พระวิบูลธรรมภาณ วัดป่าโนนขุมเงิน : อริยะโลก 6

พระวิบูลธรรมภาณ วัดป่าโนนขุมเงิน : อริยะโลก 6

พระวิบูลธรรมภาณ วัดป่าโนนขุมเงิน : อริยะโลก 6 – พระวิบูลธรรมภาณ (ทวยเทพ สุภาจาโร) วัดป่าโนนขุมเงิน ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ดำรงตนอยู่ในกรอบแห่งพระวินัยอย่างเคร่งครัด มีวัตรปฏิบัติ ปฏิปทาอันงดงาม

พระวิบูลธรรมภาณ วัดป่าโนนขุมเงิน : อริยะโลก 6

เกิดเมื่อวันที่ 12 มี.ค.2491 อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี หลังจากเรียนจบชั้น ป.4 ได้ผันชีวิตเข้าสู่โลกแห่งธรรม บรรพชาที่วัดประชาเกษม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี มีพระครูทัศนประกาศ อดีตเจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญ เป็นพระอุปัชฌาย์

ต่อมา มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯ ฝากตัวรับใช้งานสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จันทปัชโชโต) วัดนรนาถสุนทริการาม เทเวศร์ ขณะหลวงปู่ดำรงสมณศักดิ์ เมตตาเอ็นดูให้อยู่รับใช้ในกุฏิ

พออายุครบ 20 ปี มีเมตตารับเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบท เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2512 ได้รับฉายานาม “สุภาจาโร” แปลว่า ผู้มีมารยาทและความประพฤติอันงดงาม

ต่อมา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ได้แต่งตั้งให้เป็นพระครูฐานานุกรมที่ “พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ” รวมทั้งศึกษาสำเร็จเปรียญธรรม 4 ประโยค ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จนสำเร็จปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต

ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย พาราณสี ประเทศอินเดีย สำเร็จปริญญาโท สาขาปรัชญา

เมื่อกลับสู่ประเทศไทย เข้าพักที่วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพฯ แต่เวลาเพียงไม่นานก็ได้รับนิมนต์จาก วัดป่าธรรมชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เผยแผ่ธรรมเป็นเวลา 1 ปี

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ได้ฝากฝังท่านไว้กับหลวงปู่แปลง ศิษย์เอกหลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

ครั้นปฏิบัติธรรมที่วัดป่าอุดมสมพรได้ระยะเวลาหนึ่ง ได้รับทราบจากแม่ชีสูงอายุที่ปฏิบัติธรรมในวัดว่า อยากขออาราธนาให้ท่านไปที่หมู่บ้านกลางทุ่งนา บ้านนาตงใหญ่ ต.นาตงพัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เนื่องจากไม่มีใครกล้าเข้าไปหักล้างถางพง เพราะสถานที่ตรงนั้นเฮี้ยนมาก ใครทำไม่ดีมักมีอันเป็นไป

ชาวบ้านจึงขออาราธนาท่านไปแผ่เมตตา และสร้างวัดบริเวณนั้น แต่หลวงพ่อทวยเทพเพียงตั้งใจมาสร้างสถาน ปฏิบัติธรรมเท่านั้น

เวลาผ่านไป 3 ปี ในที่สุด คณะศิษยานุศิษย์ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ได้นำแปลนกุฏิมาให้ดูและบอกว่าจะสร้างสำนักวัดป่าโนนขุมเงินให้ในที่สุด จึงได้สร้างสำนักวัดป่าโนนขุมเงิน เพื่อเปิดให้พระภิกษุสามเณรเข้าฝึกปฏิบัติธรรม โดยมีหลวงพ่อทวยเทพ นำคณะผู้ปฏิบัติธรรมออกภาคสนาม ปฏิบัติข้างป่าช้าบ้างตามป่าทั่วไปบ้าง ครั้งละ 10-20 วัน

ด้วยการอุทิศตนอย่างทุ่มเท โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทำให้สังขารหลวงพ่อทวยเทพเจ็บป่วยลง มีอาการอาพาธเป็นระยะ มีอาการไอ เป็นโรคประจำตัวที่เกิดจากปอด และมีอาการเรื้อรัง

ญาติโยมได้นำท่านเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2548

แต่อาการหลวงพ่อทวยเทพมีแต่ทรงกับทรุดตามลำดับ จนในที่สุดวันที่ 23 พ.ค.2548 หลวงพ่อทวยเทพได้ขอกลับไปที่วัดป่าโนนขุมเงินเพื่อกลับไปละสังขารอย่างสงบในบั้นปลายชีวิต สิริอายุ 57 ปี พรรษา 36

ได้รับพระราชทานเพลิง เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2548 เมรุชั่วคราว วัดป่าโนนขุมเงิน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โดยมี พล.ต.อ. ชิดชัย วรรณสถิตย์ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อ่าน พระเครื่อง เรื่องอื่นๆ

บทความก่อนหน้านี้จวกยับ ไลฟ์โค้ชสาว อ้างจบ ม.ดัง เสนอไม่ต้องใส่หน้ากาก มองโลกสวย ป่วยอยู่ที่ใจ!!
บทความถัดไปสะอื้นรับวันครู! ครูสาวถูกปลอมลายเซ็นถอนเงินสหกรณ์ฯ เกลี้ยงบัญชี 2 ล้าน