การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด… ในผู้ป่วยโรคหัวใจดีอย่างไร?

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจเป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อช่วยให้คนที่เป็นโรคหัวใจ หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ฟื้นตัวเร็วขึ้น กลับคืนสู่สภาวะปกติและทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิม

ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลดลง 13%

ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง 26%

การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง 31%

ใครบ้างที่ควรเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด?

ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด หรือเคยทำการสวนหัวใจ เช่น การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและการดามขดลวดเคยได้รับการผ่าตัดหัวใจ เช่น การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุกหัวใจ

ประโยชน์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

  1. ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
  2. การควบคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้น
  3. ระดับไขมันในเส้นเลือดลดลง
  4. ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการที่จะกลับมาเป็นโรคหัวใจอีก
  5. ช่วยลดอาการเครียดลดภาวะซึมเศร้า
  6. ทำให้สุขภาพแข็งแรงและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดเป็นอย่างไร?

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

  1. การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการออกกำลังกาย จะช่วยให้คุณรู้จักวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและปลอดภัย การออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของคุณให้แข็งแรงขึ้นจะทำให้คุณมีพลังงานมากขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมีสุขภาพจิตที่ดีและลดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ โปรแกรมออกกำลังกายจะขึ้นอยู่กับความสามารถความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล
  2. ให้การแนะนำและเรียนรู้เรื่องโรคหัวใจของคุณ ทำให้คุณรู้จักวิธีที่จะไม่ให้กลับมาเป็นโรคหัวใจอีก นอกจากนั้นแล้วเราจะให้คำแนะนำวิธีที่จะทำให้สุขภาพชีวิตของคุณดีขึ้นและแข็งแรงขึ้น และทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

** ความยาวนานของโปรแกรมนั้นจะต่างกันไปแต่ละคนขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของคนๆ นั้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน**

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นปลอดภัยหรือไม่?   

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นปลอดภัย งานวิจัยในต่างประเทศได้พบว่าการที่จะเกิดปัญหาจากการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือเกิดอันตรายนั้นน้อยมาก และสิ่งที่สำคัญคือผู้เชี่ยวชาญในการฟื้นฟูบำบัดหัวใจและปอดมีประสบการณ์ที่จะช่วยคนไข้ในภาวะฉุกเฉินและมีเครื่องมือพร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์

เชิญปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ เพื่อประเมินการรักษา และวางแผนการฟื้นฟูความแข็งแรงของสมรรถภาพหัวใจและปอด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ที่สายด่วนสุขภาพโทร 027439999 ต่อ 2999

บทความก่อนหน้านี้FootNote : “รัฐบาลแห่งชาติ” มัยซิน โรค ประชาธิปัตย์ อักเสบ
บทความถัดไปกำลังขี่จยย.ไปทำงาน! 2คนร้ายโหด ประกบกระหน่ำยิงหัว อส.ปัตตานี ดับคาที่