Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 28 ก.พ. 2563

วัดไผ่ล้อมปฐมนิเทศผู้สมัครบวช โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

3 มิ.ย. 2562 - 08:36 น.

วัดไผ่ล้อมปฐมนิเทศผู้สมัครบวช

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

วัดไผ่ล้อมปฐมนิเทศผู้สมัครบวช - วัดไผ่ล้อมปฐมนิเทศรอบแรก ผู้สมัครบวช โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ หลวงพี่น้ำฝน เน้นสืบทอดพระพุทธศาสนา แนะ‘ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้บุญคุณคน’

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เผยว่า ล่าสุดมีผู้มาสมัครบวชทั้งสิ้น 41 คน ทางวัดจัดพิธีปฐมนิเทศนรอบแรก เพื่อเป็นการบอกกล่าวแนะนำการเข้ามาบวช ชี้แนวทางที่ควรตั้งใจมาบวชอย่างถ่องแท้ ที่ทำสำคัญต้องท่องบทสวดให้ได้

อีกทั้งต้องสำเหนียกถึงการทดแทนบุญคุณผู้ให้กำเนิด ต้องศึกษาพระธรรมวินัยในเบื้องต้นให้แตกฉาน หัวใจสำคัญที่ต้องทำให้ได้คือ ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้บุญคุณคน หลักธรรมนี้วัดไผ่ล้อมเน้นมากเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคม

โดยบอกให้ทุกคนรู้ว่าการบวชครั้งนี้ ไม่มีการเรี่ยไร ไม่ต้องเสียค่าใช้ วัดไผ่ล้อมดูแลทุกสิ่งอย่างบริบูรณ์แบบที่สุด โดยให้ทุกคนสำนึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นมิ่งขวัญ ศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า พระองค์ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี ทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันเป็นแบบอย่างที่ดี ที่พสกนิกรไทยควรยึดถือปฏิบัติสืบต่อไป

และเนื่องในโอกาสสำคัญตามที่ทางวัดไผ่ล้อมได้จัดให้มีพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 14.09 น. พิธีทำขวัญนาค โดย ทศพล หิมพานต์ พิธีทำขวัญนาค มีมาแต่โบราณเป็นการเรียกพิธีบวชคนเป็นพระ ภิกษุว่า บวชนาค สะท้อนให้เห็นลักษณะพิธีกรรม ที่เป็นพุทธว่าพิธีบวชนาคยุคแรกมีร่องรอยเหลืออยู่ ประเพณีบวชสมัยก่อนใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน

คือ วันแรกทำขวัญ วันที่สองบวช วันที่สามฉลองพระ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไป บางรายทำขวัญตอนสาย แล้วบวชตอนบ่ายวันเดียวกัน แต่บางรายไม่ทำขวัญ เมื่อโกนหัวก็แห่เข้าโบสถ์บวชเลยก็ได้ ตามประเพณีเก่า วันแรกทำขวัญนาคตอนกลางคืน เพราะว่าพรุ่งนี้คือวันบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา คำทำขวัญนาคบอกว่า พ่อนาคเอ่ย วันพรุ่งนี้แล้วพ่อจะบรรพชาสิ้นมัวหมอง ทรงผ้ากาสาวพัสตร์ห่มครองเป็นภิกษุสงฆ์ นับเข้าเป็นญาติโดยตรงกับพระศาสนา อันหมู่มารร้ายนานาจงแพ้พ่าย

ฉะนั้นวันนี้ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เช่น ทำขวัญ เป็นต้นเพื่อให้ผู้จะบวชในวันพรุ่งนี้รำลึกถึง สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ และควรแก่การรำลึกถึงก็ คือความเป็นมนุษย์ แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งคือเป็นคนมีบุญ ได้พบพระพุทธศาสนา นับว่าพ่อนาคมีบุญมากจึงจะได้บวช ประเพณีทำขวัญนาค ก็คือ พิธีให้ความสำคัญแก่ผู้เป็นแม่ เพราะวันพรุ่งนี้เมื่อนาคเข้าโบสถ์แล้วแม่จะหมดหน้าที่ พิธีทำขวัญที่ให้ความสำคัญผู้เป็นแม่ เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ มีคำทำขวัญพรรณนาเป็นลำดับสืบต่อไปจวบจนเสร็จสิ้นพิธี

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวอีกว่า เมื่อเสร็จสิ้นพิธีทำขวัญนาค เข้าสู่พิธีอุปสมบทหมู่ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ด้วยคณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล ต่างมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีโอกาสได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เพียรรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ อันเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย โดยคณะศิษย์หลวงพ่อพูล จึงได้จัดให้มีพิธีนี้เป็นประจำทุกปี ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้ศึกษาและรับการอบรม ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และ ที่สำคัญบวชฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์ในการจัดพิธี เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ทุกท่าน ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม บำเพ็ญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล โดยเปิดรับศิษยานุศิษย์ที่มีจิตศรัทธาทุกคนอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้ที่สนใจ ได้มีการสมัครเข้ามาเพื่อร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

โดยมีกำหนดการตามลำดับดังนี้ คือเริ่มรับสมัครและจากนั้นฝึกซ้อมท่องขานนาค, ซักซ้อมพิธีการบรรพชาอุปสมบท โดยเป็นการซักซ้อมพิธีการบรรพชาอุปสมบท นอนค้างคืนที่วัด พิธีปลงผมนาค อาบน้ำนาค ทำขวัญนาค พิธีแห่นาค พิธีบรรพชานาคหมู่ ถวายภัตตาหารเพล และพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดไผ่ล้อม จึงเสร็จสิ้นพิธีการ

ซึ่งในระหว่างที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้อยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ มีการจัดกิจกรรมรวม 15 วัน เป็นการฝึกการสวดมนต์ เจริญสมาธิ การประพฤติปฏิบัติและเรียนรู้จากคณะสงฆ์ที่จะมีการจัดกำหนดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางธรรมอย่างเข้าใจ สามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ วัดไผ่ล้อมปฐมนิเทศผู้สมัครบวช โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง