หลวงพ่อเปลื้อง วิสัฏโฐ วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา : อริยะโลกที่ 6

หลวงพ่อเปลื้อง วิสัฏโฐ

หลวงพ่อเปลื้อง วิสัฏโฐ วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6

หลวงพ่อเปลื้อง วิสัฏโฐหลวงพ่อเปลื้อง วิสัฏโฐหรือพระครูภาวนารังษีอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล .คลองสวนพลู .พระนคร ศรีอยุธยา .พระนครศรีอยุธยา อดีตพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่เรืองวิทยาคม มีชื่อเสียงโด่งดังด้านเมตตามหานิยม

เกิดในสกุล เริงวิเชียร เมื่อปี พุทธศักราช 2445 ที่บ้านและอำเภอบางบาล .พระนครศรีอยุธยา นายแว้ดและนางเปี่ยมครอบครัวประกอบอาชีพทำนาทำสวน

อุปสมบทเมื่ออายุได้ 21 ปี จำพรรษาอยู่วัดบางบาล 1 พรรษา ก่อนย้ายไปอยู่วัดมณฑป 3 พรรษา ด้วยความเป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความสงบวิเวกและ โมกขธรรม ท่านจึงได้ย้ายไปสำนักแห่งใหม่ เพื่อมุ่งหวังที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คือวัดถ้ำตะโก .ลพบุรี

หลวงพ่อเปลื้อง วิสัฏโฐ

จากนั้นได้กลับภูมิลำเนาเดิม ไปจำพรรษาที่วัดยม .บางบาล ซึ่งเป็นวัดร้างไม่มีพระอยู่จำพรรษา แต่ท่านตั้งใจมุ่งมั่นที่จะบูรณปฏิสังขรณ์พัฒนาขึ้นมาอีก และในที่สุดได้รับอนุญาตให้เป็นวัด ที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาปีละหลายรูป

ในครั้งนั้น ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนาม พระครูภาวนาพิริยคุณ เมื่อจำพรรษาอยู่ที่วัดยมได้ 15 พรรษา ย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งเป็นโบราณสถานที่รกร้างมาตั้งแต่เสียกรุงปี ..2310

ในปี .. 2494 ฟื้นฟูบูรณปฏิสังขรณ์เป็นการใหญ่ จนได้รับอนุญาตจากคณะสงฆ์มณฑลให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาซึ่งต่างจากพุทธสถานโบราณอื่นๆ ของเมืองกรุงเก่า

..2500 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ในราชทินนาม พระครูภาวนา รังษี ก่อนจะมาอยู่วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ เริ่มแรกท่านได้รู้จักกับ พระอาจารย์ฉลวย สุธัมโม ซึ่งท่านได้บุกเบิกตั้งสำนักสงฆ์แถบนี้ ก่อนย้ายไปสำนักแห่งใหม่ แต่ก่อนท่านได้ชักชวนหลวงพ่อเปลื้องให้มาอยู่แทน

ในระยะแรก เดินตระเวนสำรวจดูรอบพุทธาวาส ไม่ว่าจะเป็นบริเวณลานวัดหรือลานพระเจดีย์ใหญ่ชัยมงคล เห็นมีแต่เศษอิฐปูนปรักหักพังสภาพเป็นป่ารกเป็นที่อาศัยของสัตว์ เช่น งูเห่า งูจงอาง เสือ ฯลฯ

จึงปรารภว่า วัดต้องพึ่งพระพุทธรูปเป็นประธาน เป็นสัญลักษณ์ เป็นหลักยึด หากไปก็เหมือนเรือขาดหางเสือ จึงได้บูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูปชัยมงคลหรือชาวบ้านเรียกว่าหลวงปู่ชัยมงคลที่ชำรุดแตกหัก ให้กลับมามีพุทธลักษณะ ที่สวยงดงาม จนได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากผู้คนทั่วไป เข้ามากราบไหว้นมัสการ

ด้านการปฏิบัติธรรม ท่านถือเป็นงานสำคัญ โดยจัดให้มีประชุมพระภิกษุสามเณร แสดงธรรมเทศนาทุกเย็นหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จแล้ว จากนั้นนั่งวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครั้นเมื่อถึงวันพระจะต้องถือเนสัชชิธุดงค์ (คือไม่นอนทั้งคืน) มีการเสวนาธรรม ในระหว่างถือปฏิบัติ

ตลอดเวลาในการปกครองพระเณร หลวงพ่อเปลื้องยึดหลักเมตตาธรรม ส่งผลให้พระภิกษุสามเณรในปกครองไม่เคยปฏิบัติตนออกนอกลู่นอกทาง แต่ละปีจึงมีภิกษุ สามเณร มาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้จำนวนมาก หลวงพ่อปฏิบัติหน้าที่รับใช้พระพุทธศาสนาโดยไม่เคยขาดตกบกพร่อง

ช่วงปีพุทธศักราช 2513-2517 สำนักเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลมีพระภิกษุสามเณรมากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมพระภิกษุสามเณร 114 รูป มี พระอาจารย์มหาเสเวียน จันทโสภโณ เปรียญธรรม 7 ประโยค เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายอำนวยการศึกษา มีพระอาจารย์เป็นครูสอนนักธรรมบาลีรวม 7 รูป มีสอนตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีเปรียญธรรม 6 ประโยค

สร้างคุณูปการมากมาย ทำการพัฒนาทางด้านถาวรวัตถุและพัฒนาด้านจิตใจควบคู่กันไป มรณภาพจากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 21 ..2528 สิริอายุ 83 ปี พรรษา 62

บทความก่อนหน้านี้‘อดีต รมว.คลัง’ เผยเหตุผล ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง หัวหน้า คสช. เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
บทความถัดไปวัตถุมงคล “หลวงพ่อปาน อัคคปัญโญ” : รอบด้านวงการพระ