‘ปฏิทินธรรมคำกลอนพุทธทาส’นำธรรมะน้อมสู่หัวใจ : เลาะแผงข่าวสด

‘ปฏิทินธรรมคำกลอนพุทธทาส’นำธรรมะน้อมสู่หัวใจ : เลาะแผงข่าวสด

หนังสือ…‘ตำราพรหมชาติ ฉบับ ดูดวงแก้กรรมทำได้เอง’

จัดพิมพ์…สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

ราคา…79 บาท

‘ตำราพรหมชาติ ฉบับ ดูดวงแก้กรรมทำได้เอง’

 

ตําราพรหมชาติ คือ ตำราที่เก็บรวบรวมศาสตร์แห่งการทำนายต่างๆ ที่มีอยู่มากมายหลายแขนงมาไว้ในเล่มเดียวกัน ซึ่งการเก็บรวบรวมเนื้อนั้นขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของครูบาอาจารย์แต่ละท่าน ว่ามีมากน้อยเพียงใด

ตำราพรหมชาติที่ถือว่าเก่าแก่และได้รับความเชื่อถือมากที่สุดนั้นมีอยู่ 2 ฉบับ คือ ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์ กับ ตำราพรหมชาติ ฉบับหลวง แต่เนื่องจากตำราพรหมชาติทั้ง 2 ฉบับเป็นตำราเก่ามีสำนวนภาษาที่อ่านเข้าใจยาก ทั้งมีเนื้อหาบางส่วนที่ท่านมิได้บอกกล่าวไว้โดยละเอียด คือละไว้ในฐานที่เข้าใจในกลุ่มนักโหราศาสตร์ กลายเป็นอุปสรรคสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะศึกษา

ผู้เขียนจึงรวบรวมเรียบเรียงตำราพรหมชาติขึ้นมาใหม่ โดยใช้ถ้อยคำสำนวนที่คนยุคใหม่อ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ได้จริง จากความคิดและความตั้งใจนั้น จึงทำให้เกิดหนังสือ “ตำราพรหมชาติ ฉบับ ดูดวงแก้กรรมทำได้เอง” เล่มนี้

ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 7 ภาคด้วยกัน คือ

ภาคที่ 1 ตำราพยากรณ์ รวบรวมตำราพยากรณ์สำหรับทำนายชะตาชีวิตต่างๆ อาทิ ตำราพยากรณ์ 12 ราศี ตำราทักษาพยากรณ์ ตำราดูโชคประจำปี ตำราฐานเมรุ ตำราฉัตร 9 ชั้น ตำราดูคู่นาคสมพงศ์ เป็นต้น

ภาคที่ 2 ฮวงจุ้ย เคล็ดลับเสริมโชค ว่าด้วยการดูทำเลบ้าน เคล็ดลับในการสร้างบ้านและตกแต่งบ้านอย่างไรให้ถูกโฉลก อยู่แล้วมีความสุข ความเจริญ มีโชคลาภ รวมถึงการทำนายลักษณะของบ้านที่ส่งผลต่อผู้อยู่อาศัยจากเลขที่บ้าน

ภาคที่ 3 เสี่ยงโชคกับความฝัน ว่าด้วยวิธีการเสี่ยงโชคอย่างไรให้ได้โชค และการทำนายเหตุการณ์ดี-ร้าย และเลขเสี่ยงโชคจากความฝัน

ภาคที่ 4 แก้เคราะห์สืบชะตา ว่าด้วยพิธีแก้เคราะห์อันเกิดจากอุบาทว์ต่างๆ ด้วยตนเอง รวมถึงพิธีสืบชะตาต่ออายุคนป่วยตามแบบคติโบราณ

ภาคที่ 5 กรรมและการแก้กรรม ว่าด้วยเรื่องกรรมและเคล็ดลับในการแก้กรรมตามคติความเชื่อของคนทั่วไป 40 อย่าง รวมถึงวิธีแก้กรรมจากเจ้ากรรมนายเวร

ภาคที่ 6 มนต์ภาวนาคาถาศักดิ์สิทธิ์ รวบรวมมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อาทิ คาถาเสริมลาภ ค้าขายดีมีกำไร ขจัดปัดเป่า แคล้วคลาดปลอดภัย เมตตามหานิยม และอื่นๆ อีกมากมาย

ภาคที่ 7 สมุนไพรใกล้ตัว แนะนำสรรพคุณและวิธีการใช้พืช ผัก ผลไม้ ที่หาได้รอบตัวมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและรักษาโรค

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จักเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านทุกท่านไม่มากก็น้อยตามสมควร

❖❖‘ปฏิทินธรรมคำกลอนพุทธทาส’นำธรรมะน้อมสู่หัวใจ❖❖

❖❖‘พลิกจิต-ชีวิตเปลี่ยน’ข้อคิดธรรมนำมาปรับใช้ในชีวิต’❖❖

…ไม่ควรมองออกไปแต่ภายนอก แต่ควรมองเข้ามาดูภายในด้วย คือภายในครอบครัว เพราะเด็กต้องจำเจอยู่ในครอบครัว จึงเสวนากับบุคคลและ สิ่งแวดล้อมในครอบครัวเป็นส่วนมาก ถ้ามีพี่เลี้ยงก็ควรเลือกพี่เลี้ยงที่ดี โดยเฉพาะพวกผู้ใหญ่ของเด็ก เช่น บิดามารดาต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็ก เด็กย่อมเฝ้าผูกปัญหาสงสัยและคิดแก้ปัญหาในบุคคลและสิ่งรอบๆ ตัวอยู่เสมอ และคอยลอกเลียนดำเนินตามสิ่งที่ตนได้เห็นและผู้ใหญ่นั่นเองเป็นตัวอย่าง เมื่อประสงค์จะให้เด็กดีจึงจำต้องทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กด้วย…” ธรรมโอวาท สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

….เริ่มต้นคอลัมน์ในสัปดาห์นี้ ขอแนะนำหนังสือดีจากสำนักพิมพ์สุขภาพใจ นำเสนอ “ปฏิทินธรรมคำกลอนพุทธทาส ปี พ.ศ.2562 อยู่กันนิรันดร” นำธรรมะมาใกล้ตัว น้อมสู่หัวใจ สะดวกใช้ในทุกโอกาส เพื่อให้ทุกคนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยหลักคิดมีธรรมะเป็นหนึ่งเดียวนิรันดร์คือธรรมที่มีอยู่ตลอดเวลารอคอยผู้คนพบอยู่อย่างไม่จำกัดกาล ทำชีวิตให้มีความสุขทุกวัน ด้วยปฏิทินธรรมตั้งโต๊ะมีวันที่เลขไทยตัวโตๆ ช่องบันทึกใหญ่ๆ บอกข้างขึ้นข้างแรม วันพระ วันสำคัญ ได้เห็นภาพหายากของท่านพุทธทาสและได้อ่านบทประพันธ์ที่ท่านแต่งไว้ประกอบภาพ และปฏิทินแขวนที่แพ็กอยู่ในชุดเดียวกัน จัดสรรใช้สอยได้เหมาะกับสถานที่ มีค่าทางด้านจิตใจเป็นอย่างยิ่ง ราคา 89 บาท

….“พลิกจิต ชีวิตเปลี่ยน” ผู้คนทุกวันนี้ส่วนใหญ่ทุกข์เพราะความคิด แม้มีมากมายเพียงใด หากมัวนึกถึงแต่สิ่งที่ตนยังไม่มี หรือจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สูญเสียไป ก็ไม่มีความสุข หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของพระไพศาล วิสาโล ในเรื่องจิต เป็นการย้ำเตือนให้ตระหนักว่า สุขหรือทุกข์นั้นอยู่ที่ใจเป็นสำคัญ ดั้งนั้น จึงควรหมั่นฝึกจิตอยู่เสมอ เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิต ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบสบายตา ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ที่คุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี สำนักพิมพ์วรรณ สว่างจิต จัดพิมพ์ ราคา 130 บาท

‘ปฏิทินธรรมคำกลอนพุทธทาส’นำธรรมะน้อมสู่หัวใจ : เลาะแผงข่าวสด
พลิกจิต ชีวิตเปลี่ยน

….“สัจจะวาจา พลังแห่งคำพูดเปลี่ยนชีวิต” รวบรวมการพูด เมื่อทุกวัน ทุกชีวิตต้องติดอยู่กับการพูด แล้วพูดอย่างไร ชีวิตจึงจะมีความสุข พบกับข้อคิดเตือนใจแบบเรียบง่ายที่จะช่วยให้เกิดมุมบวกกับชีวิต พลิกสถานการณ์จากที่ ยุ่งยากให้กลายเป็นดี ด้วยหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนชีวิต ปรับจิตจากภายใน กลบหลุมพรางในหัวใจ เปลี่ยนคำถามให้เป็นคำตอบ ฯลฯ หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ดีร้ายอยู่ที่ปาก ซึ่งแฝงความหมายที่ลึกซึ้ง เพื่อสอนให้เรารู้สึกตัว และคิดก่อนพูด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงพูดแต่สิ่งดีๆ รื่นหู มีแต่ความหมายที่เป็นมงคล แม้แต่อยู่ในยามคับขัน หรืออารมณ์โกรธก็ตาม เมื่อไรที่เราเปลี่ยนเป็นคนคิดดี พูดดี จนติดเป็นนิสัย เมื่อตอนนั้นดอกผลแห่งพลังบวกจะเบ่งบาน ให้เราเก็บเกี่ยวเป็นแรงบันดาลใจ อย่างไม่สิ้นสุด แล้วคุณจะรู้ว่า สัจจวาจา เป็นพันธสัญญา ที่จิตใจเราต้องรักษาไว้ ให้เกิดคิดบวก เพื่อก้าวผ่านทุกอุปสรรค และใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข สำนักพิมพ์เพชรประกาย จัดพิมพ์ ราคา 145 บาท

‘ปฏิทินธรรมคำกลอนพุทธทาส’นำธรรมะน้อมสู่หัวใจ : เลาะแผงข่าวสด
สัจจะวาจา พลังแห่งคำพูดเปลี่ยนชีวิต

….นิตยสารพระเครื่องคุณภาพ ส่งมาให้ 2 เล่ม นิตยสารพระเครื่อง “อภินิหาร” ฉบับประจำเดือนมกราคม 2561 ปกหน้า พระสมเด็จวัดเกศไชโยพิมพ์ 7 ชั้นหูประบ่า, พระหลวงปู่เผือกพิมพ์ขุดสระเล็ก, พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย, พระหลวงปู่ภู พิมพ์แปดชั้นแขนกลม, เหรียญไอยราพต เหรียญช้างสามเศียร พ.ศ.2451 (ร.ศ.127), พระวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัว เศียรโล้น, พระรูปปั๊ม หลวงพ่อสม วัดดอนบุปผาราม จ.สุพรรณบุรี, พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดคุ้งยางใหญ่สุโขทัย, พระหลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีดใหญ่ วัดช้างให้ พ.ศ.2505, พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองคำ พ.ศ.2515, เหรียญอนุสรณ์ 100 ปี เนื้อทองคำ พิมพ์เล็ก สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม, ลูกอมผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่, พระนางพญา พิมพ์เทวดา

‘ปฏิทินธรรมคำกลอนพุทธทาส’นำธรรมะน้อมสู่หัวใจ : เลาะแผงข่าวสด
สุดยอดพระเครื่อง

….นิตยสาร “สุดยอดพระเครื่อง” ฉบับประจำเดือนมกราคม 2562 ปกหน้า เหรียญพระบรมธาตุ ตรีศูล เนื้อทองคำ จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ.2460, พระสมเด็จ วัดระฆังฯ พิมพ์ฐานแซม, พระกริ่งชินบัญชร ก้นทองแดง พ.ศ.2517, พระหลวงพ่อปาน พิมพ์หนุมานใหญ่ทรงเครื่อง, พระซุ้มกอ พิมพ์ขนม เปี๊ยะ, พระมเหศวร พิมพ์กลาง เนื้อชิน, พระปิดตา หลวงพ่อเชย, พระผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่, พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก, เหรียญพระอาจารย์นำ รุ่นแรก พ.ศ.2519

.แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า

บทความก่อนหน้านี้หลวงพ่ออึก อัคควัณโณ วัดป่าห้วยเสนง สุรินทร์ : อริยะโลกที่ 6
บทความถัดไปกระบะหงายท้อง กลางอุโมงค์ดินแดง ถนนลื่นแล้วเหยียบเบรก