Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 24 ก.พ. 2563

วัดไตรมิตร จัดสร้าง พระกริ่งเศรษฐี-เหรียญเศรษฐี

18 ก.ย. 2559 - 13:12 น.

พระกริ่งนั้นเป็นวัตถุมงคล ที่ได้รับนิยมอย่างแพร่หลาย มีมาแต่โบราณ ตามประวัติแล้ว พระกริ่งนั้นเริ่มขึ้นในประเทศทิเบต จีน จากนั้น เมื่อโลกวิวัฒนาการไป การค้าขายระหว่างประเทศจึงเกิดขั้น ชาวจีนมีจำนวนไม่นอน เดินทางทั้งทางบกและทางน้ำ เข้ามาค้าขายในประเทศ และตั้งรางฐานครอบครัวในไทย ได้นำเอาวัฒนธรรม และประเพณีของจีนเข้ามาด้วย

407642

407641
พระกริ่ง จึงได้เข้ามาในประเทศในสมัยนั้น และโดยทั่วไปจะมีความเชื่อว่า พระกริ่งนั้นเป็นวัตถุมงคลที่สูงสุด หาค่ามิได้ และมีความศักดิ์สิทธิ์มาก พร้อมทั้งเชื่อว่า หากผู้ใดมีไว้ครอบครองจะพันภัยพิบัติ เกิดโชคลาภ เป็นวาสนาอันสูงส่ง และสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่นในครั้งสมเด็จพระวันรัต (แดง) อาพาธเป็นอหิวาตกโรค สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ อาราธนาพระกริ่งลงในน้ำ ทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ ประทานแก่ สมเด็จพระวันรัต (แดง) เมื่อท่านฉันน้ำพระพุทธมนต์นั้นแล้วก็บรรเทาหายอาพาธเป็นปกติ

407640407643

407639
พระกริ่งเศรษฐี และเหรียญเศรษฐี หลวงพ่อทองคำ จัดสร้างโดยวัดไตรมิตรวิทยาราม เพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้แก่พุทธศาสนิกชนที่บริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร

6

พุทธลักษณะ พระกริ่งเศรษฐี (เยาวราช) รุ่น 1 นี้ มีพุทธลักษณะงดงาม เป็นรูปหล่อลอยองค์ ประทับนั่งขัดสมาธิ เหนือบัลลัง บัวคล่ำ บัวหงาย 2 ชั้น ชั้นละ 7 กลีบ พระเกศแบบบัวตูม ฐานพระเมาลีด้านหน้า ปรากฏรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว พระศกตูมก้นหอย พระหัตถ์ขวาวางที่พระชานุ ปางมารวิชัย พระหัตถ์ซ้ายถือวชิราวุธ ใต้ฐานปะก้น สำหรับบรรจุลูกกริ่ง มียันต์ นะรวยทอง พร้อมกับ ยันต์หัวใจเศรษฐี ตอกโค๊ตด้วยช่างมืออาชีพ เป็นภาษาจีน ว่า ฟู และ เฮง พร้อมกับเบอร์กำกับองค์พระสืบชนวน จากกริ่งเจ้าสัวเยาวราช สู่ พระกริ่งเศรษฐี พร้อมแผ่นจารย์อักขระจำนวนมาก และมวลสารอีกมากมายที่ทรงคุณค่าและหายากยิ่ง ถวายนามว่า พระกริ่งเศรษฐี

4

คำว่า เศรษฐี หมายถึง คนมีเงิน คนรวย มั่งคั่ง เป็นภาษาไทย มีความหมายเดียวกันกับคำว่าเจ้าสัว ในภาษาจีน ถ้ารวยมากๆ ก็จะเรียกว่า มหาเศรษฐี ดังนั้นจึงถวายนามพระกริ่งว่าพระกริ่งเศรษฐี เพราะจะได้ให้คนที่บูชาได้รับพระพุทธคุณให้เกิดเป็นคนมีทรัพย์ไม่ยากจน สืบต่อไป

32

พิธีเททองหล่อนำฤกษ์พระกริ่งเศรษฐี วัดไตรมิตรวิทยาราม ณ ล้านหน้าพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2559 โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรฯ ประธานพิธีในพิธี พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรฯ ประธานอธิฐานจิตพร้อมทั้งพระเกจิอาจารย์ที่เข้าอฐิษฐานจิต อาทิ พระราชญาณดิลก (หลวงพ่อทอง) วัดปลดสัตว์ อ่างทอง, พระนิกรมมุนี (หลวงพ่อนิกร) วัดไตรมิตรฯ กรุงเทพฯ, พระสิริธีรคุณ (หลวงพ่อพรหมา) วัดยานนาวา กรุงเทพฯ, พระสรภาณโกศล (อาจารย์ภา) วัดไตรมิตรฯ กรุงเทพฯ, พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล (อาจารย์โฮ้) วัดไตรมิตรฯ กรุงเทพฯ , พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) วัดวัดชินวราราม ปทุมธานี ,. พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น) วัดหน้าต่างนอก อยุธยาฯ , พระครูวิมลญาณอุดม (หลวงพ่อติ๋ว) วัดมณีชลขันธ์ ลพบุรี, พระครูสิทธิพิมล (หลวงพ่อจักษ์) วัดซุ้ง สระบุรี, พระเทพมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม ,. พระราชมงคลเมธี วัดสัมพันธวงศ์ ,พระสุธีธรรมนาถ วัดยานนาวา , พระศากยปุติยวงศ์ วัดอรุณราชวราราม, พระศรีวีรมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม , พระอุดมปรีชาญาณ วัดไตรมิตรวิทยาราม

%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8d-2
พระครูอุทิจยานุศาสน์ วัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ , พระครูสิทธิวัฒนคุณ วัดกระจัง ,พระมหาธนเมศ ธมฺมสโร วัดไตรมิตรวิทยาราม, พระครูศรีปริยัติโฆษิต วัดไตรมิตรวิทยาราม, พระมหาญาณทัศน์ วัดไตรมิตรวิทยาราม , พระครูวชิรญาณวัฒน์ วัดไตรมิตรวิทยาราม ,พระครูพิศาลรัตนวงศ์ วัดไตรมิตรวิทยาราม , พระครูสมุห์ศรัณย์ ปญฺญาวชิโร วัดใหม่เทพนิมิต, พระครูสังฆรักษ์ธีรพงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ , พระครูสมุห์วัชร ภทฺทธมฺโม วัดระฆังโฆษิตาราม%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8d-1

%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8d-3

พระกริ่งเศรษฐี (เยาวราช) รุ่น 1 และเหรียญเศรษฐีหลวงพ่อทองคำ สร้างน้อยจำนวน จำกัด วัตถุมงคลทุกรายการตอกโค๊ตและเบอร์ วัดไตรมิตรวิทยาราม (เยาวราช) เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ พิธีเททองนำฤกษ์ วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2559 เวลา 17.19 น. โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ พระพรหมมังคลาจารย์ และเกจิ อาจารย์จำนวนมาก ทั้งนี้จะประกอบ พิธีพุทธาภิเษก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.19 น.
ติดต่อสอบถามพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม กุฏิเจ้าคุณธงชัย โทร ติดต่อสอบถาม โทร.064-0077-866,064-0077-622 และ 02-222-0919


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ วัดไตรมิตร จัดสร้าง พระกริ่งเศรษฐี-เหรียญเศรษฐี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง