หลวงปู่แฟ้บ สุภัทโท วัดป่าดงหวาย สกลนคร : อริยะโลกที่ 6

หลวงปู่แฟ้บ สุภัทโท วัดป่าดงหวาย สกลนคร : อริยะโลกที่ 6

หลวงปู่แฟ้บ สุภัทโท วัดป่าดงหวาย สกลนคร

คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6

หลวงปู่แฟ้บ สุภัทโท – “หลวงปู่แฟ้บ สุภัทโท” แห่งวัดป่าดงหวาย ต.บ้านม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร พระนักปฏิบัติที่มีปฏิปทางดงาม เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวสกลนคร

มีนามเดิมว่า ญาติ กุลวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2465 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสอง ปีจอ เพราะเหตุบางประการในการแจ้งชื่อในทะเบียนทหารกองเกินทำให้ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น “แฟบ” และวันเวลาเกิดก็ผิดพลาดไปด้วย จึงต้องใช้ชื่อ วันและเวลาเกิดใหม่

จากนั้นเป็นต้นมาได้เรียกเพี้ยนเป็น หลวงปู่แฟ้บไป บ้านเกิดอยู่ที่บ้านคำชะอี ต.คำชะอี จ.นครพนม (จังหวัดมุกดาหารในปัจจุบัน) ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา

การศึกษาของท่านเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เมื่อมารดาถึงแก่กรรมตอนอายุได้ 7 ขวบ บิดาได้แต่งงานใหม่ ทำให้ต้องย้ายไปอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในสมัยนั้นหมู่บ้านอยู่ในชนบทห่างไกลมาก จึงไม่มีโรงเรียนทำให้ไม่ได้รับการศึกษาต่อ ดังนั้น จึงช่วยงานของบิดาจนถึงอายุ 16 ปี จึงย้ายกลับมาอยู่กับพี่ชายที่บ้านเดิม

ในวัยเยาว์นั้นมีเหตุการณ์ที่สร้างความประทับใจและปลุกศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และพระธุดงค์กัมมัฏฐานเป็นอย่างมาก เมื่อได้กราบนมัสการหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ที่ถ้ำจำปาภูผากูด

ต่อมาท่านทั้งสองได้ออกธุดงค์มาแวะใกล้บริเวณหมู่บ้าน ได้มีโอกาสเข้ากราบนมัสการท่านทั้งสอง เพราะชาวบ้านไปถางป่าจัดทำสถานที่พัก ไปฟังเทศน์ ท่านก็ตามชาวบ้านไปด้วย มีโอกาสช่วยงานต่างๆ และทำทางเดินจงกรมให้กับหลวงปู่เสาร์และหลวงปู่มั่นด้วย

หลวงปู่แฟ้บเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุต เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2525 วัดอรัญญิกาวาส ต.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยมีพระครู อุดรคณานุศาสน์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหามีสุทสลี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และเจ้าอธิการสมจิต เป็นพระอนุสาวนาจารย์

เมื่อครั้งท่านบวชใหม่ๆ กับท่านพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปภังกโร ที่วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และท่านก็ได้เข้าไปศึกษารับการอบรมข้อวัตรปฏิบัติ ตลอดจนการเจริญสมณธรรมจากครูบาอาจารย์ หลายรูป

หลังจากที่ท่านได้เข้ารับการอบรมจากครูบาอาจารย์หลายรูป เช่น พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านก็ได้เดินธุดงค์มุ่งหน้าสู่การปฏิบัติธรรมเป็นเวลาหลายปี

โดยที่ครั้งหนึ่งได้มุ่งหน้าเดินธุดงค์ไปที่จังหวัดมุกดาหาร โดยไปพักภาวนาที่ภูเก้า และได้พบหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ที่วัดภูจ้อก้อ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร และได้รับการอบรมธรรมจากท่าน พอสมควรแก่เวลา จึงลาท่านเพื่อหาสถานที่พักบำเพ็ญต่อไป เป็นเวลาหลายพรรษา จนพรรษาเข้ากาลสมัยจึงมาพักการเดินธุดงค์โดยมาพักที่วัดป่าดงหวาย

ท่านได้ทำนุบำรุงศาสนสถานให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมถาวรมากมาย เช่น ศาลาการเปรียญ 1 หลัง กุฏิกรรมฐานถาวรจำนวนมาก และได้สร้างวิหารมณฑปแสดงประวัติการปฏิบัติธรรมของท่านด้วย 1 หลัง และได้สร้างพุทธเจดีย์ เพื่อบรรจุพระอุรังคธาตุ ของพระพุทธเจ้าและพระธาตุของครูบาอาจารย์หลายรูป ในการก่อสร้างหลวงปู่แฟ้บ มิได้เรี่ยไรปัจจัยแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงความศรัทธาในตัวญาติโยมที่มีต่อหลวงปู่ เมื่อหลวงปู่แฟ้บได้มาอยู่จำพรรษาที่วัดป่าดงหวายเป็นการถาวรแล้ว ท่านก็นำพระภิกษุ-สามเณรพากันประพฤติปฏิบัติธรรม ตลอดจนได้อบรมพระเณรและชาวบ้านในละแวกนั้น จนเกิดความเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นเป็นลำดับ

ปัจจุบันวัดป่าดงหวายได้รับความศรัทธาจากลูกศิษย์ทั้งพระภิกษุและฆราวาสเข้ามาขอความเมตตา ฟังเทศน์ ฟังธรรมคำสอนและหลักปฏิบัติภาวนาเป็นจำนวนมาก หลวงปู่ก็ให้ความเมตตาอบรมสั่งสอน ให้อยู่ในศีลในธรรม ให้รู้จักปฏิบัติภาวนารักษาจิตใจให้สะอาด โดยเน้นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า

แม้หลวงปู่จะย่างเข้าสู่วัยชราและโรคภัยต่างๆ ที่เข้ามาเบียดเบียนก็ไม่ได้ทำให้ หลวงปู่ลดความเมตตาลงตามไปด้วยแม้แต่น้อย หลวงปู่แฟ้บยังคงปฏิบัติภาวนา เช่น เดินจงกรม นั่งสมาธิ อยู่เป็นประจำ เพื่อรักษาแนวทางการปฏิบัติของพระธุดงค์กัมมัฏฐาน

เมื่อช่วงค่ำวันจันทร์ที่ 1 พ.ย.2553 หลวงปู่แฟ้บ วัดป่าดงหวาย มรณภาพอย่างสงบ ด้วยโรคปอด ความดัน และเบาหวาน ที่โรงพยาบาลสกลนคร

สิริอายุ 88 ปี พรรษา 28

สุพจน์ สอนสมนึก

บทความก่อนหน้านี้ราชวิถีผ่าตัดกระดูกสันหลังโก่ง ด้วยเทคนิคแผลเล็กแห่งแรกของเอเชีย
บทความถัดไปเหรียญพัดยศ หลวงพ่อแล วัดพระทรง : รอบด้านวงการพระ