐม สวป.สภ.เมืองราชบุรี เป็น สว.สส.สภ.ด่านแม่เฉลบ จ.กาญจนบุรี พ.ต.ท.ทวีป เงินดี พงส.(สบ 2) สภ.หลักห้า จ.ราชบุรี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.โคกขาม จ.สมุทรสาคร
พ.ต.ท.ธวัชชัย ขุนเอม สวป.สภ.สระแก้ว จ.สุพรรณบุรี เป็น สว.กก.สส.ภ.จ.ราชบุรี พ.ต.ท.นคร เสรีเผ่าวงษ์ สวป.สภ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี เป็น สว.ธร.สภ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.ท.นพชัย เสมอจิตต์ สวป.สภ.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี เป็น สวป.สภ.เมืองราชบุรี พ.ต.ท.นพพร เจริญนาค สว.สส.สภ.ท่าไม้รวก จ.เพชรบุรี เป็น สว.สส.สภ.สามพราน จ.นครปฐม พ.ต.ท.นักรบ ทองประทุม สวป.สภ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.เพชรบุรี พ.ต.ท.นัธทวัฒน์ เจิมปรุ สวป.สภ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.กาญจนบุรี พ.ต.ท.นันทกร เนียมหอม สว.ฝอ.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.ธร.สภ.วัดเพลง จ.ราชบุรี พ.ต.ท.บรรจบ สิงห์สรศรี สว.สส.สภ.สามพราน จ.นครปฐม เป็น สวป.สภ.เมืองราชบุรี พ.ต.ท.ประกิต ต้นไม้ทอง สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็น สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี
พ.ต.ท.ประทีป แสงทองอร่าม สวป.สภ.ท่าไม้รวก จ.เพชรบุรี เป็น สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.ท.ปราโมช คล้ายทอง สว.ฝอ.กก.อก.บก.น.2 เป็น สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 พ.ต.ท.ปัญญา คำเล็ก สว.สส.สภ.โพหัก จ.ราชบุรี เป็น สว.กก.สส.ภ.จ.นครปฐม พ.ต.ท.พงษกร กิตติทรงภพ สว.สส.สภ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เป็น สว.สส.สภ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี พ.ต.ท.พิธี อินทร์น้อย สว.ธร.สภ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เป็น สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7 พ.ต.ท.พุทธวัฒน์ ไทรชมภู สวป.สภ.ปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กองร้อยอารักขาและรักษาความปลอดภัย บก.สส.ภ.7 พ.ต.ท.ภาคิน แสนพุฒิ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร เป็น สว.สส.สภ.บางเลน จ.นครปฐม พ.ต.ท.ภิญโญ พ่วงทอง พงส.(สบ 2)สภ.เมืองเพชรบุรี เป็น สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสงคราม
พ.ต.ท.ภูวดน อุดมนพคุณ สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เป็น สวป.สภ.โพธาราม จ.ราชบุรี พ.ต.ท.มงคล เกิดไทยดี สวป.สภ.ทะเลน้อย จ.พัทลุง เป็น สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 พ.ต.ท.รอรัฐ เจริญพร สวป.สภ.เมืองราชบุรี เป็น สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7 พ.ต.ท.โรจน์อนันต์ อยู่พะเนียด สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.7 เป็น สว.สส.สภ.สำรอง จ.กาญจนบุรี พ.ต.ท.วรวัชร แค้มวงค์ สวป.สภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น สวป.สภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พ.ต.ท.วรวิทย์ จันทร์วรศิริ สว.กก.สส.บก.น.9 เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.วีรชาติ สงวนเกียรติ สวป.สภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.สมุทรสงคราม พ.ต.ท.ศักดาวุธ อภิรติวณิชย์ สว.ฝอ.ภ.จ.สิงห์บุรี เป็น สวป.สภ.เมืองนครปฐม พ.ต.ท.ศักดิ์สะท้าน เปรื่องชะนะ สวป.สภ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็น สวป.สภ.โพธิ์แก้ว จ.นครปฐม
พ.ต.ท.สมชาย เงินทองดี สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 เป็น สว.ธร.สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พ.ต.ท.สมศักดิ์ เกษตรเจริญยิ่ง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.7 เป็น สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.7 พ.ต.ท.สมหวัง สุขผ่อง สว.สส.สภ.เมืองนครปฐม เป็น สวป.สภ.บางตาเถร จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.สันคม เพชรสงฆ์ สวป.สภ.บ้านยางชุม จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น สว.อก.สภ.สามควายเผือก จ.นครปฐม พ.ต.ท.สิทธิพงศ์ สังข์แสง สวป.สภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เป็น สวป.สภ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.สุกฤษฏิ์ วิศิษฐ์ชนะชัย สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 เป็น สวป.สภ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.สุรศักดิ์ ศักดิ์สมบูรณ์ สวป.สภ.เมืองราชบุรี เป็น สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.7 พ.ต.ท.สุรัตน์ ประทุมแก้ว สวป.สภ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เป็น รอง ผกก.ส.ภ.จ.เพชรบุรี พ.ต.ท.เสวก อรุณรุมแสง สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี เป็น สวญ.สภ.สามกระทาย จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ต.ท.หญิง จินตนา สิงห์เหยาะ สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. เป็น สว.อก.สภ.เขาดิน จ.ราชบุรี พ.ต.ท.หญิง นิรินทร คำเลิศ สว.อก.สภ.เขาดิน จ.ราชบุรี เป็น สว.ธร.สภ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พ.ต.ท.หญิง แสงเทียน วันเปลี่ยนสี สว.ธร.สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็น สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3 พ.ต.ท.หญิง อารีย์ โต๊ะทอง สว.ฝ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. เป็น สว.ธร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี พ.ต.ท.อนุสนธิ์ สุขสิริสุวรรณ สวป.สภ.สามพราน จ.นครปฐม เป็น สวป.สภ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พ.ต.ท.อรรถสิทธิ์ พัฒนาประทีป สว.สส.สภ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7 พ.ต.ต.กิจพัฒน์ เนียมประเสริฐพร ผบ.ร้อย(สบ 2)