พระราชธรรมโกศล อดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ : อริยะโลกที่ 6

พระราชธรรมโกศล อดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ : อริยะโลกที่ 6

พระราชธรรมโกศล อดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ – พระราชธรรม โกศล (ทอง ปัญญาปสุโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดอิสาณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และอดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้วยความความวิริยอุตสาหะ

สร้างคุณูปการทั้งในด้านการศึกษา มีผลงานปรากฏต่อสาธารณชนวงกว้างอย่างมากมาย

นามเดิม ทอง แกล้วกล้า เกิดวันพุธที่ 26 มี.ค.2455 ที่บ้านทะเมนชัย ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

อายุ 16 ปี บรรพชา ที่วัดอิสาณทะเมนชัย จ.บุรีรัมย์ มีพระครูศีลวัตรวิบูลย์ (ลี) เป็นพระอุปัชฌาย์

เข้า พิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2475 ที่พัทธสีมาวัดอิสาณ จ.บุรีรัมย์ โดยมีพระครูธีรคุณาธาร (ธางค์) วัดอิสาณบุรีรัมย์ เป็น พระอุปัชฌาย์, พระครูสีลวัตรวิบูลย์ (ลี) วัดอิสาณทะเมนชัย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาเหง้า วัดกลางบุรีรัมย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ศึกษา เล่าเรียนทางธรรมจนได้วิทยฐานะ ดังนี้ พระปริยัติธรรม แผนกธรรม จบนักธรรมชั้นเอก แผนกบาลี จบเปรียญธรรม ชั้น ป.ธ.6 จากสำนักเรียนวัดมหาธาตุฯ

ตำแหน่ง ทางการปกครอง พ.ศ.2486 เป็นศึกษาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พ.ศ.2481 เป็นศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2498 เป็นเจ้าอาวาส วัดอิสาณ พ.ศ.2508 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2512 เป็นเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

 

ผลงานด้านการศึกษา พ.ศ.2470-2477 ศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ที่สำนักเรียนวัดอิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จบนักธรรมชั้นเอก พ.ศ.2478

พระราชธรรมโกศล อดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
พระราชธรรม โกศล (ทอง ปัญญาปสุโต)

พระครูธีรคุณาธาร (ธางค์) พระอุปัชฌาย์ได้นำไปฝากเรียนต่อที่สำนักเรียนวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ พ.ศ.2488 สอบได้เปรียญธรรม 6

งานเผย แพร่ เป็นพระธรรมทูตฝ่ายอำนวยการ จ.บุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายอำนวยการ หน่วยอบรม
ประชาชนจ.บุรีรัมย์ (อ.ป.จ.) พระธรรมกถึกแสดงธรรม ในงานพิธีกรรมต่างๆ

สำหรับ งานสาธารณูปการ เป็นประธานในการสร้างถาวรวัตถุในวัดอิสาณไว้มากมาย เช่น สร้างกำแพงวัดด้านทิศตะวันตก เทคอนกรีต ก่ออิฐถือปูนตลอดแนว สร้างกุฏิไม้ หลังคาตัด 2 ชั้น กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร สร้างศาลาการเปรียญแบบทรงไทย สร้างด้วยไม้ หลังคามุงกระเบื้อง กว้าง 16 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างอุโบสถหลังใหม่ ขนาด 5 หน้าต่าง หลังคาทรงไทย 3 ชั้น กว้าง 42 เมตร ยาว 23 เมตร พร้อมกำแพงล้อมรอบ สร้างกุฏิเจ้าอาวาส สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบทรงไทย กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร

สร้าง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แบบทรงไทย ขนาด 4 ห้องเรียน 2 ชั้น ครึ่งตึก ครึ่งไม้, สร้างเมรุหลังใหม่ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาทรงไทยประยุกต์ ขนาด 2 เตาเผา, กุฏิกัมมัฏฐานสร้างด้วยไม้ 2 ชั้น กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร, ศาลาบำเพ็ญกุศลศพหลังใหม่ แบบทรงไทย สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 16 เมตร ยาว 36 เมตร ฯลฯ

ลำดับ สมณศักดิ์ พ.ศ.2495 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่ พระครูประสุตปัญญาคุณ พ.ศ.2499 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชา คณะชั้นสามัญ ที่พระเมธีธรรมาราม พ.ศ.2520 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชธรรมโกศล

ตำแหน่ง พิเศษ เป็นกรรมการศูนย์ประสานงานสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศปส.) เป็นกรรมการสภาวิทยาเขตหนองคาย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกรรมการสภาวิทยาเขตสุรินทร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกรรมการสภาวิทยาเขตนครราชสีมา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บั้นปลาย ของชีวิต ปกติพระราชธรรมโกศล เป็นพระเถระที่มีสุขภาพแข็งแรง เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2532 เป็นวันสำคัญคือวันวิสาขบูชา ทางราชการจัดงานวันส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยจัดให้มีการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดครั้งนี้ เมื่อตัดสินและมอบรางวัลนักเรียนผู้เข้าประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ท่าน ได้ไปยืนให้โอวาทดังนี้ “ท่านผู้มีเกียรติและนักเรียนที่เข้าประกวดที่รักทั้งหลาย อาตมาขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าประกวด และนักเรียนที่ชนะการประกวดครั้งนี้ การจัดงานอย่างนี้ได้จัดขึ้นทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ จังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นจังหวัด…หนึ่ง..”

พอถึงโอวาทคำว่า “หนึ่ง” คำพูดสุดท้าย ท่านก็ย่อตัวลงแล้วก็ล้มลงกับพื้นศาลาการเปรียญวัดกลาง จ.บุรีรัมย์

คณะศิษย์ได้เข้าไปช่วยนำส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์ แต่ไม่สามารถจะช่วยได้

มรณภาพด้วยเส้นโลหิตในสมองแตก เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2532 เวลา 16.39 น. สิริอายุ 78 ปี พรรษา 57

คลิกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้วิเคราะห์การเมือง : ท่าที “อภิสิทธิ์” เพื่อไทย พลังประชารัฐ ไม่ยอมจับมือ
บทความถัดไป‘เจมส์’ แจงแล้ว หลัง ‘บอย’ขอโทษเปิดวาร์ปน้องโฟม แฟนสาวนอกวงการ