14 ปีละสังขารหลวงพ่อพูล-วัดไผ่ล้อม พิธีใหญ่ย้ายสรีระสู่วิหารบูรพาจารย์

14 ปีละสังขารหลวงพ่อพูล-วัดไผ่ล้อม พิธีใหญ่ย้ายสรีระสู่วิหารบูรพาจารย์

14 ปีละสังขารหลวงพ่อพูล-วัดไผ่ล้อม พิธีใหญ่ย้ายสรีระสู่วิหารบูรพาจารย์ – คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดไผ่ล้อม จัดพิธีอัญเชิญสรีระ ประดิษฐานสังฆบูชา มหาวิหารบูรพาจารย์เป็นการถาวร ทำพิธีย้ายสังขารพระมงคลสิทธิการ หรือ หลวงพ่อพูล อัตตรักโข อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เข้าสู่วิหารพระพุทธเมตตา พร้อมประกอบพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ วันเสาร์ที่ 18 พ.ค.2562 เวลา 09.09 น. ในโอกาสคล้ายวันละสังขารหลวงพ่อพูล ปีที่ 14

โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธาน มีกำหนดการ ดังนี้

14 ปีละสังขารหลวงพ่อพูล-วัดไผ่ล้อม พิธีใหญ่ย้ายสรีระสู่วิหารบูรพาจารย์

เวลา 05.09 น. คณะสงฆ์วัดไผ่ล้อม สวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายหลวงพ่อพูล เวลา 07.09 น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 114 รูป เวลา 09.09 น. พิธีขอขมาและเชิญสรีรสังขารหลวงพ่อพูล จากศาลาการเปรียญไปยังมหาวิหารบูรพาจารย์ประดิษฐานสังฆบูชาเป็นการถาวร เวลา 10.09 น. พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาประทานพรองค์จำลอง เพื่อประดิษฐานให้สาธุชนสักการบูชา เวลา 10.39 น. พิธีเททองหล่อเทวดานพเคราะห์ 9 องค์ ประจำวันเกิดประดิษฐานไว้เพื่อเสริมดวงชะตา เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา 13.09 น. พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ครอบครูตำรับหลวงพ่อพูล

14 ปีละสังขารหลวงพ่อพูล-วัดไผ่ล้อม พิธีใหญ่ย้ายสรีระสู่วิหารบูรพาจารย์

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตติจิตโต (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม กล่าวว่า สำหรับประวัติความเป็นมาพระพุทธเมตตาประทานพร องค์พระประธานวิหารหลวงพ่อพูล ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ.2550 คณะสงฆ์ศิษย์หลวงพ่อพูล ได้ออกเดินทางจาริกแสวงบุญ มุ่งสู่ดินแดนพุทธภูมิ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

สถานที่ทั้ง 4 ตำบลนี้ ล้วนมีความสำคัญยิ่ง สำหรับต้นพระศรีมหาโพธิ มหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำคัญสูงสุดต่อชาวพุทธทั่วโลก โดยเฉพาะคณะสงฆ์ศิษย์หลวงพ่อพูล และชาวพุทธทั่วไป ล้วนเลื่อมใสศรัทธา พร้อมใจเดินทางมาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สักการบูชา และสวดเจริญพระพุทธมนต์ระลึกถึงพระองค์ท่าน

14 ปีละสังขารหลวงพ่อพูล-วัดไผ่ล้อม พิธีใหญ่ย้ายสรีระสู่วิหารบูรพาจารย์

เมื่อถึงปี พ.ศ.2557 เฉกเช่นทุกปี แต่ที่สำคัญปีนี้ คณะศิษย์นำรูปเหมือนหลวงพ่อพูลนั่งแท่นหนุมาน เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ ด้วยจุดประสงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์สำคัญ

วันดังกล่าวนี้ ระหว่างสวดเจริญพระพุทธมนต์ คณะศิษย์มีดำริให้สร้างพระพุทธเมตตาศักดิ์สิทธิ์ องค์ที่ประดิษฐานในพระมหาเจดีย์พุทธคยาแห่งนี้ โดยนำไปหล่อสร้างขึ้น เพื่อสถิตเป็นพระประธานในวิหารหลวงพ่อพูลสืบไป

14 ปีละสังขารหลวงพ่อพูล-วัดไผ่ล้อม พิธีใหญ่ย้ายสรีระสู่วิหารบูรพาจารย์

จากนั้น คณะศิษย์ดำเนินการก่อสร้าง โดยขึ้นแบบเป็นพระพุทธเมตตาประทานพร จัดทำพิธีมหามงคล สุมไฟสำรอกขี้ผึ้ง หุ่นแม่พิมพ์ เพื่อเป็นแม่แบบประกอบพิธีเททอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ.2560 เวลา 16.09 น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม พระเถราจารย์ 1,250 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต สวดเจริญพระพุทธมนต์

14 ปีละสังขารหลวงพ่อพูล-วัดไผ่ล้อม พิธีใหญ่ย้ายสรีระสู่วิหารบูรพาจารย์

14 ปีละสังขารหลวงพ่อพูล-วัดไผ่ล้อม พิธีใหญ่ย้ายสรีระสู่วิหารบูรพาจารย์

จวบจนวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ.2560 เวลา 09.39 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จทรงประกอบพิธี เทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า ทรงถือสายสูตร เททองหล่อพระพุทธเมตตาประทานพร ในส่วนพระเพลา ที่มณฑลพิธี วัดไผ่ล้อม

จากนั้นวันศุกร์ที่ 18 ส.ค.2560 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานเททองหล่อพระพุทธเมตตาประทานพร ส่วนพระอุระและพระเศียร

ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ ปิดทองแท้ทั้งองค์ สง่างาม สมนามพระพุทธเมตตาประทานพร ประดิษฐานคู่วิหารสังขารหลวงพ่อพูล

14 ปีละสังขารหลวงพ่อพูล-วัดไผ่ล้อม พิธีใหญ่ย้ายสรีระสู่วิหารบูรพาจารย์

14 ปีละสังขารหลวงพ่อพูล-วัดไผ่ล้อม พิธีใหญ่ย้ายสรีระสู่วิหารบูรพาจารย์

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์กล่าวต่อว่า ในโอกาสสำคัญนี้ ได้จัดให้มีพิธีครอบเศียรครูเทพหนุมานวายุบุตร เพื่อเสริมสิริมงคล อันถือเป็นต้นตำรับเดิมและเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อพูล จึงเจริญศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีบุญใหญ่เวียนเทียนรอบอุโบสถเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งวัน ในวันพระใหญ่วิสาขบูชาสากลโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดถึงหน้าที่การงาน พร้อมกับแจกวัตถุมงคลเหรียญแสตมป์ หลวงพ่อพูล ที่สร้างและปลุกเสกตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 แด่ผู้ร่วมพิธี

สำหรับ เหรียญพิมพ์แสตมป์ หลวงพ่อพูล มีพุทธศิลป์ทรงแสตมป์ ด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพูล พิมพ์หน้าตรงทรงนิยม ประดิษฐานอยู่ภายในรูปไข่ ขนาดวงรี ขอบสี่เหลี่ยมด้านนอกนั้น ล้อมรอบด้วยยันต์นะโมพุทธายะ

ด้านหลังเหรียญแสตมป์หลวงพ่อพูล ตรงกลางยันต์ดวงหลวงพ่อพูล เมตตา มุทิตา อุเบกขา พร้อมจารึกยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า ล้อมรอบด้วยยันต์ 8 ทิศ เงินทองไหลมานะชาลีติ

สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม โทร.08-5415-6464, 06-1782-6462, 06-1782-6264 www.watpailom.org

บทความก่อนหน้านี้ซินเดอเรลล่า กับเจ้าชายปริศนา
บทความถัดไป‘แต้ว’เล็งคิดจัดทริปแก๊งเฟอร์บี้ครบทุกคู่ ร่วมงาน‘ต้นหอม-มะตูม’ทุกอย่างชัดเจน