เหรียญแมลงปอมหาลาภ โภคทรัพย์ รุ่นแรก พ่อท่านอั้น เพื่อบูรณะวัดดิษฐาราม (ท่ามะนาว) จ.ปัตตานี

เหรียญแมลงปอมหาลาภ

เหรียญแมลงปอมหาลาภ โภคทรัพย์ รุ่นแรก พ่อท่านอั้น

เพื่อบูรณะวัดดิษฐาราม (ท่ามะนาว) จ.ปัตตานี

คอลัมน์ เปิดตลับพระใหม่

เหรียญแมลงปอมหาลาภ – เหรียญแมลงปอมหาลาภ โภคทรัพย์ รุ่นแรก พ่อท่านอั้น เพื่อบูรณะวัดดิษฐาราม (ท่ามะนาว) จ.ปัตตานี วัดดิษฐาราม (ท่ามะนาว) ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ ปัตตานี สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2125

เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีหลวงพ่อทุ่งคา องค์น้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัด ที่ชาวบ้าน ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ ปัตตานี ที่พุทธศาสนิกชนและชาว ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระให้ความเคารพศรัทธา คุ้มครอง ป้องกันภัยต่างๆ นาๆ ให้ร่มเย็นเป็นสุขมายาวนาน

วัดดิษฐาราม(ท่ามะนาว) สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2125 ในสมัยอยุธยา รายนามอาวาสเท่าที่มีการบัญทึกไว้มี 1. ทวดอิน-ทวดทอง 2. ท่านสมภารชี 3. หลวงพ่อทวดหัวมวย วาจาสิทธิ์ 4. หลวงปู่ทวดแดง 5. พระอธิการแดง 6. พระอธิการปุ๋ย 7. พระอธิการทองแก้ว นารโท 8. พระอธิการแดง 9. พ่อท่านอั้น เขมจาโร รูปปัจจุบัน

เนื่องด้วยวัดดิษฐาราม(ท่ามะนาว) มีอายุยาวนานถึง 437 ปี สิ่งก่อสร้างภายในวัด ต่างๆจึงชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ตลอดถึงวัดอยู่ในที่ลุ่มต่ำ จึงต้องซื้อดินมาถมพื้นที่แทบทุกปี พระครูเกษมกิตติสาร (อั้นเขมจาโร) เจ้าอาวาสวัดดิษฐาราม (ท่ามะนาว) จึงได้อนุญาติให้คณะศิษย์จัดสร้าง เหรียญ แมลงปอมหาลาภ โภคทรัพย์ รุ่นแรก

เพื่อนำรายได้สมทบทุนบูรณะถาวรวัตถุภายในวัด ประกอบด้วย เหรียญแมลงปอมหาลาภ โภคทรัพย์ รุ่นแรก ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพ่อท่านอั้น เขมจาโร ครึ่งองค์ห่มจีวรเฉียง ด้านหลังเหรียญเป็รรูปแมลงปอมหาลาภ โภคทรัพย์ และรูปหล่อแมลงปอมหาลาภ โภคทรัพย์ เพื่อให้สาธุชนได้บูชาอัตโนประวัติ

พระครูเกษมกิตติสาร (อั้น เขมจาโร) สิริอายุตม์ 72 ปี เจ้าอาวาสวัดดิษฐาวาส ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ ปัตตานี ท่านอุปสมบท เมื่อปี 2509 ณ พัทธสีมาวัดดิษฐาวาสโดยมี พระครูพินิตนรัญญู (พ่อทองวัดสำเภาเชย) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการนุ้ยมุทุจิตโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการทองแก้ว นารโท เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ท่านสืบสายวิชาสำคัญมาจาก ท่านพ่อทอง วัดสำเภาเชย และพ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง พ่อท่านอั้น หรือที่ชาวบ้านขนานนามท่านว่า พ่อท่านวัดท่ามะนาว ท่านเป็นพระเถระอีกรูปที่ใช้ชีวิตครองสมณะเพศตามแบบพระอริยสงฆ์ ท่านใช้ชีวิตแบบสมถะ พูดน้อย มีอัทธยาศัยเรียบง่าย มีเมตตาต่อทุกคนทุกชนชั้น โดยไม่ยึดติดในยศศักดิ์ และท่านยังเป็น พระพัฒนา เป็นพระนักปราชญ์ พระนักเทศน์ สั่งสอนชาวบ้านชาวพุทธ ให้ยึดธรรมะ เข้าถึงธรรมะ

และอีกอย่างท่านยังมีความสามารถด้านสมุนไพร รักษาโรคต่าง พร้อมทั้ง ด้านเวทมนต์ คาถา อักขระเลขยันต์ต่างๆ ท่านก็ชำนาญชาญไชย เจนจบครบสูตร ท่านได้เรียนวิชาต่างๆมาจาก พระอุปัชฌาย์ของท่าน คือ พ่อท่านทอง วัดสำเภาเชย และอาจารย์ของท่านอีกรูป พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง

ท่านมีความชำนาญ ทั้ง เจิมเรือแข่ง เรือประมงหาปลา ทำเชือกคล้องเรือ ผ้ายันต์กันลมกันทะเล แก้คุณไสย มนต์ดำ คุณผี คุณคน ตะกรุดโภคทรัพย์ ทิศหมอนกันภัย เบี้ยแก้ ลูกสวาท ทำสีผึ้ง ทำน้ำมันเมตตา ชาวบ้านคนทั่วไปใกล้ไกล ต่างประจักษ์ นับถือ และให้ความเคารพ ศรัทธา ในกิจวัตร และ กิจปฏิบัติ

ที่ท่านช่วยเหลือ สงเคราะห์ ชาวบ้านมา เป็นเวลาอย่างน้อย 50 ปี ท่านใดสนใจสร้างกุศลร่วมบุญกับพ่อท่านอั้น ท่านสามารถเดินทางไปไปกราบท่านได้ที่ วัดดิษฐาวาส ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ ปัตตานี หรือผู้ที่จะร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ วัดดิษฐาราม (ท่ามะนาว) ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ ปัตตานี โทร 086-3017539

บทความก่อนหน้านี้คุณก็เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ได้ มาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น
บทความถัดไปคลังทุ่ม 1.5 หมื่นล้าน ควบทหารไทย-ธนชาต ขึ้นอันดับ 6 ทรัพย์สิน 2 ล้านล้าน