‘คัมภีร์ปีกุน ปรับชะตาเสริมดวงฯ’ : เลาะแผง

‘คัมภีร์ปีกุน ปรับชะตาเสริมดวงฯ’ : เลาะแผง

‘คัมภีร์ปีกุน ปรับชะตาเสริมดวงฯ’ : เลาะแผง

‘คัมภีร์ปีกุน – “…คนที่มุ่งประโยชน์เฉพาะตนเท่านั้น ไม่เกื้อกูลใคร เป็นจำพวกเห็นแก่ตนโดยส่วนเดียว เป็นคนคับแคบ ไม่ประพฤติการเป็นคุณประโยชน์แก่ใคร อาจเจริญด้วยประโยชน์ปัจจุบัน มีทรัพย์เฉพาะตน แต่เป็นคนไม่มีประโยชน์แก่คนอื่นหรือแก่หมู่คณะ เรียกว่าเป็นคนมีความคิดแคบสั้น เพราะหลักของการอยู่ร่วมกัน เมื่อคนอื่นพากันเป็นทุกข์เดือดร้อนจะเป็นสุขอยู่ได้อย่างไร

ฉะนั้น คนฉลาดจึงมีความคิดยาวและกว้างออกไป เมื่อตนเองได้ประโยชน์มีความสุข ความเจริญ ก็ทำการที่เป็นประโยชน์แผ่ความสุขให้แก่ผู้อื่น ตามที่เกี่ยวข้องและตามสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ในภายหน้า…” ธรรมโอวาท สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

v…เริ่มต้นคอลัมน์ในสัปดาห์นี้ ขอแนะนำหนังสือดีจากสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์ นำเสนอ “คัมภีร์ปีกุน ปรับชะตา-เสริมดวง ปี 2562” นำเสนอคอลัมน์ดวงโลกดวงเมือง 2562 สอดแทรกเรื่องราวสาระน่ารู้เรื่องไหว้เทพเจ้ารับโชคลาภและเจ้าแม่กวนอิมเปิดท้องพระคลัง การไหว้เชอกง วัดกังหันกับเซียนวิเศษหวังต้าเซียน

ทั้งทำนายดวงชะตา 12 ราศี ตามหลักสากลอย่างครบถ้วนกระบวนความ ผูกดวงชะตาของบุคคลที่เกิดปีนักษัตร ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน ครบถ้วนทั้งสิบสองนักษัตร พร้อมด้วยหมวดตำแหน่งทิศ ซึ่งหมายถึงตำแหน่งฮวงจุ้ยของบ้านที่อยู่อาศัย หรืออาคารสำนักงานของท่าน พิเศษสุด

นอกจากอัญเชิญยันต์ทั้งสีแดงกับสีเหลืองให้สักการบูชาถึงสองแผ่น ยังอภินันทนาการภาพของพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า ภาพพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า กับภาพพระอมิตาภพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์คุ้มครองคนที่เกิดปีจอกับปีกุน และภาพเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยประจำปีนี้ ซึ่งได้แก่เจี่ยเต้าไต้เจียงกุน ราคา 169 บาท

v…“เส้นผมบังความสุข” ความสุขอยู่ต่อหน้าแต่กลับมองไม่เห็น ไม่ต่างจากเส้นผมบังภูเขา ความสุขอยู่กับเราแล้วทุกขณะ ไม่จำเป็นต้องดิ้นรนแสวงหาที่ไหนเลย เพราะเพียงแค่ไม่ทุกข์ ก็สุขแล้วมิใช่หรือ เป็นเพราะใจเผลอจมอยู่ในอดีต กังวลกับอนาคต

จึงมองไม่เห็นความสุขในปัจจุบัน เป็นเพราะใจหลงวนอยู่ในความคิด จึงไม่สามารถเปิดรับความสุขที่อยู่เบื้องหน้า หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำบรรยายของพระไพศาลในหลายวาระหลายโอกาสมาจัดเรียงใหม่ พร้อมสัมภาษณ์เพิ่มเติม ด้วยหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยในการปัดเป่าเส้นผม จนผู้อ่านสามารถเห็นความสุขที่อยู่รอบตัวได้อย่างชัดเจนสำนักพิมพ์บิสซี่เดย์ จัดพิมพ์ ราคา 165 บาท

v…“พุทธปรัชญามหายาน ภูมิหลัง หลักการและแนวคิดทางปรัชญา” ชาวเอเชียโดยเฉพาะมนุษยชาติที่นับถือพุทธศาสนามหายาน ได้รับอิทธิพลจากพุทธปรัชญามหายานเป็นอย่างมาก ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงพุทธปรัชญามหายานขึ้น เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาตลอดทั้ง ผู้สนใจทั้งหลายด้วย เพราะชาวไทยโดยทั่วไปแทบจะไม่มีความรู้พุทธปรัชญามหายานเลย ที่ได้ยินอยู่บ้างก็เฉพาะปรัชญาเต๋าและปรัชญาขงจื๊อเล็กน้อยเท่านั้น พุทธปรัชญามหายานนี้เน้นเรื่องสาระสำคัญของหลักการและแนวคิดของนิกายต่างๆ ของพุทธปรัชญามหายาน สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ จัดพิมพ์ ราคา 120 บาท

‘คัมภีร์ปีกุน ปรับชะตาเสริมดวงฯ’ : เลาะแผง

v…“บารมีคนบารมีธรรม” ได้นำเรื่องเล่าที่พระพุทธเจ้ามารวบรวมเอาไว้ในเชิงของการปฏิบัติตนและการดำรงตนโดยธรรม เพื่อความสุขของเราเองการช่วยเหลือตนเองและสรรพสัตว์ ให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนิพพาน ต้องอาศัยกำลังบุญกำลังบารมีมาก ตั้งแต่แบบธรรมดา อุปบารมี และปรมัตถบารมี จนกระทั่งถึงขั้นตอนสร้างบุญบารมีกันชนิดที่เรียกว่า เป็นบุญนับอสงไขยไม่ถ้วนเช่นเดียวกันกับการสงสารเพื่อนมนุษย์ ปรารถนาช่วยเหลือไม่ให้เขาเดือดร้อน สำนักพิมพ์ @BOOK จัดพิมพ์ ราคา 165 บาท

‘คัมภีร์ปีกุน ปรับชะตาเสริมดวงฯ’ : เลาะแผง

v…นิตยสารพระเครื่องคุณภาพ ส่งมาให้ 1 เล่ม นิตยสาร “สื่อและพระเครื่อง” ฉบับประจำเดือนมกราคม 2562 ปกหน้า พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 2509 พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกแตก, พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์เส้นด้าย, พระสมเด็จแช่น้ำมนต์ พิมพ์ปรกโพธิ์ 6 ขีด หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี, พระสมเด็จบางขุนพรหม (กรุเก่า) พิมพ์เส้นด้าย, พระสมเด็จบางขุนพรหม (กรุเก่า) พิมพ์ทรงเจดีย์, เหรียญเสือน้อยปี 2521 เนื้อเงิน หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร, พระชัยวัฒน์สายฟ้า หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี, เหรียญเสือเผ่นปี 2517 บล็อกซี หลวงพ่อสุด วัดกาหลง

v…แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า

หนังสือ … ‘คู่มือมนุษย์ ฉบับย่อ’

จัดพิมพ์ … สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

ราคา … 50 บาท

“คู่มือมนุษย์” เป็นผลงานอมตะของพุทธทาสภิกขุ เป็นหนังสือที่สอนให้เรารู้จักหลักพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ให้รู้ว่าอะไรคือแก่นแท้ของธรรมะ ที่สำคัญคือสอนวิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบ

‘คัมภีร์ปีกุน ปรับชะตาเสริมดวงฯ’ : เลาะแผง

ต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบัน บางครั้งยังยึดติดอยู่ที่รูปแบบ พิธีรีตอง การอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองปรารถนา จริงๆ แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิด หรือเสียหายร้ายแรงอะไร เพียงแต่ไม่ใช่แก่นแท้ของธรรมะ เป็นเพียงเปลือกหรือกระพี้ของศาสนาเท่านั้น ไม่ช่วยให้เราดับทุกข์ได้จริง และการที่เราจะดับทุกข์ได้ จะต้องเข้าใจหลักของพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

คู่มือมนุษย์ เป็นหนังสือที่ท่านพุทธทาสตั้งใจจะให้เป็นคู่มือของมนุษย์ทุกๆ คน ท่านจึงบรรยายเรื่องสำคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกคนควรจะรู้และปฏิบัติตามให้ได้ จะได้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพุทธศาสนา หากใครไม่มีโอกาสอ่านหนังสือธรรมะเล่มอื่นๆ แนะนำให้อ่าน “คู่มือมนุษย์” อย่างน้อยหนึ่งครั้ง จะทำให้รู้เคล็ดลับของการมีชีวิตอยู่ในโลกโดยไม่มีทุกข์ มีแต่ความสุขใจ ไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกจะสับสนวุ่นวายขนาดไหนก็ตาม

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้พบความเป็นอิสระทางจิตใจ มีความสงบเย็นในชีวิตอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม พระอธิการเฉลิม ชุติวัณโณ หรือ ภิกขุ ฉ. ชุติวัณโณ ได้เฝ้าศึกษางานของอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ณ สวนโมกข์เป็นเวลานับ 10 ปี จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ย่อหนังสือหลายเล่ม รวมทั้งคู่มือมนุษย์เล่มนี้ จนกลายเป็น “คู่มือมนุษย์ ฉบับย่อ” เล่มนี้

โดยที่ทั้งผู้เขียนและผู้ย่อต่างก็มีเป้าประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อให้เป็น “คู่มือ” ที่อยู่ใกล้มือ สามารถนำติดตัวไปในทุกแห่ง และหยิบใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ด้วยรูปเล่มกะทัดรัด ออกแบบปกและจุดรูปเล่มใหม่ เพื่อให้เป็นหนังสือน่าอ่านมากยิ่งขึ้น

จึงหวังว่า “คู่มือมนุษย์ ฉบับย่อ” เล่มนี้ จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของ ผู้เกี่ยวข้องทุกประการ เหมาะสำหรับนำติดตัวไปในที่ต่างๆ เป็นประจำ ใช้เป็นคู่มือแก้ทุกข์ประจำวันได้เป็นอย่างดี แนะนำให้รู้จักและเปิดประตูสู่คู่มือมนุษย์เล่มใหญ่ (ฉบับสมบูรณ์) โดยง่าย

คนข่าวธรรมะ

chatchyros@hotmail.com

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กโจ๊ก’ ไล่ลูกน้อง ไม่ต้องมาตาม : ยุทธจักรแปดแฉก
บทความถัดไปประเด็นร้อน : เลื่อนจัดเลือกตั้ง ใครได้-ใครเสีย?