สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเปิดโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ดอนเมือง

สมเด็จพระสังฆราชฯ

สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเปิดโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ดอนเมือง

สมเด็จพระสังฆราชฯ – สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สำหรับโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดตั้งขึ้นเมื่อ 1 เม.ย. 58 ตามแนวคิดของ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนเหนือ อันได้แก่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน และเขตหลักสี่

ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว แต่มีความโรงพยาบาลในภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัจจุบันกองทัพอากาศมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับตติยภูมิ คือ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลหลักในการให้บริการอยู่เพียงแห่งเดียว ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ ทั้งบุคลากรของกองทัพอากาศ และประชาชนทั่วไปได้อย่างเพียงพอ

ประกอบกับบริเวณแขวงสีกัน เขตดอนเมือง และชุมชนโดยรอบก็ยังไม่มีโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ จึงได้ดำริให้มีการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ของกองทัพอากาศขึ้น ที่แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับการสานต่อจนเป็นรูปธรรม

โดยมี กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยเจ้าของโครงการ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการ และออกแบบก่อสร้างโดยกรมช่างโยธาทหารอากาศ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของกองทัพอากาศ

โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “โรงพยาบาลทหารทุติยภูมิระดับสูง ที่มีความเป็นเลิศในด้านผู้สูงอายุ” โดยจะเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาด 150 เตียง มีแผนการให้บริการ แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ตั้งแต่ มี.ค. – เม.ย.62 จะให้บริการในเวลาราชการสำหรับการรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป เวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกเอกซเรย์ แผนกทันตกรรม แผนกเภสัชกรรม แผนกพยาธิกรรม ห้องผ่าตัดเล็ก

ระยะที่ 2 ตั้งแต่ พ.ค.-ธ.ค.62 จะเริ่มเปิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งงานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน แผนกเอกซเรย์ แผนกเภสัชกรรม แผนกพยาธิกรรม ห้องผ่าตัดใหญ่ หอผู้ป่วยในทั่วไป 30 เตียง หอผู้ป่วยพิเศษ 26 เตียง หอผู้ป่วยหนักบางส่วน และศูนย์ไตเทียม 20 เตียง

ระยะที่ 3 ตั้งแต่ ม.ค. 62-ธ.ค.64 จะเป็นการเปิดเต็มศักยภาพ ทั้งห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยหนัก ทั้งหมดรวม 150 เตียง

และระยะที่ 4 ตั้งแต่ ม.ค.65 เป็นต้นไป จะเป็นระยะมีการขยายการให้บริการ ทั้งการสร้างอาคารผู้ป่วยในเพิ่มเติม และการเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

 

บทความก่อนหน้านี้แจงชัด! ซี – เอมี่ ปัดโกรธข่าวมั่วตั้งท้อง ขอโทษครอบครัวเจอข่าวทำผิดหวัง
บทความถัดไป‘พิชัย’ ปราศรัยใหญ่ เวที ทษช. แฉเดือด โดนยัดคดี เพราะไม่ยอมย้ายไปพรรคทหาร!