ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์-ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา : ข่าวสดพระเครื่อง

ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์-ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

 

ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์-ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

 

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา : ข่าวสดพระเครื่อง – โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เดิมใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชานิเวศน์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 ในพื้นที่หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โดยเริ่มจากระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 2 ปี ถึงประถมศึกษา ปีที่ 1-6

ต่อมาปี พ.ศ.2536 ได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยขยายพื้นที่ตั้งเพิ่มจากพื้นที่เดิมแต่อยู่คนละส่วนของถนนห่างกันประมาณ 500 เมตร ได้ก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น ของมัธยมศึกษาขึ้นในพื้นที่ 7 ไร่ เสร็จเมื่อ ปี พ.ศ.2538

ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์-ทอดผ้าป่า

ปีการศึกษา 2540 เปิดขยายการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และในปีการศึกษา 2542 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2544 ต่อมากรุงเทพ มหานครได้มีประกาศเรื่องกำหนดเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2547 สังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิและโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ มีผลทำให้โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ แยกออกจากโรงเรียนประชานิเวศน์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ย้ายสังกัดเปลี่ยนมาเป็นสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร อีกครั้งหนึ่ง

ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ตั้งอยู่ที่ 51 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. มีเนื้อที่ 7 ไร่ อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างสำคัญๆ ประกอบด้วย

ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์-ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

1.พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขนาดเท่าพระองค์จริง

2.พระพุทธศรีสุวัฒนมงคลบพิตร

3.อาคารมหาอินทนิล เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น

4.อาคารบดินทร์ชงโค เป็นอาคารเรียน 7 ชั้น

5.อาคารโสภามะลิวัลย์ เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น

6.สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ

7.อาคารสวัสดี เป็นโรงฝึกปฏิบัติการของนักเรียน 2 ชั้น

และ 8.อาคารคันธาแก้วเป็นโรงพลศึกษาและโรงอาหาร

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เป็นสถานศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่ในเขตเมือง และมีเขตพื้นที่บริการในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิสัยทัศน์

“โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม นำสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ก.ค.2562 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองฯ ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ได้พร้อมใจกันจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 100 เครื่อง (2 ห้องเรียน) มอบให้กับโรงเรียน

ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์-ทอดผ้าป่า

เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับนักเรียน รวมทั้งปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการ เรียนการสอน และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีได้เต็มตามศักยภาพ

โดยมี พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ พระมงคลธรรมภาณ, พระครูสาทรปริยัติคุณ, พระครูอาทรสุนทรกิจ, พระมหาธีระ ธัมมทินโน และ พระมหาสนั่น สันตจิตโต เป็นรองประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ พล.ต.ต.โอภาส และ คุณนันทา วีระสุนทร เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร นางทรายทอง ตรีสัตยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งนี้

ได้ยอดเงินจำนวน 1,207,424 บาท ซึ่งจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

บทความก่อนหน้านี้ข่าวใหญ่‘เซอร์เบีย’ ให้สัญชาติ‘ยิ่งลักษณ์’ : ข่าวข้น คนเข้ม
บทความถัดไปดวงประจำวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ราศีใดจะมีรายได้พิเศษ ราศีใดจะได้วัตถุมงคล : ดวงใครดวงมัน