พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ

มงคลข่าวสด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2559

ในการนี้ “พระเทพปริยัติมุนี” เป็นพระเถระที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ “พระธรรมเจดีย์”

ปัจจุบัน พระธรรมเจดีย์ (สมคิด เขมจารี) สิริอายุ 73 ปี พรรษา 53 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณและรองเจ้าคณะภาค 11

มีนามเดิมว่า สมคิด บุตรทุมพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 พ.ค.2487 ที่บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

สำเร็จการศึกษาชั้น ป.4 ที่โรงเรียนประชาบาลประจำหมู่บ้าน ต่อมาบรรพชาเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2500 มีเจ้าอธิการบุญ เจ้าอาวาสวัดศรีสะเกศ เจ้าคณะตำบลเชียงใหม่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เป็นพระอุปัชฌาย์

ย้ายไปศึกษาที่วัดหนองขุ่น ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม พ.ศ.2504 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ

จากนั้นศึกษาพระปริยัติ ธรรม แผนกบาลี พ.ศ.2507 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค

อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท ที่วัดหนองขุ่น เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2508 โดยมีเจ้าอธิการหอม คุตตจิตโต เจ้าอาวาสวัดโนนรังน้อย เจ้าคณะตำบลยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการจำปา สิริปุญโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาอมร เขมจิตโต วัดหนองขุ่น เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ภายหลังอุปสมบท ศึกษาพระปริยัติธรรมเพิ่มเติม พ.ศ.2509 สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค จึงย้ายไปอยู่จำพรรษาที่วัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ จนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค

ขณะอยู่ที่วัดทองนพคุณ ท่านรับภาระในงานสำคัญต่างๆ เป็นอันมาก สนองงานเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดทองนพคุณมาโดยลำดับ จนได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2525 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พ.ศ.2533 เป็นพระอุปัชฌาย์ วิสามัญ พ.ศ.2537 เป็นเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พ.ศ.2541 เป็นรองเจ้าคณะภาค 11

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2527 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระกิตติสารเมธี พ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปริยัติเวที

พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปริยัติมุนี

ล่าสุด พ.ศ.2559 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเธรรมที่ พระธรรมเจดีย์ อันเป็นสมณศักดิ์เดียวกับพระธรรมเจดีย์(กี มารชิโน ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาส ผู้เอกอุด้านปริยัติ

กล่าวสำหรับงานด้านการศึกษา ถือว่าเป็นงานที่พระธรรมเจดีย์ มีความถนัด มีความชำนาญ เป็นงานที่ท่านมีใจรักเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเข้ามาอยู่ที่วัดทองนพคุณ ท่านได้ทำหน้าที่ต่างๆ เป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบงานด้านการศึกษาในสำนักเรียนมาในทุกระดับ นับตั้งแต่เป็นครูสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ ท่านยังสนองงานคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ เน้นนโยบายด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม อันเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนาแก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ถือเป็นกำลังสำคัญของวัด สังคม ส่วนราชการ พระศาสนา และประเทศชาติ ทำให้ท่านได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2544 ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม

พระธรรมเจดีย์ ยังเป็นพระนักเทศน์ชั้นแนวหน้า เคยถวายพระธรรมเทศนา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในพระราชพิธีมหามงคลสมัยครบรอบ 60 ปี แห่งการบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้เอพีไทยแลนด์ เดินหน้าเปิดตัว 20 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 35,000 ล้าน มองอสังหาฯ ไม่แย่
บทความถัดไปสดชนะเก๋า! ไทยเครื่องฯ แรงแซงชนะแรพเตอร์ – โมโนฯ ถล่มแหลก PEA บาส TBSL