เหรียญหลวงปู่ฝั้น “มานพ คารมย์กลาง”

เหรียญหลวงปู่ฝั้น

เหรียญหลวงปู่ฝั้น “มานพ คารมย์กลาง”

คอลัมน์ พระเครื่องคนดัง

เหรียญหลวงปู่ฝั้น – “การห้อยพระไม่ได้มีจิตที่มุ่งหวังจะให้ช่วยหรือทำให้เปลี่ยนแปลง แต่ที่สำคัญอยู่ที่ตัวเราเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติ เตือนใจ ว่าที่เราห้อยพระเพราะทำให้ระลึกนึกทำแต่สิ่งดีงาม

จากการศึกษาและติดตามประวัติพระชอบอ่านและติดตามแนวทางปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต ในเรื่องคำสอนของท่านด้วยเป็นคติความเชื่อของมานพ คารมย์กลางหัวหน้างานพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร (กกต.สกลนคร)

เหรียญหลวงปู่ฝั้น

เป็นคนจังหวัดนครราชสีมา เป็นลูกหลานย่าโม่ หลังเรียนจบ สอบเข้าทำงานราชการอยู่หลายที่ และย้ายมารับราชการที่สกลนคร กว่า 10 ปี

มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องปกครองดูแลหลายสิบชีวิต แต่ด้วยความที่เป็นคนมีจิตใจฝักใฝ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ จึงต้องนำหลักธรรมคำสอนมาใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและบริหารงาน

เมื่อผู้บริหารขององค์กรเป็นคนมีเมตตาธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ย่อมให้ความรักเคารพให้ความร่วมมือในการทำงาน ส่งผลดีต่องานในหน้าที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ประกอบกับ เป็นคนชอบพระมักเข้าวัดทำบุญแทบทุกวัน โดยเฉพาะในสกลนครนั้น ที่เรียกกันว่าเป็นดินแดนแห่งเมืองแห่งธรรม พระเกจิ อาทิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และอีกหลายรูป เป็นเมืองแห่งธรรม จึงเดินไปทางไหนจะพบกับวัดที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

เมื่อมีเวลาว่างจากหน้าที่ราชการ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการเข้าวัด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต การทำงานต้องมีสติมีสมาธิ การทำงานต้องพบกับผู้คนมากมาย ต่างจิตต่างใจ มีความต้องการที่ไม่เท่ากัน

นายมานพกล่าวว่าการทำงานในส่วนของผมนั้น ยิ่งมาอยู่ในส่วนนี้ จะเกี่ยวข้องกับผู้คนมากหน้าหลากหลาย สิ่งหนึ่งที่ทำให้นำมาแก่ปัญหาได้ก็คือหลักธรรม ผมมักจะอ่านและติดตามประวัติพระเกจิ สายวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ที่ชอบและอ่านซ้ำบ่อยครั้ง เป็นประวัติหลวงปู่มั่น เมื่ออ่านแล้วก็จำเอาคำสอนของท่านที่สอนพระสอนญาติโยมมาพิจารณา เวลาทำงานเมื่อเราพบปัญหา ก็นึกถึงคำสอนของท่านมาเตือนสติ ทำให้เกิดความสบายใจขึ้น

วัตถุมงคลที่คล้องคอติดตัวเป็นประจำ เป็นวัตถุมงคลหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ศิษย์หลวงปู่มั่น เป็นรุ่นที่คนนิยมด้วยกัน ระบุเป็นเหรียญรุ่น 7 ก็ได้มานาน และมักแขวนไว้ 3 องค์ ประกอบด้วย พระหลวงปู่ทวด รุ่นปี ..2497 และพระสมเด็จพิมพ์วัดระฆังฯ ทั้งหมดได้มานานแล้ว

แม้จะมีความชื่นชอบเก็บสะสมวัตถุมงคลพระเครื่อง แต่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญถึงขั้นเป็นเซียนพระ แต่ด้วยความที่ชอบศึกษาประวัติพระเกจิดัง โดยเฉพาะหลวงปู่มั่น และหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ทำให้เลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งเก็บเหรียญวัตถุมงคลของท่านไว้หลายรุ่น

เหรียญหลวงปู่ฝั้น เหรียญหลวงปู่ฝั้น

ผมเชื่อว่าหากทำความดี ย่อมได้รับผลกรรมแห่งความดี คือเชื่อว่า ใครทำกรรมอะไรไว้ย่อมได้ผลของกรรมนั้น เชื่อว่าบาปบุญมีจริง

ผมนำพระเครื่องสวมขึ้นคอก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง เพื่อความสบายใจ ไม่ได้มุ่งหวังผลอะไร เพียงเพื่อเตือนสติตนเอง เมื่อแขวนแล้วเรายึดหลักคำสอนของท่านมาดำเนินชีวิต ทำแต่สิ่งดี คิดดี ก็จะทำให้เราประสบแต่ความดีงาม

การห้อยพระก็เช่นกัน ห้อยพระเครื่องแล้วไม่มีธรรมะอยู่ในใจ มีแต่ความโลภ กิเลสเข้าครอบงำ ก็ไร้ประโยชน์

สุพจน์ สอนสมนึก

บทความก่อนหน้านี้ลุ้นทุกนาที พี่สาวเปิดเผยคลิป ส่งตัว น้ำตาล รักษาศิริราช เร่งหาเหตุป่วยหนักกะทันหัน!
บทความถัดไปเหรียญมหาเศรษฐี หลวงปู่กวง