โล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชู สำนักเรียนแผนกบาลีดีเด่น

โล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชู สำนักเรียนแผนกบาลีดีเด่น

โล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชู สำนักเรียนแผนกบาลีดีเด่น – เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับแม่กองบาลีสนามหลวง จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น ฉลองปริญญาบัตร-พัดเปรียญ เปรียญธรรม 9 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา 2561 ที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ชั้น 2 วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

โล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชู สำนักเรียนแผนกบาลีดีเด่น

โดยมี พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานสงฆ์, นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายพัดรอง ย่าม และผ้าไตร แด่เจ้าสำนักเรียน/ เจ้าสำนักศาสนศึกษา ดีเด่น/ ผู้สอบเปรียญธรรม 9 ประโยคได้ และมอบเข็มวิทยฐานะผู้สอบบาลีศึกษาได้

โดยมี นายสิทธา มูลหงส์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีมอบรางวัล

โล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชู สำนักเรียนแผนกบาลีดีเด่น

จากนั้น พระวิสุทธิวงศาจารย์ มอบทุนและโล่ประกาศเกียรติคุณ เจ้าสำนักเรียน/ เจ้าสำนักศาสนศึกษา /ผู้สอบเปรียญธรรม 9 ประโยคได้ และมอบประกาศนียบัตรและพัดบาลีศึกษาผู้สอบได้

สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา แผนกบาลี ดีเด่น มีดังนี้

ส่วนกลาง 1.วัดโมลีโลกยาราม 2.วัดราชบพิธฯ 3.วัดศรีเอี่ยม 4.วัดกัลยาณมิตร 5.วัดแสนสุข 6.วัดสร้อยทอง 7.วัดสามพระยา 8.วัดเบญจมบพิตร 9.วัดปากน้ำฯ 10.วัดอาวุธวิกสิตาราม

โล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชู สำนักเรียนแผนกบาลีดีเด่น

หนกลาง 1.วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 2.วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี 3.วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี 4.วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ 5.วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา 6.วัดหัวคู้ จ.สมุทรปราการ 7.วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี 8.วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 9.วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา 10.วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

โล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชู สำนักเรียนแผนกบาลีดีเด่น

หนเหนือ 1.วัดจองคำ จ.ลำปาง 2.วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 3.วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่ 4.วัดสังฆานุภาพ จ.กำแพงเพชร 5.วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ 6.วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ 7.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 8. วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ 9.วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย 10.วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย

หนตะวันออก 1.วัดโสธรฯ จ.ฉะเชิงเทรา 2.วัดชัยศรี จ.ขอนแก่น 3.วัดไวกูลฐาราม จ.อุดรธานี 4.วัดป่าอัมพวัน จ.อุดรธานี 5.วัดศรีวิชัยวนาราม จ.เลย 6.วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง จ.อุดรธานี 7.วัดศรีสระแก้ว จ.หนองบัวลำภู 8.วัดพิชโสภาราม จ.อุบลราชธานี 9.วัดเกียรติแก้วสามัคคี จ.ศรีสะเกษ 10.วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

โล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชู สำนักเรียนแผนกบาลีดีเด่น

หนใต้ 1.วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา 2.วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง 3.วัดขันเงิน จ.ชุมพร 4.วัดหงษ์ประดิษฐาราม จ.สงขลา 5.วัดมัชฌิมภูมิ จ.ตรัง 6.วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง และ 7.วัดม่วงหมู่ จ.สงขลา

ส่วนสำนักเรียนคณะจังหวัดดีเด่น ที่มีนักเรียนสอบประโยคบาลีสนามหลวง รวมกันได้มากที่สุด แบ่งตามเขตปกครองระดับหน มีดังนี้ หนกลาง สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี, หนเหนือ สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่, หนตะวันออก สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี และหนใต้ สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา

โล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชู สำนักเรียนแผนกบาลีดีเด่น

ด้าน พระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการมหาเถรฯ ในฐานะแม่กองบาลีฯ กล่าวว่า “การเรียนบาลี เพื่อให้มีความรู้เป็นกุญแจไขความรู้ใน พระไตรปิฎก การศึกษาภาษาบาลีจึงมีความจำเป็น แม้จะมีคนบอกว่ามีผู้แปลไว้แล้ว แต่หากผู้แปลเสียชีวิตไปแล้วเราเกิดข้อสงสัยขึ้นมา เราจะไปถามใคร นอกจากนี้ การเรียนบาลียังเป็นการสร้างศาสนทายาทไว้สืบต่อพระพุทธศาสนาด้วย”

บทความก่อนหน้านี้หลวงพ่อโปร่งโชติโก วัดถ้ำพรุตะเคียน จ.ชุมพร : อริยะโลกที่ 6
บทความถัดไปคุณหญิงสุดารัตน์-ธนาธร ลงพื้นที่เหมือนกัน แต่เสียงตอบรับต่างกัน : ข่าวข้นคนเข้ม