พระครูสุวรรณรัตนวิบูล อดีตเจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี : อริยะโลกที่ 6 ข่าวสด

พระครูสุวรรณรัตนวิบูล

พระครูสุวรรณรัตนวิบูล อดีตเจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี : อริยะโลกที่ 6 ข่าวสด

พระครูสุวรรณรัตนวิบูล อดีตเจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี : อริยะโลกที่ 6 ข่าวสด – พระครูสุวรรณรัตนวิบูล” หรือ หลวงพ่อแก้ว ธัมมสุวัณโณ พระเกจิชื่อดังแห่งวัดโฆสิทธาราม ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ปรากฏเกียรติคุณชื่อเสียงโด่งดัง

พระครูสุวรรณรัตนวิบูล

มีนามเดิมว่า แก้ว เนียมคำ เกิดเมื่อวันที่ 4 ..2466 ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ ปีกุน หมู่ที่ 4 .ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

..2477 สำเร็จการศึกษาชั้นป.4 จากโรงเรียนประชาบาลวัดสุทธาวาส ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 7 ..2489 ที่วัดสุทธาวาส ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีพระอินทมุนี วัดโพธิ์ลังการ์ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

..2489 สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดสุทธาวาส ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

..2490 สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดเฉลิมมาศ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

..2491 สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดเฉลิมมาศ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

..2493 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค พ..2495 สอบเปรียญธรรม 4 ประโยค ได้ในสำนักเรียนวัดเฉลิมมาศ

..2512 สำเร็จการศึกษาอบรมจากโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนกลาง ณ วัดสามพระยา รุ่นที่ 1

ลำดับผลงานการศึกษา พ..2492 เป็นครูสอนปริยัติธรรม วัดเฉลิมมาศ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พ..2493 เป็นครูสอนปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดเฉลิมมาศ พ..2498 เป็นครูสอนปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี วัดโฆสิทธาราม ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

..2519 เป็นครูสอนศีลธรรมโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ วัดพระนอน ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้เทศนาอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมแก่นักเรียน และประชาชนในวัด โฆสิทธารามเป็นประจำ และหาโอกาสอบรมสั่งสอนศีลธรรมและวัฒนธรรมแก่ประชาชนในวัดและใกล้เคียงสม่ำเสมอ

เป็นผู้บรรยายถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ ส่วนภูมิภาค ในคราวอบรมพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาค ณ วัดสังฆราชาวาส รุ่นที่ 1

..2492 เป็นกรรมการตรวจข้อสอบสนามหลวง และเป็นกรรมการในการสอบธรรมสนามหลวงทุกปี

..2516 เป็นพระธรรมทูตประจำจังหวัดสิงห์บุรี พ..2519 อบรมพระสังฆาธิการและพระภิกษุสามเณรในเขต อ.อินทร์บุรี ทุกตำบลในฤดูกาลเข้าพรรษา

งานสาธารณูปการ ได้สร้างกุฏิพระภิกษุสามเณร สร้างหอระฆัง ซุ้มประตู 3 หลัง เป็นต้น

สร้างคุณประโยชน์และบำรุงพระพุทธศาสนามากมาย รับโรงเรียนสามัคคีวิทยาไว้ในอุปถัมภ์ โดยโรงเรียนแห่งนี้มีเด็กชาวเขามาศึกษาอยู่ประมาณ 500 คน และจัดเลี้ยงอาหารวันละ 3 มื้อ

ลำดับงานปกครอง พ..2492 เป็นเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์อำเภออินทร์บุรี ณ วัดเฉลิมมาศ พ..2597 เป็นเจ้าอาวาสวัดโฆสิทธาราม ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

..2500 เป็นเจ้าคณะตำบลอินทร์บุรี พ..2510 เป็นรองเจ้าคณะตำบลน้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พ..2511 เป็นรองเจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี

..2511 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี

..2547 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี

ลำดับสมณศักดิ์ พ..2493 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พ..2505 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่ พระครูสุวรรณรัตนวิบูล พ..2512 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามเดิม

วันที่ 21 ..2548 มรณภาพอย่างสงบ เนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ

สิริอายุ 82 ปี พรรษา 61

บทความก่อนหน้านี้‘ใหม่’ ปัดทำ ‘เดอะ เฟซ ไทยแลนด์’ ยืนยันไม่พร้อมเป็นเมนเทอร์-ขอบคุณที่นึกถึง
บทความถัดไปเซอร์ไพรส์‘ไขมัน’ ช่วยให้สาวสวยใส-หน้าเป๊ะ : รายงานพิเศษ