อริยะโลกที่ 6 : หลวงพ่อบุญศรี ปัญญาธโร เจ้าคณะตำบลบางประมุง

อริยะโลกที่ 6 : หลวงพ่อบุญศรี ปัญญาธโร เจ้าคณะตำบลบางประมุง

อริยะโลกที่ 6 : หลวงพ่อบุญศรี ปัญญาธโร เจ้าคณะตำบลบางประมุง

อริยะโลกที่ 6 : หลวงพ่อบุญศรี ปัญญาธโร เจ้าคณะตำบลบางประมุง – หลวงพ่อบุญศรี ปัญญาธโร หรือ พระครูนิวิฐบุญวัฒน์ พระเถระที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ยึดมั่นที่จะสร้างสรรค์พัฒนาสังคมให้มีความเจริญรุ่งเรือง ด้วยความรู้คู่คุณธรรม

สิริอายุ 81 ปี พรรษา 61 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบางประมุง และเจ้าอาวาสวัดบางประมุง ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

มีนามเดิมว่า บุญศรี ชาติกรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 15 พ.ค.2481 ปีขาล ณ หมู่ที่ 3 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

ศึกษาที่โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนหันมาทำงานช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพ

เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันพุธที่ 18 มี.ค.2501 ณ พัทธสีมาวัดเกาะหงษ์ ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีพระครูนิโรธธรรมประยุต (หลวงปู่อินทร์ อินทโชโต) วัดเกาะหงษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระเอื้อน วัดเกาะหงษ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระทองล้วน วัดเกาะหงษ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า ปัญญาธโร หมายถึง ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา

อริยะโลกที่ 6 : หลวงพ่อบุญศรี ปัญญาธโร เจ้าคณะตำบลบางประมุง

จำพรรษาอยู่ที่วัดมโนราษฏร์ ต.บางประมุง จากนั้นย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบางประมุง ศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยความมุ่งมั่น พ.ศ.2510 จนสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก

จากนั้นได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่อินทร์ อินทโชโต วัดเกาะหงษ์ ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณ วิทยาคม อักขระขอม การลงเลขยันต์ จนมีความชำนาญ นอกจากนี้ ยังได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อพรหม เตชธัมโม วัดโกรกพระใต้ ศึกษาวิทยาคมด้วยความวิริยอุตสาหะจนสำเร็จ

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2514 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางประมุง ต.บางประมุง อ.โกรกพระ พ.ศ.2536 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2542 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลนากลาง

พ.ศ.2549 เป็นเจ้าคณะตำบลบางประมุง

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2533 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูนิวิฐบุญวัฒน์ พ.ศ.2546 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2551 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ผลงานด้านการปกครอง จัดให้มีการทำวัตรสวดมนต์ เช้า-เย็น ตลอดปี สวดพระปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือน จัดระเบียบการปกครองวัดแบบสามัคคีธรรม ไม่แบ่งแยกเป็นหมู่คณะ ยึดระเบียบปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม

ผลงานด้านการศึกษา ท่านเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมประจำศาสนศึกษา วัดบางประมุง, เป็นกรรมการตรวจข้อสอบพระนวกะประจำ อ.โกรกพระ, เป็นเจ้าสำนักเรียนศาสนศึกษาวัดบางประมุง และจัดรางวัลให้พระภิกษุ-สามเณรที่สอบชั้นนวกภูมิได้ เป็นประจำทุกปี

ผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลวงพ่อบุญศรี เป็นพระธรรมทูตประจำ อ.โกรกพระ, เป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำ อ.โกรกพระ, อีกทั้งยังเป็นวิทยากรอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนและนักเรียน ตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ร่วมกับทางราชการ, เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตออกเผยแผ่อบรมศีลธรรมแก่ประชาชน และนักเรียนตามโรงเรียนและวัดต่างๆ

ผลงานด้านสาธารณูปการ ก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแบบทรงไทย 2 ชั้น ก่อสร้างหอระฆัง, สร้างห้องน้ำ ห้องสุขา 10 ห้อง สร้างเสาไฟฟ้าสำหรับติดดวงไฟ และบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ

งานด้านสาธารณประโยชน์ หลวงพ่อบุญศรี เป็นประธานจัดหาเงินสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ 4 และหมู่ 5 สร้างแพตลาดน้ำวัดบางประมุง ลักษณะทรงไทย และก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดบางประมุงเป็นอาคารชั้นเดียว 5 ห้อง เป็นต้น

ถือคติและได้พร่ำสอนลูกศิษย์เสมอว่า “เมื่อเรามีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้ เราจะต้องนำสิ่งที่ดีและพร้อมที่จะให้โอกาสแก่ทุกคน เมื่อมีโอกาสทำความดีต้องรีบทำอย่าปล่อยโอกาสที่เรามีอยู่ให้หลุดลอยไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยไม่ได้ทำอะไร”

สนองงานพระศาสนาอย่างเต็มกำลัง ยึดมั่นในหลักธรรม คำสอนตามแนวทางพระศาสนาอย่างเคร่งครัด

โดย…..สุธน พันธุเมฆ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อริยะโลกที่ 6 : พระครูมงคลวรคุณ วัดบ้านหนองคลอง

บทความก่อนหน้านี้จตุรงค์ โพธาราม โพสต์ปริศนา ภาพ ใบเฟิร์น ลูกสาว แคปชั่นนี้ คนโยงปมร้อน ชูษี-บูม
บทความถัดไปเปิดตลับพระใหม่ : เหรียญรูปไข่ หลวงปู่ปัน