สยามคูโบต้า พาไปฟังความสำเร็จจาก 3 เกษตรกรตัวจริง ที่หันมาทำการเกษตรด้วยวิธี KAS

กว่า 40 ปี ที่สยามคูโบต้าร่วมขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ผสานกับองค์ความรู้ด้านการเกษตร จนเกิดเป็น KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS เกษตรครบวงจร ระบบการจัดการด้านการเกษตร ที่นำไปใช้ส่งเสริมเกษตรกรไทย เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และมีรายได้อย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมา สยามคูโบต้าได้นำความรู้ KAS ไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่ เห็นได้จากวิดีโอนี้ ที่สยามคูโบต้าได้หยิบยกเรื่องราวความสำเร็จของการทำเกษตรครบวงจร ผ่าน 3 เกษตรกรตัวจริง จากวิสาหกิจชุมชนทำนาห้วยตาดข่า จ.อุดรธานี มาเล่าให้ฟังถึงจุดเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิม มาเป็นวิธี KAS ที่ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้จริง

โดยคนแรก คุณปรีชา สมสีดา เกษตรกรปลูกอ้อย ที่เจ้าตัวบอกว่าการทำเกษตรด้วยวิธี KAS นอกจากจะช่วยให้ตนเองได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าแล้ว ต้นทุนยังลดลงเกือบเท่าตัว

สำหรับคนที่สอง คุณทิพย์ กรมวงศ์ เกษตรกรปลูกข้าว ที่เขาเองประทับใจการปลูกข้าวด้วยวิธี KAS เป็นอย่างมาก เพราะทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ แต่ต้นทุนที่ใช้ไปนั้นกลับน้อยลงกว่าเดิม


ส่วนเกษตรคนสุดท้าย คุณศุภชัย เพียรสามารถ เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง ที่ชื่นชอบเครื่องปลูกมันสำปะหลัง เพราะนอกจากจะช่วยเขาประหยัดต้นทุนการจ้างแรงงานคนแล้ว ยังทำให้ได้มันสำปะหลังหัวใหญ่ ขายได้ราคาดีอีกด้วย

ถ้าใครได้ฟังเรื่องราวความสำเร็จของการทำเกษตรด้วยวิธี KAS แล้วอยากศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.kubotasolutions.com  แล้วอย่าลืม…นำองค์ความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อในชุมชนของตนเอง เพื่อให้ภาคเกษตรกรรมของไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป