สปอต “อุ่นใจ  2 ชั้น” ทั้งรถส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ

อุ่นใจชั้นที่ 1  รถส่วนบุคคล กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้ประชาชนตรวจรถ “ฟรี”

อุ่นใจชั้นที่ 2  รถโดยสารสาธารณะ คุ้มเข้ม ตรวจความพร้อมทั้งคนและรถ ก่อนออกจากสถานี รถต้องพร้อมแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์

พบรถสาธารณะไม่ปลอดภัยแจ้ง 1584