ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า

31 ก.ค. 2562 - 08:00 น.

ข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติในช่วงปี 2544-2560 พบว่า คนไทยมีแนวโน้มการดื่มลดลงจากร้อยละ 32.7 ในปี 2544 เหลือ ร้อยละ 28.4 ในปี 2560 สะท้อนให้เห็นว่า ตลอดกว่า 10 ปี ที่มีการณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่องนั้น ประสบความสำเร็จไปอีกขั้น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และวัดยานนาวา จัดงานแถลงข่าว งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2562 “ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า” เพื่อเชิญชวนและรณรงค์ ให้ใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน เริ่มต้นงดเหล้าเพื่อพักและฟื้นฟูสุขภาพตับ จนนำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิตในที่สุด

การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้ ถือว่าเป็นปีที่ 16 ซึ่ง สสส.ได้ร่วมชักชวนภาคส่วนต่าง ๆ ให้ใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมในการที่ใช้ช่วงเวลาอันเป็นมงคลในการเข้าพรรษา ลด ละ เลิก การดื่มสุรา ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สคล. มหาเถรสมาคม และองค์กรทุกภาคส่วนได้ช่วยกันรณรงค์จนสามารถกล่าวได้ว่า ช่วงเวลาเข้าพรรษานอกจากจะเป็นวาระสำคัญทางพุทธศาสนาแล้ว ยังใช้วันนี้เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เป็นโอกาสดีที่สังคมไทยได้เอาวัฒนธรรมในการที่จะ ลด ละ เลิก การดื่มสุราในช่วงสามเดือนนี้มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและได้ผลอย่างชัดเจน โดยมีผู้เกี่ยวข้องกว่าสิบล้านคนสามารถประหยัดเงินในปีที่ผ่านมาถึงร่วมหนึ่งหมื่นล้านบาท ส่วนนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นให้หลายคนเริ่มปรับพฤติกรรมอย่างถาวร เพื่อลดปัญหาเรื่องแอลกอฮอล์ซึ่งสูงอยู่ในสังคมไทย

“ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ พบว่า ร้อยละ 30.4 หรือกว่า 6.9 ล้านคน สามารถงดเหล้าได้ตลอดเทศกาลและตั้งใจจะงดต่อไป การลดลงในช่วงเข้าพรรษาของปีที่ผ่านมาประเมินเป็นจำนวน 10,700 กว่าล้านบาท ซึ่งนอกจากได้ช่วยกันรณรงค์ให้เกิดการลด ละ เลิกแล้ว อุบัติเหตุและการบาดเจ็บก็ลดลงชัดเจนในช่วงสามเดือนของการเข้าพรรษา นอกจากนี้ข้อมูลการสำรวจภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยวิธีตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 ในปี 2557 พบว่ามีผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตรายลดลงเหลือร้อยละ 3.4 จากร้อยละ 9.1 ในปี 2547 สะท้อนให้เห็นว่าการทำงานกว่า 10 ปีที่ผ่านมาของ สสส.และภาคีเครือข่าย ที่ช่วยกันลดปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์เห็นผลอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามมีคนไทยอีกกว่า 15.9 ล้านคนที่ยังดื่มแอลกอฮอล์อยู่ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ยังมีอยู่ไม่น้อย การรณรงค์จึงยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ” ดร.สุปรีดา กล่าว

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่าการงดเหล้า เข้าพรรษา ได้ประโยชน์อย่างน้อยสามส่วน คือ 1) คนที่ลด ละ เลิกได้เอง จะทำให้สุขภาพดีขึ้น ตับได้พักผ่อน แต่ความจริงแล้วตับเป็นเพียงตัวแทนอวัยวะของร่างกาย เพราะแอลกอฮอล์ทำลายทุกอวัยวะ เข้าพรรษานี้นอกจากพักตับแล้ว ยังพักทุกอวัยวะทำให้สุขภาพดีขึ้น 2) ครอบครัว เงินจากการซื้อเหล้าเปลี่ยนไปเป็นอาหารที่รับประทานได้ทั้งครอบครัว และซื้อของจำเป็นอื่น ๆ นอกจากนี้ก็ยังมีเวลาเหลือ เพราะเวลาที่อยู่ในวงเหล้าเปลี่ยนมาให้ครอบครัว ซึ่งหลายครอบครัวบอกว่าช่วงสามเดือนแห่งการเข้าพรรษาถือเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุด และ 3) สังคม พบว่าสถิติทางอุบัติเหตุและอาชญากรรมลดลงชัดเจน เพราะฉะนั้นงดเหล้าเข้าพรรษามีอานิสงค์มากมายทั้งกับตัวเองและสังคม


ภก.สงกรานต์ กล่าวต่อว่า การสร้างชุมชนคนสู้เหล้า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการรณรงค์ที่ สสส.และ สคล. ขับเคลื่อนผ่านการสนับสนุนของนายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้าทั่วประเทศ โดยเป็นชุมชนที่มีระบบในการ ชวน ชม ช่วย และเชียร์ ในการงดเหล้าเข้าพรรษา ผ่านคนหัวใจหิน เหล็ก เพชร โดยถ้างดเหล้าได้ครบพรรษาชื่นชม และเรียกว่า คนหัวใจหิน และเชียร์ให้เขาเลิกต่อไป หากเลิกครบ 3 ปี จะเรียกเขาว่าคนหัวใจเพชร นอกจากนั้นมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น ชวนคนขายเหล้าในหมู่บ้านไม่ขายในช่วงเข้าพรรษา ก็มีหลายชุมชนที่สามารถทำได้ และการจัดงานบุญ งานศพปลอดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาหรือไม่เลี้ยงตลอดไปก็ยิ่งดี เพราะงานที่ไม่มีเหล้า ค่าใช้จ่ายจะลดลงไปครึ่งหนึ่ง

นายวันชัย จำร่องคำ หรือ หมอลำต้อง นับว่าเป็นคนหัวใจเหล็ก ที่ก้าวผ่านหัวใจหินเลิกเหล้าครบพรรษามาแล้ว หมอลำหนุ่มที่เคยพึ่งพาเหล้าก่อนขึ้นเวที โดยเชื่อว่าเหล้าทำให้เกิดความสนุกสนานในการร้องรำเล่าว่า เมื่อเลิกเหล้าแล้วขึ้นเวทีก็พบว่ามีสติมากขึ้น เมื่อมีสติจะมีความคิดหลาย ๆ อย่าง เพราะตอนกินเหล้าส่งผลให้ สมองไม่ทำงาน ความจำเสื่อม ทำให้จำอะไรไม่ได้ และครอบครัวก็มีปัญหา แต่หลังจากเลิกเหล้าก็กลับมาดีขึ้น สุขภาพแข็งแรงขึ้น จนปฏิญาณกับตนเองว่าจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับเหล้าอีกเด็ดขาด

เช่นเดียวกับ นายพยอม รักษา หรือลุงยอม วัย 59 ปี คนหัวใจเพชร แกนนำคนเลิกเหล้า ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เล่าว่า แรงบันดาลใจในการเลิกเหล้า คือ ทำสวนขาดทุน จนเป็นหนี้ เลยหันมาเลิกเหล้าเพราะถ้าเรายังกินเหล้าอยู่ ก็ไม่มีกำลังกายที่จะไปทำงาน ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ และสงสารครอบครัวที่สภาพการเงินไม่ดีเหมือนคนอื่น จึงตัดสินใจเลิกเหล้าโดยค่อย ๆ ลด และเลิกเด็ดขาด พอเลิกเหล้าแล้วชีวิตดีขึ้น

“เลิกเหล้าได้ สุขภาพแข็งแรงขึ้น เงินที่เราไม่กินเหล้าก็มีสะสมเยอะขึ้นเรื่อยๆ จนมาปัจจุบันก็ปลดหนี้ได้สำเร็จและสามารถปลูกบ้านได้หนึ่งหลัง เป็นความภาคภูมิใจในตัวเอง เคล็ดลับอยู่ที่ใจและความมุ่งมั่น โดยตัดสินใจเลิกเพื่อครอบครัว เพื่อสุขภาพของเราเอง ซึ่งจากคนที่เคยเป็นหนี้ กลับมีเงินเก็บสะสม และคุณภาพชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ “ ลุงยอม กล่าว

16 ปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีที่หลายล้านคนเลิกเหล้าได้สำเร็จจากการเริ่มต้นในกิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา จากงดเหล้า 3 เดือน นำไปสู่งดเหล้าตลอดชีวิต เพราะการงดเหล้าไม่ได้ดีแค่ตับ แต่เชื่อว่ามีสิ่งดี ๆ ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย หากใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเลิกเหล้าได้อย่างไร ให้เข้าพรรษานี้เป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นชีวิตที่ไร้เหล้าของคุณและสังคม


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง