ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ผกก.หนองม่วงชี้แจง / สงสัยต่อเติมตึกแถวรุกล้ำถนน /
Font Size  

วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 15:22 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14835528 คน

ผกก.หนองม่วงชี้แจง


เรื่อง รายงานข้อชี้แจง


เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด


 ตามที่ดาบตำรวจ วัชรพล เล็กเจริญ ผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านไปยัง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกฯ กรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ด.ต.ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไปที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สอบเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตรประจำปี 2555 ลงในหนังสือพิมพ์ข่าวสด วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 ปีที่ 22 ฉบับ 7820 หน้าที่ 6 บ.ก.ตอบจดหมายนั้น


 กระผมขอรายงานชี้แจงดังนี้ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 สถานีตำรวจภูธรหนองม่วง ได้รับหนังสือจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ที่ 0016(10) 11/1349 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต.ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เข้ารับการอบรมเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2555 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติมาด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 สถานนีตำรวจภูธรหนองม่วง ได้ออกคำสั่งที่ 43/2555 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ โดยมี


 1.พันตำรวจเอก วิชัย บุญส่ง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหนองม่วง เป็นประธานกรรมการ
 2.พันตำรวจโท สมเกียรติ เพ็ญสิริสมบูรณ์ รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนฯ เป็น กรรมการ
 3.พันตำรวจโท ประยูร กงชัยภูมิ สารวัตรป้องกันปราบปรามฯ เป็นกรรมการ
 4.พันตำรวจโท สังวาลย์ ละโป้  สารวัตรอำนวยการฯ เป็นเลขานุการ


 โดยมีข้าราชการในสังกัด ยศ.ด.ต.ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ส่งแบบประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือกจำนวน 2 นาย คือ ดาบตำรวจวัชรพล เล็กเจริญ และดาบตำรวจสมชาติ พรมสกล ซึ่งผลการประเมินของดาบตำรวจวัชรพล คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาให้คะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้


 1.ด้านความรู้ความสามารถ จำนวน 60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน
 2.ด้านความประพฤติ ให้คะแนนเต็ม (จำนวน 35 คะแนน)
 3.ด้านบุคลิกภาพ ให้คะแนน 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน
 4.ด้านทัศนคติ ให้คะแนน 23 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน
 5.ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ให้คะแนนเต็ม (จำนวน 20 คะแนน)


 รวมคะแนนประเมินทุกด้าน รวม 158 คะแนน จากคะแนนเต็ม 175 คะแนน คิดเป็น 91% ซึ่งดาบตำรวจ วัชรพล ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ในจำนวนผู้ผ่านการประเมิน 2 คน ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่ามาตรฐาน(ระดับดี ดีเยี่ยม) ต่อมาได้ส่งผลการประเมินไปยัง ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ตามหนังสือ สถานีตำรวจภูธรหนองม่วง ที่ 0016(10)(24) /795 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการไม่มีอำนาจแก้ไขผลการประเมินใดๆ ตามความประสงค์ของผู้ร้องในภายหลังอีก ซึ่งการดำเนินการของคณะกรรมการได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ


 สำหรับในกรณีช่วงวิกฤตน้ำท่วมจังหวัดลพบุรี ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2554 นั้น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้มีคำสั่งให้ สถานีตำรวจภูธรในสังกัด จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูแลความปลอดภัยในชีวิตประชาชน และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วม ในพื้นที่ อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าวุ้ง ในส่วนของสถานีตำรวจภูธรหนองม่วง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยเหลือประชาชน จำนวน 13 นาย ซึ่งในจำนวนนี้มี ดาบตำรวจ วัชรพล เล็กเจริญ รวมอยู่ด้วย ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของชุดช่วยเหลือดังกล่าวทั้ง 13 นายได้รับการชมเชยจากผู้บังคับบัญชาว่า ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท เพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติน้ำท่วม ซึ่งเป็นผลงานที่ดีของหน่วยในภาพรวม


 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 พันตำรวจเอก วิชัย บุญส่ง
 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองม่วง
 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

 

 


สงสัยต่อเติมตึกแถวรุกล้ำถนน


เรียน บรรณาธิการ ข่าวสด ผ่านถึงผู้รับผิดชอบ


 ผมเป็นสมาชิกประจำหนังสือพิมพ์ข่าวสด มาประมาณร่วม 10 ปี นิยมการลงข่าวด้วยความตรงไปตรงมา ผมมีเรื่องอยากจะบอกเล่าว่ามีอาคารแห่งหนึ่ง อยู่ข้างที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองยี่โถ ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีข้อน่าสงสัยว่าจะมีการบุกรุกการก่อสร้างต่อเติมบ้านห้องแถว 3 ชั้นรุกล้ำถนน 4 เลนที่มีบาทวิถี จนเหลือ 3 เลน บาทวิถีหายไป ไม่ทราบว่าเรื่องอย่างนี้ หน่วยงานใด เป็นผู้รับผิดชอบ และควบคุม


 ที่ผ่านมาในอดีตนั้น เคยมีอาคารต่อเติมจาก 2 ชั้น เป็น 3 ชั้น ได้มีการสั่งให้รื้อถอนมาแล้ว


 ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้


 ด้วยความนับถือ


 จากผู้รักความยุติธรรม


ตอบผู้รักความยุติธรรม


 ตามที่ร้องเรียนนี้ระบุว่า สถานที่อยู่ใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองยี่โถ ข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร น่าจะตรวจสอบหาความจริงและชี้แจงให้ประชาชนที่สงสัยทราบได้ไม่ยากนัก ถ้าเป็นจริงก็น่าตกใจมาก ถึงขั้นรุกล้ำถนนจนหายไป 1 เลน ฟุตปาธก็ไม่มีเหลือ วานผู้รับผิดชอบไขคำตอบให้ด่วน