ประมุขสงฆ์ต่างประเทศ สวดมนต์ปีใหม่วิถีธรรม

ประมุขสงฆ์ต่างประเทศ สวดมนต์ปีใหม่วิถีธรรม

ประมุขสงฆ์ต่างประเทศ สวดมนต์ปีใหม่วิถีธรรม

ประมุขสงฆ์ต่างประเทศ – ย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2561 เวลา 21.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) นำคณะประมุขสงฆ์จากประเทศต่างๆ ที่ได้อาราธนามาร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม

ประมุขสงฆ์ต่างประเทศ สวดมนต์ปีใหม่วิถีธรรม

อาทิ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ฯลฯ และคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้ติดตาม เข้า สักการะพระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

โดยสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพวงศ์) พระมหาสังฆนายก, พระมหาสังฆนายกภัททันตะ กุมาระวังสะ และพระภิกจุสังฆเสนา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประมุขสงฆ์ต่างประเทศ สวดมนต์ปีใหม่วิถีธรรม

จากนั้นพระสงฆ์และฆราวาสผู้ติดตามถวายสักการะพระเทพเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณฯ

หลังจากปฏิสันถารกับคณะเป็นเวลาพอสมควร นายวีระได้นำคณะเยี่ยมชมสถานที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปี ท่ามกลางเสียงสาธุการจากพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาร่วมสวดมนต์ดังกึกก้องทั่วบริเวณวัด

ต่อมาเวลา 23.20 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะแด่ประธานสงฆ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์

ประมุขสงฆ์ต่างประเทศ สวดมนต์ปีใหม่วิถีธรรม

จบแล้วพระเทพเมธี ประธานสงฆ์กล่าวอำนวยพรแก่ผู้ร่วมพิธี มีความว่า “เมื่อถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ย่อมเป็นที่ยินดี ชื่นใจของประชาชนคนทั้งหลายทั่วไปที่ได้ดำเนินชีวิตมาโดยสวัสดีอีกปีหนึ่ง มนุษย์เราทุกคนปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป ขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตว่า เวลาพระท่านให้พร ท่านจะเริ่มด้วยการขอให้มีอายุยืนยาว ดังเช่นคำว่า อายุวัฑฒโก อายุ วัณโณ สุขัง พลัง เป็นต้น ทั้งนี้ เพราะอะไร เพราะเมื่อมีอายุแล้ว ทรัพย์สินเงินทอง ความสุขความสบาย ก็สามารถมีได้ สามารถหาได้”

“ในพระบาลีมีอยู่บทหนึ่งว่า อภิวาทนสีลิสฺส นิจฺจํ วุฑฒาปจายิโน จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ หากท่านทั้งหลายปรารถนาอายุ ผิวพรรณ ความสุข รวมทั้งพละกำลัง ก็ขอให้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ เชื่อฟังสิ่งที่ผู้ใหญ่แนะนำพร่ำสอน เพราะท่านเหล่านั้นผ่านประสบการณ์เรื่องราวต่างๆ มามาก เมื่อท่านทั้งหลายประพฤติได้เช่นนี้ สิ่งทั้งหลายที่ท่านต้องการดังกล่าวมาก็สามารถเกิดมีได้โดยไม่ยาก ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนวยอวยพร อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลบุญราศี ที่ท่านทั้งหลายได้กระทำมา จงเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดปี 2562 และตลอดกาลนาน”

เวลา 00.00 น. ประธานลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่วิถีไทย 9 ครั้ง พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กล่าวคำราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 คณะผู้แทนพุทธศาสนิกชน 10 ท่าน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์อนุโมทนา พุทธศาสนิกชนกรวดน้ำ รับพร และประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นอันเสร็จพิธี

นายกฤษศญพงษ์กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน จัดสวดมนต์ข้ามปี พิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม โดยในปีนี้มีประมุขสงฆ์ ประธานสงฆ์และรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านศาสนาและวัฒนธรรมของต่างประเทศ ที่นับถือพระพุทธศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นครั้งแรก เป็นที่น่ายินดีว่ามีพุทธศาสนิกชน เด็ก เยาวชนทั้งชาวไทย ต่างประเทศเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

บทความก่อนหน้านี้ยิงสนั่นซอย!ตร. ไล่จับโจ๋ ทะเลาะกัน เจอรัวปืนใส่ ก่อนโดนยิงสวนเจ็บสาหัส
บทความถัดไปกลัวลูกคิดสั้น! แม่ร้องกองปราบ ลูกสาว16ปี ถูก3โจ๋ญาตินักการเมืองท้องถิ่นรุมโทรม